Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Komárno, Levice, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Zlaté Moravce, Zvolen

Zadávateľ: AGEL SK


Praktická sestra - zdravotnícky asistent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Sestra na lôžkovom oddelení nemocnice

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekár kardiológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Sestra na neonatológii

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Sestra špecialistka v neonatológii

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekár internista

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekár gastroenterológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Zdravotnícky laborant

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Fyzioterapeut

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Pôrodná asistentka

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekári so špecializáciou na oddelenie gynekologicko-pôrodnícke, interné, chirurgické a detské

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Krompachy


Lekár na oddelenie radiačnej onkológie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Všeobecná sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Lekár-primár na oddelení gyekológie a pôrodníctva

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Komárno

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Sestra so špecializáciou alt. bez špecializácie na oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Lekár na urologickom oddelení so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Lekár na chirurgickom oddelení so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Lekár na psychiatrickom oddelení so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Sestra, Sestra špecialistka

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Košice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca


Všeobecný lekár pre dospelých na Klinike všeobecného lekárstva

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Košice Šaca

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca


Lekár na: interné odd., odd. dlhodobo chorých, odd. FBaLR, rádiológiu, kardiológiu a chirurgiu

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bánovce nad Bebravou

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Bánovce


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: NEMOCNICA Bánovce

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Bánovce


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Zdravotnícky asistent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Sanitár

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Fyzioterapeut

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Lekár FBRL

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Lekár ODCH

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Kuchár

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Opatrovateľka Senior centra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Rádiologický laborant

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár bez špecializácie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Kežmarok

Zadávateľ: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku


Lekár bez špecializácie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Kežmarok

Zadávateľ: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku


Vedúca sestra interného oddelenia

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Kežmarok

Zadávateľ: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku


Vedúca sestra ODCH

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Kežmarok

Zadávateľ: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku


Lekár (všeobecný lekár alebo lekár v príprave)

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bartislava

Zadávateľ: AGEL Clinic


Lekár neurológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bratislava

Zadávateľ: AGEL Clinic