Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Komárno, Zlaté Moravce, Levice, Zvolen, Bánovce, Handlová, Skalica, Kežmarok, Krompachy, Levoča

Zadávateľ: AGEL SK


Praktická sestra - zdravotnícky asistent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Sestra na lôžkovom oddelení nemocnice

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekár kardiológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Sestra na neonatológii

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Sestra špecialistka v neonatológii

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekár internista

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekár gastroenterológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Fyzioterapeut

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Pôrodná asistentka

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Farmaceutický laborant

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Sestra na centrálnu sterilizáciu

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Yvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Vodoinštalatér

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Farmaceut

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Zvolen

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Zvolen


Lekári so špecializáciou na oddelenie gynekologicko-pôrodnícke, interné, chirurgické a detské

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica Krompachy spol. s r.o.

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Krompachy


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Fyzioterapeut

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Sestra -inštrumentovanie v operačnej sále

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Lekár na oddelení gynekológie a pôrodníctva

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Komárno

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Komárno

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Lekár bez špecializácie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Komárno

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Lekár so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Komárno

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Komárno


Sestra so špecializáciou alt. bez špecializácie na oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Lekár na urologickom oddelení so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Lekár na chirurgickom oddelení so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Lekár na psychiatrickom oddelení so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Levoča

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levoča


Sestra, Sestra špecialistka

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Košice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca


Všeobecný lekár pre dospelých na Klinike všeobecného lekárstva

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Košice Šaca

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca


Sanitár

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca


Lekár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Košice-Šaca


Lekár na: interné odd., odd. dlhodobo chorých, odd. FBaLR, rádiológiu, kardiológiu a chirurgiu

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Bánovce

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Bánovce


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Bánovce

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Bánovce


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Bánovce

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Bánovce


Sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Zdravotnícky asistent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Sanitár

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Fyzioterapeut

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Lekár FBRL

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Lekár ODCH

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Kuchár

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Opatrovateľka Senior centra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Rádiologický technik

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Lekár Internista

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Handlová

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Handlová


Rádiologický laborant

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár so špecializáciou

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Sestra na neonatológii

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Detská sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Zdravotnícky laborant

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Všeobecná sestra

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár na Chirurgickom oddelení

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár na Neurologickom oddelení

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár na Oddelení vnútorného lekárstva

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Pôrodná asistentka

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Nemocnica AGEL Levice

Zadávateľ: Nemocnica AGEL Levice


Lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Kežmarok

Zadávateľ: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku


Lekár bez špecializácie

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Kežmarok

Zadávateľ: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku


Lekár absolvent

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Kežmarok

Zadávateľ: Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku


Zdravotnícky asistent

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Sestra na lôžkové oddelenie

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Pôrodná asistentka na gynekologicko – pôrodníckom oddelení

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Kardiológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Neurológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Anestéziológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Internista

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Onkológ

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Lekár v špecializačnej príprave

Určené pre: Pre lekárov - absolventov

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Maliar

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Farmaceutický laborant

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Vedúci kuchár

Určené pre: Pre nezdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Verejný zdravotník

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Fakultná nemocnica AGEL Skalica

Zadávateľ: Fakultná nemocnica AGEL Skalica


Lekár (všeobecný lekár alebo lekár v príprave)

Určené pre: Pre lekárov

Miesto výkonu: Bartislava

Zadávateľ: AGEL Clinic


Sestra na oddelenie

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Bratislava

Zadávateľ: AGEL Clinic


Sestra na ambulanciu

Určené pre: Pre nelekárske zdravotnícke profesie

Miesto výkonu: Bratislava

Zadávateľ: AGEL Clinic