Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Napísali ste nám

Poďakovanie personálu magnetickej rezonancie

10.6.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcela by som sa úprimne poďakovať personálu MRI pracoviska za ich maximálnu profesionálnosť, veľkú ústretovosť a obetavosť. Trpím silnou klaustrofóbiou, a preto som veľmi ocenila láskavý prístup ku mne ako pacientovi aj k môjmu sprievodu, manžela a 3-ročnej dcérky. Sestričky boli veľmi milé, ochotné ,,poskúšať" si so mnou a predýchať pobyt vo vnútri MR prístroja. Osobne mi veľmi pomohlo, keď ma počas vyšetrenia mohol priamo v miestnosti sprevádzať manžel. Dodalo mi to odvahu a istotu. Ďakujem, že to sestričky akceptovali, pretože viem, že na podobných pracoviskách v iných mestách takáto možnosť nie je štandardne povolená. Ďakujem im, že ma neodcudzili ako človeka a nevzdali to so mnou po prvom mojom spanikárení vo vnútri MR. Svoju prácu si vykonávajú svedomito, ľudsky a mám dojem, že sú to ľudia na správnom mieste. Ešte raz úprimne ďakujem. S pozdravom Monika.


Poďakovanie - Oddelenie vnútorného lekárstva

3.6.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Z úprimného srdca ďakujem celému kolektívu interného oddelenia za ich veľkolepú prácu, za kvalitné poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas mojej hospitalizácie na tomto oddelení v mesiaci február. Ďakujem za ich ochotu, za láskavosť a trpezlivosť. Prajem  Vám veľa zdravia, úsilia a vytrvalosti v tejto neľahkej dobe. Pacient Elemér.


Poďakovanie - Jednotka Intenzívnej medicíny

3.6.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou sa chcem poďakovať za profesionálny a ľudský prístup oddeleniu JIS, kde som ležala od 20.4.2021- do 5.5.2021 so zápaľom pľúc počas boja proti Covidu. Ďakujem pánom doktorom, že urobili všetko, aby mi zachránili život a ochotne komunikovali s mojou rodinou. Ďakujem sestričkám a opatrovateľom za vzornú starostlivosť 24 hodín denne, upratovačkám za udržania vysokého hygienického štandardu. Spoločnými silami poskytujete odbornú a morálnu podporu pacientom, ktorí sa dostali do ťažkej situácie. Do budúcna Vám prajem veľa pracovných, osobných úspechov a pevné zdravie v tejto ťažkej dobe. S pozdravom pacientka Mária L.


Poďakovanie -Oddelenie pediatrie

28.5.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou sa chcem poďakovať celému detskému oddeleniu pani MUDr. Beňovej, pani doktorke Loshak za veľmi profesionálny a ľudský prístup k môjmu synovi. Precízne vyšetrenia. Ďakujeme a prajeme veľa zdravia a úspechov vo Vašej práci. Katarína Sz.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

24.5.2021 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcela by som sa poďakovať pánovi doktorovi MUDr. Ľubomírovi Strelkovi, PhD., MPH a celému personálu chirurgického oddelenia v Levoči za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie na vašom oddelení. S pozdravom Gabriela T. – pacientka chirurgického oddelenia


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

24.5.2021 / Nemocnica AGEL Levoča

Touto cestou ďakujem pracovníkom chirurgického oddelenia v Levoči, najmä MUDr. Ščurkovi a MUDr. Fáberovej za dobre odvedenú prácu a ľudský prístup pri operácii, ktorú som podstúpila v marci tohto roku. Ďakujem a všetkým prajem veľa síl a pevné zdravie. Dana – pacientka chirurgického oddelenia


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

24.5.2021 / Nemocnica AGEL Levoča

Vážený pán riaditeľ,  ako pacient ležiaci na chirurgickom oddelení som bol hospitalizovaný na uskutočnenie malého chirurgického zákroku. Touto cestou by som rád poďakoval pánovi primárovi MUDr. L. Kokorákovi, PhD. a jeho tímu za dôslednú a príkladne uskutočnenú prácu. Uvedomujem si, že byť na nemocničnom lôžku v celej republike v čase pandémie nie je jednoduché, a preto touto cestou chcem poďakovať pánovi primárovi, lekárom, sestričkám, sanitárnym pracovníčkam a ošetrovateľom za prácu, ktorú odviedli. Menovite ďakujem MUDr. Monike Šimonovičovej a jej operačnému tímu za uskutočnenie zákroku, ošetrujúcej MUDr. Beáte Fáberovej, ktorá sa niekoľkokrát denne zastavila na izbe a zisťovala, ako sa mám po zákroku. Jej slová dobre padnú každému pacientovi. Ďakujem sanitárke pani Kataríne Proksovej, ktorá mi veľmi pomohla v čase, keď som sa dostával do stavu hypoglykémie. Bez pomoci ošetrovateľov som sa nemohol ani pohnúť. Chcem sa im poďakovať, a to menovite Miroslavovi Repaskému, Ľubošovi Jašíkovi, Františkovi Kamenickému, Marcelovi Lábusovi, Michalovi Sasíkovi a Lukášovi Šolcovi. Bez ich asistencie som bol prakticky nemožný. Chcem sa poďakovať všetkým na prijímacom oddelení, aj lekárovi MUDr. P. Ščurkovi, ktorý mal to ,,šťastie" tam byť, za jeho profesionalitu a sestričkám, ktoré v tom čase mali službu. Prácu všetkých na chirurgickom oddelení pod vedením pána primára MUDr. L. Kokoráka, PhD. hodnotím veľmi vysoko a myslím si, že si zaslúžia moje úprimné poďakovanie. So srdečným pozdravom Dr.h.c. PhDr. Ján V., PhD., emeritný veľvyslanec 


Poďakovanie- Vakcinačné centrum

17.5.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň pán minister Lengvarský, pán minister Naď, rada by som sa s Vami podelila o pozitívny zážitok. Bola som dňa 12.5.2021 na očkovaní COVID v Nemocnici AGEL v Komárne. Po tých niektorých hrôzostrašných reportážach z očkovacích centier – som sa vybrala na pridelený termín do Komárna. Na moje obrovské prekvapenie  perfektná organizácia celý priebeh bol ukážkový. Pri príchode príslušník ozbrojených sílskontroloval, čisom na zozname  nesmierne slušný. Pred vstupom do očkovacieho centra bolo 5 pracovných stolov  všade milí, ústretoví pracovníci (možno dobrovoľníci  možno zamestnanci nemocnice, možno zamestnanci mestského úradu) neviem, ale medzi nimi pracovala i redaktorka spravodajstva z televízie JOJ pani Drahu Dobrovičová. Pracovala ako všetci ostatní a bez mikrofónu a kamery. Očkovanie prebehlo rýchlo a bez problémovo. Som nesmierne rada, že sa s Vami môžem podeliť o veľmi pozitívnu skúsenosť, obetavosť všetkých pracovníkov podieľajúcich sa na procese očkovania a to nielen zdravotníckych pracovníkov, ale civilných zamestnancov, dobrovoľníkov a samozrejme príslušníkom ozbrojených síl. Viem, že Ste zaneprázdnení, viem, že takýchto e-mailov dostávate denne stovky ale napriek tomu som sa musela s Vami podeliť o skúsenosť, ktorá vo mne zanechala veľa pozitívneho a utvrdila ma v tom, že i v dnešnej dobe existuje perfektná koordinácia procesov a ľudskosť. Ďakujem a prajem veľa úspechov Darina Kischowski  


Poďakovanie zdravotníčkam vakcinačného miesta

10.5.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Chcela by som sa poďakovať pani doktorke Jarke Dekrétovej a sestričke Jarke Barátovej z vakcinačného miesta zlatomoraveckej nemocnice za tak úžasný prístup. Ľudsky a profesionálne zvládajú svoje poslanie. Dávno som sa nestretla s takým perfektným prístupom. Som hrdá na našich zdravotníkov. Teraz sa mi potvrdilo, ako milo pristupujú k pacientom napriek ťažkej situácii, ktorá momentálne panuje. Tieto dve úžasne zdravotníčky bravúrne zvládajú svoju prácu. Ďakujem, tisíckrát ďakujem, za takýchto ľudí.   Denisa


Poďakovanie

10.5.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, týmto sa chcem poďakovať celému tímu pani primárky MUDr. Dzugasovej na "Covid Are", a to lekárom, sestrám aj sanitárom za doslova záchranu života mojej mamy A.K., ktorá tam ležala skoro 2 mesiace, z toho mesiac v umelom spánku. Nikdy som sa tam nestretol s neochotou riešiť ťažkú situáciu, lekári, sestry aj sanitári z môjho pohľadu podávajú nadštandardný výkon a pracovné nasedenie. Obrovská vďaka Vám všetkým....., ste úžasní ľudia. Ing. T.K.,Ph.D


Poďakovanie - vakcinačné centrum

4.5.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou veľmi pekne ďakujem pracovníkom vakcinačného centra. V súčasnej dobe sa nájdu pracovníci, ktorí svoju prácu berú ako povolanie. Ešte raz ďakujem. Boli sme naozaj veľmi príjemne prekvapení. Ako staršiemu svitá nádej, že nie je všetko stratené. Máme svedomitých a milých zdravotníkov, za čo Vám patrí veľká úcta. Ďakujem Ladislav


Poďakovanie

28.4.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, chcem vyjadriť VEĽKÉ POĎAKOVANIE pani doktorkám MUDr. Šusterovej a Biliavskej za profesionálny prístup a pomoc pri pôrode našej dcérky. Ďalej chcem POĎAKOVAŤ všetkým sanitárkam, sestričkám, kuchárom, proste všetkým. Toľko starostlivosti a ochoty na jednom mieste som ešte nezažila. Varíte tam úžasne, chutilo mi všetko. Všetci ste jeden SKVELÝ KOLEKTÍV PROFESIONÁLOV NA VYSOKEJ ÚROVNI. Som rada a vďačná, že som si vybrala vašu nemocnicu. S pozdravom K.G.


Poďakovanie COVID oddeleniu

20.4.2021 / Nemocnica AGEL Zvolen

Chcem sa poďakovať všetkým zamestnancom COVID oddelenia, ktorí liečili a príkladne sa starali o môjho manžela. Podávali mi adekvátne informácie, boli veľmi ľudskí a ústretoví. Ďakujem Vám za všetko, čo ste pre manžela urobili a dovolím si napísať, že aj za záchranu jeho života. ĎAKUJEM, Jana H.


Poďakovanie-Neurologické oddelenie

19.4.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážená pani primárka   Chceme sa Vám ako aj celému lekárskemu a zdravotníckemu kolektívu z celého srdca poďakovať za  pomoc a starostlivosť, ktorú ste vynaložili pri liečení pani Jozefíny.  Vieme, že bola pri prevoze na Vaše oddelenie vo veľmi vážnom zdravotnom stave, že ste profesionálne urobili všetko, aby ste jej pomohli. Žiaľ, už viacej ste nemohli urobiť.Vážime si Vašu pomoc a ešte raz ďakujeme za všetko celému kolektívu a Vám pani primárka.     S úctou Lívia K., dcéra pani Jozefíny  s manželom


Poďakovanie očkovaciemu tímu

15.4.2021 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dňa 12.4.2021 som bol zaočkovaný proti COVID-19 v Nemocnici AGEL Zvolen, manželka bola zaočkovaná 14.4.2021. Organizácia bola perfektná, zdravotnícky personál bol veľmi ústretový, nápomocný. Veľmi pekne ďakujeme, manželia z Očovej.


Poďakovanie - vakcinačné centrum

12.4.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Veľká pochvala za organizáciu, profesionalitu, ústretovosť a prívetivosť celého personálu vakcinačného centra počas mojej prvej (11.03.21) i druhej (08.04.21) návštevy. Snímam symbolicky svoj klobúk pred Vašou prácou, želám Vám i Vašim rodinám všetko najlepšie a ďakujem!!! S úctou JUDr.Vladimír Brenčič


Poďakovanie

7.4.2021 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Vážený pán riaditeľ  Ing. Viktor Halíř, Vážená pani námestníčka  PhDr. Anna Rybková, dipl. s., v dňoch od 17. februára 2021 do 26. februára 2021 som bol hospitalizovaný na COVID oddelení Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Dlhé hodiny ležiac na posteli som si uvedomil, koľko Vašich zamestnancov musí naplno pracovať 24 hodín denne, aby bolo o pacientov čo najlepšie postarané. Dovoľte mi, prosím, aby som touto cestou vyjadril VEĽKÉ  POĎAKOVANIE celému kolektívu COVID oddelenia v kežmarskej nemocnici. Moja OBROVSKÁ VĎAKA patrí MUDr. Rudolfovi Potankovi a v jeho neprítomnosti MUDr. Helene Potankovej za ich odborný, profesionálny a ľudský prístup. Ďalšie moje VEĽKÉ  ĎAKUJEM adresujem Vašim zdravotným sestrám na COVIDOVOM oddelení. Majú môj veľký obdiv za ich obetavosť, starostlivosť, ľudský prístup a nasadenie pri práci v týchto neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva. Pred ich náročnou prácou sťaženou nosením ochranných pracovných odevov, aby chránili seba a svoje rodiny sa hlboko skláňam. Momentálna situácia je veľmi vážna, ich vyčerpanosť, intenzívne pracovné nasadenie, ochota prekračovať vlastné hranice na úkor často aj svojich rodín pri záchrane ľudského života, to Vás robí HRDINAMI tejto doby. Robíte výnimočnú prácu. Moje poďakovanie patrí aj Vašim kuchárom a kuchárkam za ich výbornú, chutnú a pestrú stravu. Taktiež ďakujem aj paniam upratovačkám za ich prácu. Vážený pán riaditeľ, prajem Vám a Vašim zamestnancom veľa, veľa síl, mnoho vyliečených a spokojných pacientov. Zároveň Vás chcem požiadať o tlmočenie týchto slov Vašim zamestnancom na covidovom oddelení. S veľkou úctou a vďakou Jozef – pacient COVID oddelenia   Vyjadrujem hlboké a úprimné poďakovanie všetkým pracovníkom – pánovi primárovi MUDr. M. Magerovi, lekárom a ošetrujúcej lekárke MUDr. M. Ostricovej, sestričkám, ošetrovateľom a ozaj celému nemocničnému personálu INTERNÉHO oddelenia v nemocnici v Kežmarku, kde som bola vo vážnom zdravotnom stave privezená RZP dňa 17.01.2021. Po dobu mojej hospitalizácie sa nielen mne, ale aj všetkým ležiacim pacientom, dostávalo od nich tej najlepšej starostlivosti, aj cez škálu odborných vyšetrení, ktoré mi nastavili ďalšiu liečbu v nádeji na zlepšenie môjho zdravotného stavu. Ďakujem im všetkým za ich profesionalitu, ľudský prístup a obrovskú osobnú obetu pri zachraňovaní ľudských životov, hlavne v tak náročnej terajšej zdravotnej situácii našich občanov. Želám všetkým veľa, veľa zdravia a všetko najlepšie. S úprimným poďakovaním a pozdravom, pacientka interného oddelenia Antónia K.    Vážený pán primár, vážená pani doktorka, zdravotné sestričky, sanitárky, ale aj upratovačky, nedá mi, aby som vám nenapísala zopár riadkov a srdečne nepoďakovala za vašu opateru počas mojej liečby u vás. Pán primár, Vás zvlášť srdečne pozdravujem a ďakujem za milé prijatie a za Váš milý prístup. Pani doktorka, Vám ďakujem za milé slová a rady, ktoré tiež niekedy liečia. Zdravotným sestrám ďakujem za trpezlivosť, ktorú prejavovali počas môjho pobytu u vás. Vďaka patrí aj sanitárkam a upratovačkám. Bolo mi u vás dobre. Starostlivosť, strava, trpezlivosť, ochota a všetko, čo k tomu patrí, a to hlavne teraz v tomto období, v čase koronakrízy. Myslím na vás všetkých a spomínam v dobrom. Želám vám zdravie, slušných pacientov a k tomu veľa Božích milostí, Božieho požehnania v práci, ale aj súkromí. Pred príchodom Vianoc vám želám, aby vás tá korona obišla. S poďakovaním a milým pozdravom, bývalá pacientka oddelenia dlhodobo chorých Mária S. „Každý vek si zasluhuje svoju úctu.“ (arabské príslovie) Celý náš život má svoje obdobia vývinu: detstvo, mladosť, dospelosť a  starobu. Starnutie sa teda začína narodením dieťaťa, pokračuje dospievaním a  neúprosne smeruje k  starobe. Priebeh starnutia je u každého človeka iný, jedinečný. Starnutie nie je choroba, je to prirodzený životný proces. Pred starnutím nemožno nikoho uchrániť. Starnutie a  staroba sú prirodzenou súčasťou životného cyklu človeka. Tiež je pravdou, že v súvislosti s vyšším vekom sa objavujú častejšie určité druhy ochorení. Roky sa oklamať nedajú. Staroba príde skôr či neskôr. Jej najvýraznejším znakom je pokles fyzickej výkonnosti a  rôzne iné zmeny, ktoré sa dejú v  organizme starších ľudí, avšak nemusia sa objaviť u každého staršieho človeka rovnako a  hneď viditeľne. Ak sebestačnosť odchádza, choroby sa zhoršujú, nastupuje séria nástrojov a služieb, ktoré môžu pomôcť v  starostlivosti o  seniora.  Všetci, ktorí vykonávajú prácu v  poskytovaní celodennej starostlivosti o  seniorov, či skúsení opatrovatelia alebo zdravotnícky profesionál, by si zaslúžili medailu. Touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie za profesionálny, ale aj ľudský a  citlivý prístup počas niekoľkotýždňovej hospitalizácie našej mamičky na oddelení dlhodobo chorých (ODCH) v Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku. Obrovský obdiv, vďaka a úcta patrí kolektívu lekárov, sestier, praktických sestier, sanitárov a  ďalšieho personálu. Veľké ďakujem vyslovujem sociálnej sestre, ktorá v rámci oddelenia na vysokej odbornej úrovni poskytla poradenstvo  príbuzným pacienta  pri vybavovaní záležitostí sociálneho charakteru. Špeciálne POĎAKOVANIE patrí primárovi MUDr. Petrovi Bártovi za ľudský a vysoko odborný prístup, empatiu, za trpezlivosť a výbornú starostlivosť pri riešení zdravotných problémov našej mamičky, ktorá bola poskytovaná kvalitne, poctivo, pružne, ústretovo i v takom náročnom období pandémie koronavírusu. Jana V.      Dobrý deň.  Touto cestou by som sa chcela poďakovať pánovi doktorovi Romanovi Polazhynets a jeho sestričkám za profesionálny a ľudský prístup ako sa ujal vyšetrenia mojej mamky, ktorá spadla z bicykla a poudierala sa. Viete, keď počujete staršieho človeka hovoriť ,,tak toto som ešte v nemocnici nezažila, boli strašne milí, ochotní, ujali sa ma okamžite,, tak si pomyslíte, kde je tá ľudskosť, ktorá by na takomto mieste mala byť v každej nemocnici. Ale vďaka za takýchto lekárov a personál, ktorí sa nachádza práve v našej Kežmarskej nemocnici. Určite milé slovo nestojí veľa.....a predsa veľa dokáže. Buďte aj naďalej takí akí ste a budete najlepšou nemocnicou široko ďaleko. Ešte raz ďakujem. M.G.      Veľké poďakovanie patrí celému gynekologicko-pôrodníckému oddeleniu, najmä p. doktorke Frankovskej za starostlivosť počas pôrodu a sestričkám p. G. Matvejovej, p. A. Haščinovej, p. G. Horváthovej za perfektnú starostlivosť a profesionalitu. V neposlednom rade určite aj vrchnej celého oddelenia p. K. Živčákovej za ústretovosť a taktiež aj starostlivosť. Odporúčam každému túto nemocnicu. Ďakujem       Ďakujem všetkým zamestnancom ODCH za starostlivosť o môjho otca. V zložitom čase korona krízy a krízy zdravotníctva sa postarali o to, aby otec mohol ísť v zlepšenom fyzickom stave z nemocnice do domáceho prostredia. Chcem vyjadriť vďaku gynekologicko-pôrodnickému oddeleniu za staroslivosť počas pôrodu i po ňom. Veľká vďaka obzvlášť patrí novorodeneckému oddeleniu za starostlivosť o naše novorodeniatko.     Ďakujem Oddeleniu dlhodobo chorých Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Za prejavený ochotu, obetavosť a profesionálny vľúdny prístup aj v prípade vážnych stavov pacientov vyjadrujem celému oddeleniu pod vedením MUDr. Bártu obdiv a úctu. J. CH. 


Poďakovanie pre rádiodiagnostické oddelenie

6.4.2021 / Nemocnica AGEL Levoča

Už je to nejaká doba, čo som bola u Vás na vyšetrení, no nedá mi nenapísať. S takým milým, prívetivým, ochotným, profesionálnym prístupom som sa doteraz ešte veru ani nestretla. Celá skúsenosť, od objednania sa na recepcii až po výsledok vyšetrenia, bola top kvality a veľmi príjemná zmena od zvyčajne neosobného, prípadne niekedy nepríjemného prístupu, s akým som sa doposiaľ stretla, či už v zahraničí, alebo doma na Slovensku. Pani doktorke, sestričke a recepčnej patrí veľká chvála a tiež veľké ĎAKUJEM. Jana – pacientka rádiodiagnostického oddelenia


Poďakovanie kolektívu vakcinačného miesta

31.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vyjadrujem chválu personálu vakcinačného miesta v Zlatých Moravciach za dobrú organizáciu, tiež zato, že s úctou pristupujú k pacientom a odborne očkujú :-) Gejza H., Topoľčianky


Poďakovanie vakcinačnému miestu

30.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážené vedenie nemocnice, vďaka nelichotivo vyznievajúcim záberom v televízii a informáciám z médií, ale aj od rodinných príslušníkov očkovaných v iných vakcinačných centrách, sme boli príjemne prekvapení skvelou organizáciou, profesionálnym a ľudským prístupom nielen zdravotníckeho personálu, ale aj organizačných zložiek. Ďakujeme. Danuša a Ivan M.  


Poďakovanie - Oddelelenie gynekologie a pôrodníctva a novorodenecké oddelenie

30.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Dovoľujem  si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom oddelenia gynekológie a pôrodníctva a novorodeneckého oddelenia, všetkým lekárom, sestričkám,. ošetrovateľom za profesionálnu prácu a nezištnú odbornú starostlivosť a empatiu, ktorú mi poskytli počas mojej hospitalizácie od 3.3.2021 do 8.3.2021 vo Vašej nemocnici. Všetci majú moju obrovskú úctu a obdiv. Po celú dobu som sa stretla s maximálne ústretovým, ľudským a vysoko profesionálnym prístupom všetkých zamestnancov týchto oddelení. Ďakujem v mene svojom a v mene našej krásnej dcérky Laury, narodenej 4.3.2021. Dovoľte , aby som Vám do budúcnosti popriala veľa zdravia, lásky, pohody, mnoho pracovných úspechov, spokojných pacientov a božieho požehnania.   S pozdravom šťastná mamička Tímea Bernadett


Poďakovanie internému oddeleniu

29.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Chcela by som vyjadriť srdečné poďakovanie lekárom z interného oddelenia v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce a to predovšetkým pani primárke MUDr. Končálovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. Fazekašovej, lekárovi z pohotovostnej služby MUDr. Salama Alshawabakovi ako aj všetkým sestričkám oddelenia. Moje poďakovanie je úprimné a opodstatnené, pretože ich prístup ku všetkým pacientom počas mojej hospitalizácie v marci 2021 bol ochotný, ľudský a veľmi starostlivý.  PhDr. Ing. Mária Z.  


Poďakovanie -vakcinačné centrum

29.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň. Dňa 26.3.2021 som bola s mamou 77 ročnou , onkologická pacientka na očkovaní vo Vašom vakcinačnom centre. Chcem sa poďakovať pracovníčke pri registrácii, pri ktorej nastala chyba, nám prišla sms aj mail na presný termín , ale sa na zoznam nedostala. Pracovníčka profesionálne riešila problém, začo jej pekne ďakujem. Zároveň ďakujem celému tímu pri očkovaní a hladký priebeh. Prajem Vám veĺa úspechov a ešte raz veľké ďakujem. Pani Marta


Poďakovanie kolektívu OAIM

29.3.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, ďakujem p. primárke a všetkým členom personálu Oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny Nemocnice AGEL Krompachy. Vo februári tohto roku som bola na tomto oddelení hospitalizovaná. Starostlivosť, odbornosť, slušnosť a ľudský prístup každého s kým som prišla do styku, prispel veľkou mierou k môjmu uzdraveniu. Ešte raz, ďakujem..... Ing. M.M.


Poďakovanie COVID oddeleniu

26.3.2021 / Nemocnica AGEL Zvolen

Milý pracovníci Nemocnice Agel Zvolen. Volám sa Anna K. (65 r.) a mám potrebu sa Vám vyjadriť aspoň pár uprimnými slovami a pocitmi k Vašej práci. Ako jedna z mnoha ľudí v tejto ťažkej dobe som sa nakazila koronavírusom, s ktorým Vy s vypätím síl bojujete každý deň a ohrozujete svoje zdravie a životy pre záchranu nás ostatných.  Dňa 19.3.2021 som bola prijatá na urgentnom príjme na 9. deň od pozitívneho testu s obojstranným zápalom pľúc slabá a s obavou o svoj život, kde ma vyšetrila veľmi milá, mladá, príjemná a krásna doktorka, ktorej patrí veľké ĎAKUJEM (prosím odovzdajte jej moje poďakovanie, neviem jej meno v tom strese som si nezapamätala).  Po prijatí na hospitalizáciu som bola prevezená na druhé poschodie reprofilizované pre covid pacientov na detskú polikliniku. Od prvej chvíle som pociťovala od personálu veľkú psychickú podporu voči pacientom, ktorú v tých chvíľach človek veľmi potrebuje. Neviem slovami vyjadriť ako veľmi som Vám vďačná lekári a lekárky, ktorí ste ma zachránili aj všetkým ostatným lekárom, ktorí zachraňujete naše životy. Obrovské veľké úprimné, ĎAKUJEM. Tak milé a veľmi príjemné lekárky aké sú na internom pandemickom oddelení, na detskom 2. poschodí, som ešte nestretla. Ďakujem Vám MUDr. Zuzana Gerbošová, za všetko. Za Vašu vľúdnosť, povzbudenie, ktorú ste ku mne aj všetkým ostatným po celý čas prejavovali.  Prajem Vám všetkým zo srdca veľa síl, zdravia a obrovské množstvo pracovných úspechov vo Vašom živote. Milé moje zlaté, krásne sestričky. Aj Vám patrí obrovské, ĎAKUJEM. Ďakujem Vám za starostlivosť, za milé a povzbudivé slová. Ďakujem Vám za psychickú podporu. Ďakujem Vám za všetko, čo robíte vo Vašej každodennej práci s chorými ľuďmi. Veľmi mi pomohli Vaše povzbudivé slová. Robíte svoju prácu s veľkou ľudskosťou, ktorú dávate svojim pacientom milým slovom. Starostlivosť, ktorú poskytujete pacientom je na maximálnej úrovni. Mám Vás veľmi rada a za čas strávený na oddelení som si Vás obľúbila. Prajem Vám hlavne veľa zdravia a niekedy aj trpezlivosti. Ďakujem aj Vám kapucínom. Ste veľkou oporou a pomocou. Nemôžem zabudnúť ani na našich vojakov, ktorí tiež pomáhajú a stratili so mnou slovo. Ešte by som sa chcela poďakovať doktorovi Igorovi Janičinovi, ktorý mi taktiež veľmi pomohol, preto sa mu chcem tiež poďakovať.   Spolu tvoríte skvelý tím. Všetkým Vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem Vám, že môžem opäť objať svoje vnúčatá a tešiť sa so svojou rodinou. Držte mi palce pri mojom domácom liečení. 


Poďakovanie kolektívu vakcinačného miesta

25.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň, chcem sa poďakovať pani MUDr. Dekrétovej a všetkým sestričkám na vakcinačnom mieste v nemocnice AGEL Zlaté Moravce za perfektne zvládnutú organizáciu počas očkovania na COVID-19 a za profesionálny a ľudský prístup. S pozdravom  V. S.


Poďakovanie kolektívu vakcinačného miesta

25.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

V mene maminy Vám veľmi pekne ďakujeme za profesionalitu a prístup  zamestnancov v očkovacom mieste. Veľká spokojnosť.  Veľa zdravia prajeme a veľa rovnako spokojných pacientov. pani Zuzana


Poďakovanie kolektívu detského oddelenia

25.3.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň prajem, konečne som sa k tomu dostala a tak Vám píšem srdečné poďakovanie. Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za všetko, čo ste pre mňa a moju dcéru urobili. Vyliečili ste ju asi v poslednej chvíli a moje vtedy ani nie 2 mesačne bábätko sa z ochorenia dostalo. Dnes má slečna skoro 8 mesiacov a krásne prosperuje. Po kontrolných vyšetreniach sa ukázalo, že žiadne následky neostali. Citujem slová neurológa, ktorý po prečítaní prepúšťacej správy dcérku následne kontroloval: klobúk dole pred touto nemocnicou. Chcem sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať celému kolektívu na čele so špičkovou primárkou za Vašu 24 hodinovú starostlivosť a hlavne zdravie mojej dcéry. Prajem Vám veľa zdravia v týchto časoch a nech sa Vám darí. S pozdravom M.N.


Poďakovanie vakcinačnému centru

24.3.2021 / Nemocnica AGEL Levoča

Sprevádzala som svoju 74-ročnú mamu na očkovanie a chcela by som poďakovať celému vakcinačnému tímu za profesionálne zvládnuté očkovanie bez dlhého čakania a s veľmi ústretovým a milým personálom. Ingrid


Poďakovanie členom vakcinačného miesta

23.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi, aby som Vám a Vášmu personálu touto cestou poďakoval za dnešné očkovanie proti korone. Žiadne čakanie, žiadne dlhé rady, žiadna nervozita. Práve naopak, išlo to perfektne: pokoj, milé úsmevy a láskavosť.  A tak to by to malo ísť po celom Slovensku. Prosím, poďakujte v mojom mene celému personálu, ktorý dnes doobeda slúžil. V hlbokej úcte PhDr. Miroslav Pius  


Poďakovanie vakcinačnému tímu

23.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážená pani primárka MUDr. Dekrétová, veľmi pekne Vám, aj sestričke p. Barátovej, ďakujeme za perfektný odborný, profesionálny a ľudský prístup dnes t.j. 23.3.2021 pri očkovaní našich rodičov. Za trpezlivosť a edukáciu pri očkovaní, rady aj odporúčania. Skutočne kvalitne pripravené očkovacie centrum. Držíme palce a veľa zdravia prajeme. - anonym-  


Poďakovanie - Neurologické oddelenie

20.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň Moja matka Terézia bola u Vás na vyšetrení a aj v nemocnici začiatkom marca. Chcela by som sa Vám poďakovať za profesionálne vyšetrenie. Stav mojej matky sa dôrazne zlepšil. Musím Vám povedať, že ešte som nikdy nepočula od nikoho, že v nemocnici bolo super. Celý personál na oddelení bol veľmi milý. Moja matka bola spokojná s personálom od upratovačky až po lekárov . Dokonca ešte aj pribrala 3 kg, čo sa jej už dlho sa nepodarilo. Ďakujem dcéra Iveta


Poďakovanie COVID oddeleniu

18.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň prajem,  touto cestou by som chcel vyjadriť svoje úprimné poďakovanie celému personálu na oddelení dlhodobo chorých, najmä môjmu ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Salama Alshawabka, za jeho odborný prístup a starostlivosť v období mojej nedávnej hospitalizácie na COVID oddelení. Zároveň by som chcel poďakovať za starostlivosť aj všetkým sestričkám a rehabilitačnému personálu. Všetci mali naozaj profesionálny, no najmä ľudský prístup. Prajem Vám všetkým veľa energie a zdravia pri tejto krásnej, ale namáhavej práci.  S pozdravom Ernest R.


Poďakovanie očkovaciemu tímu

18.3.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Perfektne zvládnuté očkovanie a koordinácia! Veľké ďakujem! Profesionálne vystupovanie! Ján.


Poďakovanie-vakcinačné

18.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň, dnes som absolvovala prvé očkovanie s mojou maminou, ona sa veľmi toho bála a ja som mala skôr obavy po medializovaných informáciách o chaose ktorý niektorí ľudia hlavne u nás v Bratislave zažívali, ale tu som bola neskutočne milo prekvapená, perfektne zorganizované, žiadne rady a chaos, úžasné milý, ústretový a profesionálny celý personál, do desať minút sme boli komplet vybavené, všetko pekne vysvetlené, hneď bol deň krajší a druhý termín už nebudeme realizovať v takom strese, veľké ďakujeme! Dcéra Majka


Poďakovanie vakcinačnému miestu

17.3.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň, chcem sa veľmi pekne poďakovať pani doktorke, sestričke, všetkým pracovníkom, ktorí sa starajú o očkovanie na COVID-19 vo vakcinačnom mieste v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Všetci boli milí, nápomocní, usmiati, sestrička aj pani doktorka sa prišli, nás čakajúcich, občas opýtať, či nemáme nejaké problémy po zaočkovani. Moja vďaka patrí aj pacientom, ktorí chodili načas, nezhromažďovali sa predčasne. Takto by to malo vyzerať aj v iných mestách. Dávam vás za príklad ostatným. Vďaka. S. V. ❤️


Poďakovanie očkovaciemu tímu

17.3.2021 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň,  bola som na očkovani  16.3.2021 na poliklinike Zvolen. Vyjadrite prosím vďaku zdravotníckemu personálu zvolenskej nemocnice. Môj manžel je aj pacientom chronických chorôb. Aj tam sú veľmi profesionálne, milé a trpezlivé sestričky. V dnešnej dobe je veľký nápor na zdravotnícky personál. Aj napriek tomu sa vo Zvolene stretávame s maximálne ustretovou pomocou.   S pozdravom K. 


Poďakovanie - Neurologické oddelenie

15.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou sa chcem poďakovať personálu celého neurologického oddelenia za prikladnú starostlivosť, kde som bola hospitalizovaná od 15.02.2021 do 03.03.2021. Napriek tomuto ťažkému obdobiu, pandémie, ktorá vyvoláva veľký tlak na všetkých lekárov a sestričky, boli ku mne vždy milí a ústretoví. Ešte raz ďakujem. Pacientka Marta


Poďakovanie pre Ortopédiu

14.3.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Profesionálnym, odborným a ľudským prístupom mi pomohol zvládnuť operáciu haluxu už dvakrát pán primár MUDr. Totkovič, FEBOT. Významne mi pomohol pri problémoch s nohami. Vďaka aj celému tímu. Prajem veľa zdravia, sily a energie pri takej náročnej práci. Ďakujem Iveta. Vďaka všetkým zdravotníkom. 


Poďakovanie - Oddelenie dlhodobo chorých

12.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň, chcela by som sa veľmi pekne poďakovať pánovi doktorovi Gabrielovi Kollárikovi z Oddelenia pre dlhodobo chorých - Covid za starostlivosť o môjho otca (Bartos Gyorgy) počas jeho hospitalizácie na oddelení. Pán doktor nás naozaj podrobne informoval o zdravotnom stave otca počas vyhradených hodín na podávanie informácii, jeho postup bol veľmi milý a profesionálny. Skutočne veľká, veľka vďaka!!! A samozrejme aj sestrám a ostatnému personálu na oddelení. S pozdravom dcéra Andrea


Poďakovanie- Vakcinačné centrum

12.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Dňa 9.marca v 12.52 a v 13.14 hod. na základe oznámenia termínu a miesta očkovania, boli sme s manželkou zaočkovaní v Nemocnici AGEL v Komárne vakcínou Astra Zeneca. Ďakujem všetkým, lekárom a sestrám za ich nasadenie, ľudský a profesionálny prístup pri registrácii a očkovaní, ale aj príslušníkovi Ozbrojených síl Slovenskej republiky ( „sám“ , svojim svedomitým a profesionálnym prístupom koordinoval vstup na miesto očkovania, vyplnenie formulárov a zabezpečoval priebežnú orientáciu pacientov, a tým zásadným spôsobom urýchlil prácu očkovacích zdravotníckych tímov). Klient Ing. Jozef


Poďakovanie Endokrinologickej ambulancii

11.3.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Vždy sa vzorne o mňa a moje zdravie stará pani doktorka Semanová a tiež sestra na oddelení. Úctivá, rozvážna, vždy poradí... proste super. Som veľmi spokojná. Zlata


Poďakovanie pre Mamárne centrum

6.3.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Milé vedenie nemocnice, rada by som poďakovala za odborný prístup, láskavosť, dobrú komunikáciu a starostlivosť počas mojej hospitalizácie vo Vašom Mamárnom centre v mesiaci február 2021. Zvlášť sa chcem poďakovať MUDr. Saksunovi, PhD. a celému jeho operačnému tímu za kvalitne a šetrne vykonaný operačný zákrok a zároveň za pooperačnú starostlivosť. Veľmi si to cením, som veľmi vďačná a spokojná s Vašou prácou a záujmom o pacienta. Adriana.


Poďakovanie lekárom a sestrám

5.3.2021 / Nemocnica AGEL Zvolen

Veľmi pekne chcem poďakovať celému oddeleniu ARO, a taktiež aj všetkým oddeleniam, ktorými náš ocino Mariám M. prešiel. Všade sme sa stretli s veľmi milými a ústretovými ľudmi počnúc od lekárov, sestier a samozrejme, aj sanitárov. Veľmi si Vážime vašu ťažkú prácu hlavne v tejto neľahkej dobe. Prajeme Vám všetkým veľa, veľa zdravia, síl a posielame veľké ĎAKUJEM všetkým.


Poďakovanie hematologickej ambulancii, neurologickému a internému oddeleniu

4.3.2021 / Nemocnica AGEL Levoča

Poďakovanie za zdravotnú starostlivosť hematologickej ambulancii, neurologickému a internému oddeleniu   Vážení vedúci svojich oddelení, píšem, aby som sa poďakoval vám a celému kolektívu na oddeleniach za dlhodobú zdravotnú starostlivosť  o moju už nebohú manželku, ktorá po ťažkej chorobe zomrela a dňa 11.2.2021 bola pochovaná na cintoríne v Bijacovciach. Do budúcnosti vám vedúcim a vašim zdravotným i nezdravotným pracovníkom prajem predovšetkým veľa zdravia, aby ste mohli aj naďalej pomáhať a liečiť všetkých chorých, ktorí sa na vás na oddelení obrátia.   Za spoluprácu v mene mojom a mene mojej už nebohej manželky veľmi pekne ďakujem.   Jozef, manžel bývalej pacientky našej nemocnice.


Poďakovanie pre Gynekologické ambulancie

3.3.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcem sa poďakovať za prístup a priebeh zákroku, ktorý som absolvovala v nemocnici. Po štyroch rokoch trápenia bol môj problém u Vás vyriešený behom týždňa. Pre mňa neuveriteľné. Prístup sestričiek na ambulancii bol na veľmi vysokej úrovni. Ďakujem všetkým, s ktorými som sa v ten deň stretla. Majú môj obdiv pre ich profesionalitu a empatiu. Dagmar.


Poďakovanie - Oddelenie dlhodobo chorých

2.3.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou mi dovoľte vyjadriť veľké ĎAKUJEM celému oddeleniu dlhodobochorých - covid oddelenie, ktoré svojim profesionálnym prístupom v tak náročnej dobe pomáhali mojej mame. Obzvlášť chcem poďakovať MUDr. Kollárikovi Gabrielovi, ktorý svojím ľudským prístupom a láskavosťou mi každý deň dodával silu, keď som sa telefonicky informovala o zdravotnom stave mojej mamy, keďže som k nej nemohla prísť na návštevu. Dodával mi vieru a nádej. Som rada, že na takomto mieste pracujú lekári s veľkým srdcom. Lekár by mal byť aj psychológom. Zároveň ďakujem aj sestričkám, ktoré sa o moju mamu starali, mali trpezlivosť. Všetci odvádzajú neskutočnú a náročnú prácu, niekedy idú naozaj na maximum. Môžete byť hrdí na celý personál na oddelení dlhodobo chorých - covid oddelenie. Napriek veľkej snahe sa moju mamu zachrániť nepodarilo, ale viem, že robili úplne všetko preto, aby jej pomohli. Dcéra Žaneta G.


Poďakovanie pre Kliniku liečebnej rehabilitácie

1.3.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Je to presne rok, čo som bol s manželkou na liečení na rehabilitačnom oddelení. Základná diagnóza: problémy s kolenami, najmä s pravým kolenom, uvoľnené podkolenné šľachy, ťažšie sa mi chodilo dole schodmi, svaly na stehnách ochabli a cítil som bolesti v meniskoch, aj bežná chôdza bola bolestivá. To už asi prináleží dôchodcovskému veku. Priznám sa, nevedel som, čo mám očakávať. Celý týždeň som chodil na masáže, kryoterapiu, magnetoterapiu a absolvoval som fyzioterapeutické cvičenia. Relaxácia, strečing a stimulácia stehenných svalov zabrala, nastal reštart a bolesti sa uvoľnili. Dostal som za pár dní presný návod, AKO. Zvyšok bol v mojich rukách. Doma som pokračoval, každý deň po zobudení, ešte na lôžku, v naučenej zostave cvičení. Dvadsať – tridsať minút denne a 365 dní v roku. Nevynechal som ani deň. Po večeroch pri sledovaní filmov som si pridal z vlastnej iniciatívy fasciálny tréning, SM systém. Neľutujem investovaný čas. Už v lete bola moja chôdza podstatne lepšia. Výlety, vychádzky do prírody s celou rodinou prekonali moje očakávanie. Nebol to maratón, ale pokojné vychádzkové tempo. Zvládol som Havraniu skalu (580) a Záruby (768) v Malých Karpatoch. Krokomer napočítal dvanásť až pätnásť kilometrov a odmenou boli nádherné výhľady a príjemná spoločnosť najbližších. V januári, takmer po roku, som si uvedomil, že chodím inak, lepšie, tak, ako kedysi. Bolesti kolien takmer úplne ustúpili a šľachy si našli svoje správne anatomické miesto. V cvičení pokračujem ďalej. Srdečne ďakujem všetkým pracovníkom Kliniky liečebnej rehabilitácie, pod vedením primárky MUDr. Márie Katuščákovej, ktorí mi pred rokom dali návod AKO. Prajem im všetkým veľa energie a veľa spokojných a uzdravených pacientov. Paľo 


Poďakovanie pre primára ortopédie

1.3.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, absolvovala som u Vás operáciu stuhnutého palca u primára MUDr. Romana Totkoviča. Touto cestou by som chcela vyjadriť úprimné poďakovanie MUDr. Totkovičovi za profesionálnu prácu a prístup k mojej osobe ako pacientovi. Hlboko si cením jeho profesionálne správanie a ľudský prístup. Po absolvovaní operácie mi skvalitnil môj život, ktorý sa stal bezbolestným. S úctou a vďakou pacientka Dagmar.


Poďakovanie chirurgovi

25.2.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň. Chcem sa poďakovať primárovi Pribulovi - chirurgia za odborný, ústretový a ľudský prístup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Jeho vzťah k pacientom by mal byť príkladom pre každého zdravotníka. Som s jeho starostlivosťou veľmi spokojný a zo srdca mu ďakujem aj moja rodina. Jozef.


Poďakovanie - Očkovacie centrum

24.2.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

  Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať celému vakcinačnému tímu nemocnice Komárno - moji rodičia a aj svokrovci boli včera privolaní ako náhradníci a síce môj otec zaváhal, nakoniec však boli všetci štyria úspešne zaočkovaní prvou dávkou. Celému tímu a samozrejme aj Vám prajem veľa energie a vytrvalosti v týchto komplikovaných časoch, hlavne veľa zdravia a úspechov v pracovnom a osobnom živote. Ešte raz a úprimne ďakujem. S pozdravom Kristína Lopatová


Poďakovanie pre Ortopédiu

23.2.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcel by som sa poďakovať celému tímu. Veľká vďaka sestričkám, ktoré sa o mňa dobre starali. Veľká vďaka aj sanitárkam, aj tej, ktorá ma stále zobrala do veľkej sprchy na vozíku. A veľká vďaka doktorom aj primárovi Totkovičovi, ktorý ma operoval. Ste veľmi dobrý a pekný kolektív, viete to s ľuďmi. Veľmi vám za to ďakujem. Bývalý pacient Vojtech


Poďakovanie - Vakcinačné centrum

23.2.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Chcem veľmi pekne poďakovať p. Pappovej z oddelenia vakcinácie kde očkujú ľudí proti Covid 19. Veľké moje poďakovanie patrí menovanej, ze dňa 23.2.2021 ráno som si potreboval zistiť údaje o mojich rodičoch z dôvodu očkovania a pani Papová bola veľmi láskavá, ochotná a milá mi všetky otázky zodpovedať. Chcem veriť, ze takto funguje celá nemocnica u Vás v Komárne, že máte len takýchto dobrých pracovníkov čo by bolo super pre všetkých pacientov nemocnice .Na záver chcem len podotknúť, že keď som tam bol s rodičmi dňa 29.1.2021 tak som sa tak isto stretol len s príjemnými a dobrosrdečnými ľuďmi. GRATULUJEM Kajan Viktor


Poďakovanie - Oddelenie anestéziologie a intenzívnej medicíny

22.2.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Ťažko sa mi hľadajú tie správne slová vďaky, ktoré patrí celému oddeleniu OAIM COVID za záchranu života môjho manžela P.V. Váš profesionálny prístup, ochota, odbornosť, snaha sa nedá len tak jednoducho opísať. Ďakujem, za Vašu korektnú a trpezlivú komunikáciou so mnou, za milý, láskavý, ľudský prístup. Boli to slová, ktoré pre mňa znamenali svet, ktoré ma v ťažkých chvíľach držali nad vodou. Boj ste vyhrali! Ste bohovia! Gratulujem Vám všetkým! Prajem Vám do budúcna mnoho podobných víťazstiev, ale hlavne veľa zdravia pri tejto neľahkej práci! S pozdravom: I.V.  


Poďakovanie

22.2.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Vážený pán riaditeľ, oddelenie OAIM, pani primárka MUDr. Dzugasová, MUDr. Mariančíková, MUDr. Zajac a celý kolektív OAIM oddelenia Nemocnice AGEL Krompachy s.r.o., ktorých jednotlivé mená všetkých zamestnancov, žiaľ, nepoznáme. Na vašom oddelení bol hospitalizovaný môj manžel P.H. S ochorením COVID-19 - obojstranný zápal pľúc v umelom spánku, napojený na pľúcnu ventiláciu. Napriek tomu prijatie skutočnosti, že ho nemôžeme navštíviť a osobne s dcérami povzbudiť bolo pre nás ťažké. Chceme sa poďakovať pani primárke, lekárom a sestričkám, že ste nám vždy zdvihli telefón a s mimoriadnou ochotou a empatiou informovali o jeho kritickom a ťažkom stave. Vaša snaha, trpezlivosť, láskavý prístup, ochota a odbornosť sú nezaplatiteľné. Vy ste robili všetko pre uzdravenie môjho manžela. Chceme sa Vám touto cestou všetkým poďakovať za mlilý, láskavý, ľudský prístup, povzbudivé slová, ochotu a odbornosť v starostlivosti nielen o môjho manžela, ale aj ostatných pacientov. Prajeme Vám veľa, veľa sily, lásky, trpezlivosti a hlavne veľa zdravia v tejto ťažkej a namáhavej práci. SRDEČNE VÁM ZA VŠETKO ĎAKUJEME. M.H.


Poďakovanie personálu chirurgického oddelenia

22.2.2021 / Nemocnica AGEL Zvolen

Zrejme sa budem opakovať z apríla 2020, ale proste nedá mi. Po niekoľkonásobnej recidíve mojich hepatálnych a pankreatických problémov som sa opäť ocitol v rukách kolektívu pracovníkov Chirurgického oddelenia Nemocnice Agel vo Zvolene. A chvalabohu, nič sa nezmenilo! Aj v tejto, určite nie jednoduchej kovidovej dobe si kolektív chirurgického oddelenia (lekári, zdravotné sestry a aj pomocný personál) zachoval svoju vysokú profesionalitu a ľudskú tvár v prístupe k pacientovi. Evidentne pracovne vyťažení (možno až preťažení) pracovníci chirurgického oddelenia sa mne ako pacientovi snažili vyjsť v ústrety so všetkým, čo vám napadne – zdravotnou starostlivosťou počínajúc, cez využitie všetkých diagnostických možností a postupov až po záujem o pohodu a osobné pohodlie pacienta. Empatia doslova sršala z každého člena pracovného kolektívu pod vedením primára MUDr. Panušku. Zvlášť na mňa urobil dojem prístup a snaha MUDr. Rišovej, MUDr. Púpavu a Mgr. Hrčkovej, rovnako ako aj MUDr. Petrovskej z Interného oddelenia. Pevne verím, že raz nastanú časy, keď vaša práca bude patrične docenená a aj ohodnotená! Ešte raz ďakujem a vašu prácu si nesmierne vážim! Pavel Čipka 


Poďakovanie

19.2.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážený pán riaditeľ, dovoľte, aby som touto cestou vyjadril svoje úprimné poďakovanie pani primárke MUDr. Márii Končálovej a MUDr. Stephenovi Andruga, za ich odborný prístup a starostlivosť v období mojej hospitalizácie na COVID oddelení v dňoch od 14.1.2021 do 11.2.2021. Zároveň chcem poďakovať za starostlivosť všetkým starostlivým sestričkám a rehabilitačnému personálu. Prajem Vám všetkým veľa energie a zdravia pri tejto krásnej, ale namáhavej, práci. S úctou Jozef L.  


Poďakovanie - Neurologické oddelenie

13.2.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Ďakujem vedeniu nemocnice a úžasnému tímu na neurologickom oddelení  v Nemocnici  AGEL Komárno pod vedením úžasnej a najlepšej pani primárky Evy Hanáčkovej  (z ktorej sa stal môj anjel strážny) za skvelú starostlivosť a za záchranu života, ostanete navždy v mojom srdci. Pacientka Brenda


Podakovanie -Oddelenie vnútorného lekárstva

11.2.2021 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán primár Shadi Jadaa! Touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať, že ste nám dovolil stretnutie s našou milovanou maminkou, ktoré bolo posledné, ale pre nás výnimočné. Pre nás to znamenalo veľa, všetko... Váš personál je skvelý, tak pani doktorka ako aj sestričky. Pán primár toto všetko ste nám umožnil v ťažkej dobe, ktorú prežíva naše ľudstvo. Veľmi si to ceníme. Ste človek s veľkým srdcom a to srdiečko máte na správnom mieste. Želáme Vám veľa zdravia a úspechov v práci ako aj v rodinnom živote. Vášmu kolektívu prajeme takisto veľa zdravia a úspechov, aby ste ďalej liečili s láskou chorých ľudí. Ešte raz Vám patrí veľký obdiv a naše ĎAKUJEM. S pozdravom, dcéry p. Márie Oroszovej Anikó Tóthová a Renáta Fitosová.


Poďakovanie Gynekologicko – Pôrodníckemu oddeleniu

11.2.2021 / Nemocnica AGEL Zvolen

V utorok, 9. 2. 2021, som bola na zákroku na gyn.-pôr. oddelení. Veľmi ďakujem za profesionálny a zároveň ľudský prístup lekárov a ostatného personálu. Osobne ďakujem MUDr. Mikušovi za to, že navrhol postup, ktorý, zdá sa, vyriešil môj dlhodobý zdravotný problém. MUDr. Haškovej za ľudskú blízkosť, ktorá okrem jej profesionality bola pre mňa na operačnej sále nesmierne dôležitá. MUDr. Jenčo a MUDr. Olajcová boli operatéri - ďakujem za profesionálnu prácu a podrobné informovanie o tom, čo sa so mnou dialo na operačnej sále. Zo srdca, S. H.


Poďakovanie OAIM

2.2.2021 / Nemocnica AGEL Levoča

Život... je ako cesta vlakom. Na tejto ceste zažijeme veľa krásnych chvíľ a okamihov, ale aj množstvo trpkých momentov. Ľudia prichádzajú a odchádzajú a každý zanecháva iné stopy. Silnú stopu v našich životoch zanechala v nás všetkých naša MAMKA...naša babka...naša Hela... Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny sa stalo pre našu mamku v závere jej života domovom. Na krátko, ale predsa... Napriek tomu, že ju k Vám priviezli v umelom spánku, veríme, že cítila Váš intenzívny prístup a Vašu silnú snahu zachrániť jej život. Ale i lásku v pohladení, ktoré jej bolo neraz iste od Vás venované. Od 2. januára ste boli súčasťou jej posledných chvíľ. Veľmi sme si priali, aby sa Vám po vyliečení prišla osobne poďakovať s košíkom jej dobrých koláčov a s úsmevom na tvári, ktorý sa nikdy nestratil. Žiaľ, choroba bola silnejšia. Tam, kde na úpätí levočskej hory zložila skúšku dospelosti ako maturantka na pedagogickej škole, tam sa narodila aj pre nebo... Pokojne zomrela 18. januára neskoro večer. Nebo si môžeme predstavovať rôzne... Naša mamka je už v nebi, kde svieti slniečko, okolo nej je veľa krásnych kvetov a určite spieva všetkým malým deťom...malým anjelom, ktorí s láskou poletujú okolo nej. Pečie im tam hore koláče a rozdáva jabĺčka nakrájané na mesiačiky... A čo je dôležité, usmieva sa na nich a objíma ich V mene celej rodiny chceme vyjadriť veľkú vďaku všetkým lekárom, sestrám a personálu, ktorý pracuje pod vedením MUDr. Martina Hlubeka na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v Levoči. Robíte výnimočnú prácu. Situácia je veľmi náročná, Vaša vyčerpanosť, intenzívne pracovné nasadenie, ochota prekračovať vlastné hranice na úkor často aj svojich rodín, stav beznádeje z bezmocnosti zachrániť životy pacientov, to Vás robí hrdinami... vytrvajte... Prajeme Vám veľ síl a veľa vyliečených pacientov.  Rodina z Ľubice 


Poďakovanie

28.1.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Vážená pani primárka MUDr. Svetlana Lukáčová a celý tím Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice AGEL Krompachy, na vašom oddelení som ako pacientka strávila počas oboch tehotenstiev niekoľko týždňov v roku 2017 a nedávko, koncom roka 2020. Dovoľte mi preto poďakovať sa Vám i všetkým zamestnancom oddelenia za vašu odbornosť, liečbu, ale aj veľmi citlivý a ľudský prístup. Pobyt v nemocnici je pre každého náročný. Ak sa však o neho starajú a liečia ho empatickí, milí a ústretoví ľudia, zvláda sa mu táto nepríjemná situácia omnoho jednoduchšie. A presne s takýmto personálom som sa, aj napriek množstvu práce, bez výnimky stretla na vašom oddelení. Pani primárka, Vám osobne ďakujem, že ste v roku 2017 spolu s kolegami priviedli počas akútnej sekcie na svet môjho prvého syna a veľká vďaka patrí aj MUDr. Petrovi Zelenému a MUDr. Nikol Šusterovej a ďalším, ktorí rovnako sekciou pomohli na svet môjmu druhému synovi koncom minulého roka. Ďakujem vám teda za to najvzácnejšie, čo máme. V pre mňa vypätých chvíľach, keď sa rozhodovalo o predčasnom ukončení tehotenstva, ste mi poskytli nielen zdravotnú starostlivosť, ale aj obrovskú psychickú podporu. Ďakujem tiež sestrám i ďalším zdravotníckym pracovníčkam za pooperačnú starostlivosť, za ich trpezlivosť, ochotu a citlivý prístup. Veľká vďaka patrí tiež neonatologickému oddeleniu za starostlivosť o mojich synov. Veľmi si vážim, koľko starostlivosti a pozornosti ste mi venovali a ako som mala možnosť vidieť, rovnako citlivo a ústretovo pristupoval všetok personál ku každej pacientke. Ďakujem a želám Vám všetko len to najlepšie. S pozdravom V.N.Č.


Poďakovanie

28.1.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Týmto sa chcem poďakovať zdravotníckym pracovníkom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, za príkladnú starostlivosť a ľudský prístup. Zvlášť chcem poďakovať pani doktorke Tetiane Biliavskej za ľudský a odborný prístup, ochotu a podporu počas pôrodu a hospitlaizácie. Plne Vás odporúčam ďalej. Prajem všetko dobré. R.A.


Poďakovanie odbernému tímu MOM

20.1.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň prajem, chcem sa poďakovať Vášmu odbernému "corona" tímu , ktorý tvoria milé a ústretové osôbky. Bola som na tomto mieste na testovanie 3x, vždy boli dobre naladené, ochotné a trpezlivé. Nielen mne, ale aj starším klientom ochotne opakovali postupy, ktoré boli nutné absolvovať pri testovaní na Covid-19. Je mi cťou, že som bola zamestnancom nemocnice, kde stále pracujú takíto vzácni ľudia. Želám im a aj ostatným zamestnancom nemocnice v Zlatých Moravciach dobré zdravie a neutíchajúci entuziazmus, ktorý je nevyhnutný pri vykonávaní ich poslania. S úctou MUDr. Tatiana B.


Poďakovanie pre Urologické ambulancie

16.1.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, volám sa Mária a môj otec Štefan je pacientom urologickej ambulancie a pána MUDr. Michala Kmaka. Toto poďakovanie/recenziu som pôvodne plánovala zaslať priamo vedeniu nemocnice, avšak na Vašej stránke som nenašla žiadne e-mailové adresy na ich kontaktovanie, tak dúfam, že sa to k nim aj touto cestou dostane. Môj otec sa u MUDr. Kmaka lieči už niekoľko rokov kvôli vážnym urologickým problémom. Počas celej tejto doby sa pán doktor o môjho otca príkladne stará. Aj napriek tomu, že toto konštatovanie vyznieva ako klišé, že s otcom už roky pravidelne navštevujem lekárov z rôznych odborov, verte mi, príkladná starostlivosť, ľudský prístup, empatia a záujem urobiť pre pacienta maximum nie sú v našom zdravotníctve samozrejmosťou. Pán doktor svojou vynikajúcou odbornosťou, ale aj jeho vysoko profesionálnym prístupom nielenže môjho otca lieči, ale, dovolím si tvrdiť, že mu naposledy zachránil život, keď ho hospitalizoval s veľmi zlými krvnými výsledkami, čo mu po následnom podaní transfúzii zachránilo život. Napriek tomu, že tieto úkony nemajú s urológiou nič spoločné a kľudne sa od danej situácie mohol dištancovať, zachoval sa ako lekár, ktorý si evidentne veľmi dobre pamätá Hippokratovu prísahu. Na rozdiel od mnohých ostatných. Veľmi si prajem, aby sme takýchto excelentných a zanietených lekárov mali v zdravotníctve viac a Vám želám, aby takýto lekári vo Vašom tíme prevládali. S pozdravom a prianím pekného dňa. Mária.


Poďakovanie pre Šport-artro centrum

13.1.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, dňa 11. januára 2021 som bola operovaná na karpálny tunel. Vyjadrujem vďaku MUDr. Vicenovi za profesionálny a hlavne ľudský prístup počas liečby a následnej operácie. Taktiež oceňujem flexibilnú a prívetivú komunikáciu. Poďakovanie patrí všetkým na sále, na príjme a na oddelení. Taktiež všetkým, ktorí sú v prvej línii počas testovania na COVID. Veľká poklona a úcta. Ď A K U J E M! Slávka.


Poďakovanie kolektívu interného oddelenia

12.1.2021 / Nemocnica AGEL Krompachy

Týmto písomným vyjadrením sa chcem veľmi pekne poďakovať celému kolektívu pracovníkov interného oddelenia vedeným pani primárkou MUDr. Hritzovou, lekárom, sestričkám a sanitárnym pracovníkom za obetavú a profesionálnu prácu, ľudský prístup k pacientom. Ďakujem za záchranu môjho života. Som neskonale rád, že ma tu liečili. P.P.


Poďakovanie pre call centrum

4.1.2021 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Ďakujeme pani Lucii za veľmi milý prístup a ochotu pomôcť, v dnešnej dobe je takýchto ľudí málo.


Poďakovanie Nemocnici AGEL Levoča

22.12.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Vážený pán Ing. Halíř, vážený pán MUDr. Hlubek, vážená pani PhDr. Ružbacká a predovšetkým celý kolektív Interného oddelenia Nemocnice AGEL Levoča a.s., ktorých jednotlivé mená všetkých zamestnancov, žiaľ, nepoznáme. Na vašom oddelení bola hospitalizovaná naša 95-ročná stará mama pani Mária B. s ochorením COVID-19 a kvôli jej vysokému veku sme boli pripravení na akýkoľvek scenár. Napriek tomu prijatie skutočnosti, že ju nebude možné navštíviť a osobne povzbudiť, bola pre nás, všetkých rodinných príslušníkov, dosť ťažká. Žiaľ, z vlastnej skúsenosti teraz môžeme povedať, že obdobie hospitalizácie bolo mimoriadne náročné nielen pre našu starú mamu, ale aj pre nás.  Preto vyslovujeme jedno veľké ĎAKUJEM všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť pani Márii B. a aj všetkým lekárom a sestričkám, s ktorými sme boli v kontakte len telefonicky, ktorí ale prejavili mimoriadnu empatiu, ochotu a trpezlivosť pri informovaní o jej zdravotnom stave alebo jej iných potrebách. Ďakujeme, že ste nám vždy zdvihli telefón a my sme sa tak dozvedeli, ako sa naša stará mama má. V tom období to bolo pre nás veľmi dôležité. Zároveň sme boli pokojní, že ak sa rovnako správate aj k svojim pacientom, tak vieme, že sa o nich staráte, v týchto ťažkých podmienkach aj pre vás, najlepšie, ako sa dá, a že sa im popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti snažíte pomôcť prekonať aj opustenosť, smútok a beznádej, ktorá ich sprevádza každý deň pobytu v nemocnici. Celému oddeleniu želáme ešte mnoho síl v tomto ťažkom období a v čo najväčšej možnej miere pokojné, radostné a oddychové vianočné sviatky v kruhu rodiny, ktoré vás nabijú do ďalších dní. Vážené vedenie nemocnice, týmto mailom sme vám chceli dať vedieť, akí skvelí ľudia tvoria toto oddelenie a taktiež to, že to nie je samozrejmosťou. Rodina pani Márie B.   


Poďakovanie pre sestričky Chirurgickej kliniky

21.12.2020 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Moje poďakovanie patrí všetkým sestričkám a doktorom. Veľká spokojnosť. Ďakujem. Bývalý pacient.


Poďakovanie pre Ortopédiu, Kliniku muskuloskeletálnej a športovej medicíny

15.12.2020 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcem sa veľmi pekne poďakovať pánom doktorom MUDr. Ševčíkovi, MUDr. Polomskému, MUDr. Ihnátovi za ich skvelú prácu pri mojej operácii kolena, za ľudský a profesionálny prístup. A špeciálna vďaka patrí pánovi doktorovi Ihnátovi, že mi po operácii umožnil vyskúšať nový spôsob pooperačnej starostlivosti, a to novou formou aplikácie podania látky proti bolestiam cez kanylu priamo k určenému miestu. Účinok bol okamžitý, žiadne následky po jeho skončení podania touto metódou neboli a mne to výrazne skvalitnilo rekonvalescenciu a pobyt v nemocnici. Ešte raz veľké ďakujem všetkým, ktorí sa o mňa tak príkladne postarali aj v terajšej ťažkej dobe. Anna. 


Poďakovanie internému COVID oddeleniu

14.12.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Milé kolegyne, milí kolegovia, s úctou sa chcem poďakovať celému COVID internému oddeleniu za starostlivosť o našu mamku Máriu K. Ťažko sa mi hľadajú slová vďaky. V prvom rade sa chcem poďakovať ambulantnej sestričke Majke, za jej povzbudivé slová, láskavý prístup, keď bez váhania aj napriek pozitivite COVID a rizika sa ujala mojich rodičov. Síce krátko, ale veľmi som Vám chcela pomôcť, no napriek osobným okolnostiam to už nie je možné. Keďže sa s Vami osobne teraz nemôžem stretnúť, chcem sa Vám touto cestou všetkým poďakovať za milý, láskavý, ľudský prístup, povzbudivé slová, ochotu a odbornosť v starostlivosti nielen o mamku, ale aj o všetkých pacientov. V týchto ťažkých podmienkach je to práca nezaplatiteľná. Chcem Vám popriať veľa, veľa sily, lásky, trpezlivosti a hlavne veľa zdravia v tejto neľahkej, ťažkej a namáhavej práci. S vďakou kolegyňa Mária S. s rodinou.


Poďakovanie OAIM COVID oddeleniu

14.12.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Poďakovanie COVID OAIM oddeleniu. Vaša snaha, trpezlivosť, láskavý prístup, ochota a odbornosť sú nezaplatiteľné. Vy ste robili všetko pre uzdravenie nášho ocka Valenta, ale jeho zruinované telo Covidom už nedokázalo viac bojovať s touto zákernou chorobou a svoj boj prehralo. Odišiel v tichosti, bez rozlúčenia. Verím, ak by prechádzal prah vášho oddelenia tak by sa určite pousmial a povedal vám: „Srdečne Vám za všetko ĎAKUJEM“. Aspoň takto sa Vám chcem veľmi pekne poďakovať za všetko, čo ste pre neho urobili a popriať Vám veľa sily, trpezlivosti, lásky, zdravia a vytrvalosti do ďalších dní, aby ste mali raz všetko zaplatené v nebi. Mária, dcéra pacienta na OAIM oddelení 


Poďakovanie Neurologickému oddeleniu

14.12.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcem poďakovať celému vedeniu neurologického oddelenia vo vašej nemocnici. Všetkým lekárom, zdravotným sestrám a zdravotnému personálu za poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ošetrovania, milý prístup a za úsmev pre našu mamičku a babičku Margitu K. z Krompách počas jej hospitalizácie na vašom oddelení. Prajeme krásne sviatky, veľa zdravia, šťastia a pohody. Veľké ĎAKUJEME. Príbuzní pacientky neurologického oddelenia


Poďakovanie Mobilnému Odbernému Miestu

11.12.2020 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, absolvovala som PCR test v odberovom mieste v Nemocnici Šaca. Ďakujem službukonajúcemu personálu za profesionalitu, skvelú atmosféru a ľudskosť. V tejto dobe to obzvlášť oceňuje spoločnosť. Ešte som sa nestretla s takým príjemným prístupom. Prajem pekný víkend. Viktória.


Poďakovanie Internému oddeleniu

10.12.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Dobrý deň, touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať pani MUDr. Diane Kobzošovej z Interného oddelenia, (kam moju mamičku Annu B. priviezla RZP v neskorých večerných hodinách s hypertenziou) za jej ľudský a profesionálny prístup. Som tiež zdravotník, no vzhľadom k tomu, že bývam a pracujem na opačnej strane Slovenska, nemohla som ju doprevádzať. O to spokojnejšia som, keď viem, že v regióne, odkiaľ pochádzam pracujú ľudia, ktorí sú na správnom mieste. Ešte raz, srdečná vďaka pani doktorka. Mária, príbuzná pacientky interného oddelenia 


Poďakovanie Urologickému oddeleniu

10.12.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcel by som sa znovu veľmi poďakovať personálu urologického oddelenia za ich úžasný ľudský prístup,  trpezlivosť s nami seniormi, za obetavosť a pracovné nasadenie v tejto korona-krízovej dobe.  Napriek tomu, že veľká časť zamestnancov musela ostať v karanténe, zabezpečilo naozaj pár sestričiek chod celého oddelenia,  za čo im patrí môj úprimný obdiv a veľká vďaka. Ján, pacient urologického oddelenia   


Poďakovanie Klinike liečebnej rehabilitácie

9.12.2020 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, chcem sa poďakovať celému kolektívu fyziatricko-rehabilitačného oddelenia na Mládežníckej ulici. Za profesionálny a ľudský prístup. VEĽKÉ ĎAKUJEM pre pani fyzioterapeutku Evu. Ako sa povie, „naučila ma znovu chodiť“. Marek.


Poďakovanie Obce Hostie

2.12.2020 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážený pán Mgr. Miroslav Jaška, predseda predstavenstva, dovoľte mi, vysloviť pochvalu a poďakovanie zamestnankyniam spol. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., menovite Mgr. I. T. a p. M. Š., ktoré v našej obci dňa 21.11.2020 zabezpečovali testovanie obyvateľov na ochorenie COVID-19. Spolupráca s nimi bola od prvého kontaktu vecná a konštruktívna. Či sa to týkalo komunikácie (osobnej, alebo telefonickej), alebo samotného testovania, vždy reagovali veľmi rýchlo a profesionálne. Aj ich pričinením malo plošné testovanie obyvateľov v našej obci rýchly a bezproblémový priebeh. Pozitívne reakcie na prítomnosť sestier z Vašej nemocnice sme zaznamenali aj u prítomných občanov, ktorí disciplinovane počúvali ich usmernenia. Prajem Vám, aj Vaším zamestnancom, veľa zdravia a úspechov pri plnení úloh v tejto neľahkej dobe.   S pozdravom Mgr. Peter Štepianský starosta Obce Hostie


Poďakovanie

24.11.2020 / Nemocnica AGEL Krompachy

Chcem vyjadriť poďakovanie celému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu za ich ľudský prístup, skvelú starostlivosť a profesionalitu, ktoré sa mi dostali počas pôrodu a po ňom. Toto oddelenie, zahŕňajúc i významnú možnosť hospitalizácie v rodinnej izbe spolu s partnerom, v súčasnosti vnímam ako veľmi vhodný kompromis medzi neosobným prostredím veľkých pôrodníc a alternatívnymi možnosťami napr. mimo zdravotníckych zariadení. Ďakujem. D.R.


Poďakovanie Urologickému oddeleniu

19.11.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Dobrý deň, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať lekárom, sestrám a všetkým zamestnancom urologického oddelenia, na ktorom som bol už niekoľkokrát hospitalizovaný, za ich profesionalitu, trpezlivosť, ústretovosť a ľudský prístup k pacientom. Ján 


Poďakovanie sestričke na Neurologickom oddelení

19.11.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Ďakujem za profesionalitu a skvelú starostlivosť. Ste úžasná oduševnená pre túto profesiu. Želám pani Marike veľa zdravia a šťastia. Ste anjel strážny a hlboká poklona pred Vami. 


Poďakovanie MUDr. Pavlovi Ščurkovi

19.11.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Veľmi by som chcela poďakovať p. doktorovi Ščurkovi, za citlivý prístup pri ambulantnom chirurgickom zákroku. Skutočne som sa po veľmi dlhej dobe stretla s takým úctivým a citlivým prístupom. Všetko mi vysvetlil a upokojil ma. Nemám čo dodať. Správny človek na správnom mieste! Ďakujem. Mirka 


Poďakovanie primárovi Neurologického oddelenia

19.11.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcem sa poďakovať pánu doktorovi primárovi neurologického oddelenia za všetku pomoc čo pre mňa spravil. Je veľmi dobrý, obetavý, skvelý a ochotný človek. Ďakujem za všetko.  Lucia


Poďakovanie Obce Hostie

11.11.2020 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážený pán Mgr. Miroslav Jaška, predseda predstavenstva, dovoľte mi, vysloviť pochvalu a poďakovanie zamestnankyniam spol. Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., menovite p. J. P. , Mgr. I. T. a p. M. Š., ktoré v našej obci v dňoch 31.102020 a 1.11.2020 zabezpečovali celoplošné testovanie obyvateľov. Spolupráca s nimi bola od prvého kontaktu vecná a konštruktívna. Či sa to týkalo komunikácie (osobnej, alebo telefonickej), alebo samotného testovania, vždy reagovali veľmi rýchlo a profesionálne. Aj ich pričinením malo celoplošné testovanie obyvateľov v našej obci rýchly a bezproblémový priebeh. Pozitívne reakcie na prítomnosť sestier z Vašej nemocnice sme zaznamenali aj u prítomných občanov, ktorí disciplinovane počúvali ich usmernenia. Prajem Vám, aj Vaším zamestnancom, veľa zdravia a úspechov pri plnení úloh v tejto neľahkej dobe. S pozdravom Mgr. Peter Štepianský starosta Obce Hostie


Poďakovanie kolektívu chirurgického oddelenia

2.11.2020 / Nemocnica AGEL Krompachy

Srdečne ďakujem p. primárovi MUDr. Rudolfovi Pustayovi, p. Kataríne Mroskovej, všetkým sestričkám, sanitárkam, lekárom, celému oddeleniu chirurgie za starostlivosť, obetavosť a ochotu počas môjho liečenia. Taktiež ďakujem za kvalitné stravovanie. Som veľmi spokojný s lôžkami, ktoré mi svojimi možnosťami polohovania veľmi pomohli pri mojom zdravotnom stave a liečení. Prajem celému kolektívu chirurgického oddelenia veľa zdravia, síl, pokoja a ďalších úspechov v ich náročnom povolaní v prospech nás všetkých. I.H.


Podakovanie za pomoc armády

22.10.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň, som rodinným príslušníkom a zároveň zamestnancom našej nemocnice. Touto cestou by som chcela zložiť obrovskú poklonu armádnej posile, ktorá dnes, 20.10.2020, cca o 16:30hod. vykonávala triáž pacientov v spoločnom pavilóne. Na jednej strane patrí môj obrovský obdiv a vďaka OS SR za to, že sa rozhodli pomôcť pri zabezpečení bezproblémového chodu prevádzky nemocnice. Ako rodinný príslušník, ktorý prišiel zaniesť len osobné veci k hospitalizácií rodinného príslušníka, chcem poďakovať, že som mohla po dlhej dobe stretnúť usmiatych a veľmi ochotných ľudí ako boli dnes títo dvaja páni. Napriek neľahkej epidemiologickej situácií pracovali veľmi dôsledne, pohotovo, s rešpektom a najmä s tou správnou štipkou humoru na odľahčenie, ktoré je v dnešnej dobe tak veľmi potrebné. Dovolím si povedať, že mnohým pacientom urobili dnešný deň krajším. Ďakujeme, že pomáhate. S pozdravom, D.Š.


Poďakovanie všetkým zamestnancom ORL

13.10.2020 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Prvé ďakujem patrí MUDr. Mardžejovi a sestričke z ambulancie Danke. Za ich ochotu mi pomôcť, v prvom rada, aby som nemusela „pod nôž“. Ale, bohužiaľ, 12. 10. 2020 som predsa nastúpila. A ujali sa ma hneď, by som povedala, celé oddelenie ORL. Ďakujem a veľká úcta a poklona ich neľahkej práci v tomto období patrí každému p. doktorovi a každej p. doktorke, ale hlavne u mňa p. MUDr. Jágrovi – môj operatér, pani vrchnej Bc. Márii Šoltésovej, každej jednej sestričke: Aďke, Eniko, Ivete, Erike, každej sanitárke (menovite nepoznám všetky, takže preto nemenujem ani jednu) a sanitárovi p. Milankovi. Cítila som sa ako doma, denne sa ma pýtali na moje potreby, bolesti, pocity... Ale taktiež ďakujem sestričkám na pracovisku EKG, za interné predoperačné vyšetrenie vedúcemu lekárovi z CP MUDr. Mikovi, za promptný výter MUDr. Pribulovi ml. a p. sestričke na ambulancii anesteziológie a MUDr. Lenártovi za predanesteziologické vyšetrenie. A za dobrú náladu a uspatie na operačnej sále ďakujem veľmi MUDr. Radzovi z oddelenia OAIM. Ďakujem mojim kolegyniam z hlavnej recepcie, za prijatie a podporu počas celej doby hospitalizácie. Ďakujem celému personálu kuchyne za stravu, ktorá bola chutná, ale hlavne mi dodala dosť síl na zotavenie. A v neposlednej rade by som rada poďakovala p. riaditeľovi MUDr. Jánovi Slávikovi, MBA za možnosť podstúpiť operáciu v takomto úžasnom kolektíve nemocnice a za možnosť ako zamestnanec využiť určité benefity. A taktiež mojej nadriadenej Bc. Vinterovej, dipl.s., námestníčke pre ošetrovateľstvo, za milé slová a podporu pred operáciou. Ďakujem krásne. Yvetta.


Poďakovanie pre Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie

9.10.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Milé vedenie nemocnice, myšlienku Vám touto cestou poďakovať nosím v hlave dlho, veď aj od môjho pôrodu už uplynulo niekoľko mesiacov /14.7.2020/, no kvôli tomu, že sa starám o dve deti, nemala som doposiaľ priestor Vám vysloviť poďakovanie za bezproblémový pôrod a následný pobyt na novorodeneckom oddelení. Menovite sa chcem poďakovať pani doktorke Bugárovej, ktorá na mňa dozerala počas celého tehotenstva, a nakoniec mi prišla pomôcť priviesť na svet môjho synčeka Jurka, ako aj pôrodným asistentkám a sestričkám na novorodeneckom oddelení, ktoré počas celého nášho pobytu boli veľmi milé a ochotné. Príjemný prístup mal aj ostatný personál na gynekologickom oddelení. Sestrička z gynekológie mi hneď po príchode z pôrodnej sály pomohla so sprchovaním, obliekaním a ponúkla i lieky od bolesti či na spanie. Záujem počas môjho pobytu bol aj zo strany službukonajúcich gynekológov a samozrejme, pani doktorka z pediatrie pravidelne kontrolovala môjho Jurka. Milo ma prekvapilo i vybavenie izby, v ktorej naozaj nič nechýbalo a spolu so synčekom sme si pobyt u vás naozaj užili. Ešte raz vďaka, odporúčam Vás všade, kde sa ma na pôrod môjho synčeka opýtajú.  


Poďakovanie pre interné oddelenie

6.10.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Vážená pani námestníčka! Ležala som na internom oddelení, 4. poschodie, asi týždeň. Celý personál, všetky zmeny sa starajú o pacientov tak, že v mojich očiach je to maximálna profesionalita. Chcem im poďakovať za ich prácu, mnohokrát možno neocenenú, popriať veľa síl a stále dobrú náladu a milé slová, ktoré rozdávajú pacientom. Môžte byť pani námestníčka hrdá na váš personál. Ďakujem! D.F. P.S: ...Ja ležím na oddelení 2 týždne a úplne sa stotožňujem s vyššie uvedeným textom. Ich úsmevy a dobrá nálada dvíhajú aj nás a trochu nám pomáhajú zabudnúť na problémy vyplývajúce z našich diagnóz... Ja chcem zvlášť vyzdvihnúť práce sanitárov a sanitárok, do ktorej vkladajú aj svoje srdce. So srdečnou vďakou, Z.S.


Poďakovanie pre ortopedickú ambulanciu

2.10.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať lekárke MUDr. Kašubovej a sestričke pani Fekiačovej na ortopedickej ambulancii, kde ma zobrali vo veľkých bolestiach aj napriek tomu, že som nebola ich zmluvným pacientom a všade inde vo Zvolene ma odmietli ošetriť (mala som sa objednať na október/november 2020, napriek tomu, že som mala akútny zápal sedacieho nervu a mimoriadne silné bolesti!!!). Veľká vďaka za profesionálny prístup, vysvetlenie diagnózy, liečby, príčiny ochorenia a upozornenie na predchádzanie choroby. Takýto ľudia si naozaj zaslúžia veľké uznanie.  M.B.


Poďakovanie pre interné oddelenie

28.9.2020 / Nemocnica AGEL Krupina

Srdečne ďakujeme pánovi primárovi Interného oddelenia MUDr. Júliusovi Balážovi, jeho kolegom a ošetrujúcim sestrám za mimoriadne ľudský a citlivý prístup, obetavú a príkladnú starostlivosť a ústretovosť počas pobytu našej drahej mamy a starkej A. M. v nemocničnom zariadení v Krupine v jej ťažkej chorobe a v posledných chvíľach jej života. Pán primár je človek s veľkým srdcom. A. K.


Poďakovanie pre Oddelenie dlhodobo chorých

24.9.2020 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Pán námestník LPS pre internistické odbory MUDr. Ivan Skalina, pán primár ODCH MUDr. Kamil Kolesár, MUDr. Padyšáková, týmto by som sa sa chcela poďakovať celému kolektívu Internej kliniky a ODCH za príkladne poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ľudský prístup a ochotu počas hospitalizácie mojej mamy. Agáta.


Poďakovanie pre ORL

24.9.2020 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Pán primár MUDr. Veme, vedúca sestra Bc. Mária Šoltésová, týmto by som sa chcela poďakovať celému kolektívu ORL oddelenia za príkladne poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas operačného zákroku a hospitalizácie môjho manžela Zdenka. Bol veľmi spokojný s ich ľudským prístupom a ochotou. Obzvlášť týmto ďakujem pánovi primárovi oddelenia. Agáta.


Poďakovanie pre internú ambulanciu

18.9.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Vážená pani riaditeľka, dovoľujem si Vám týmto tlmočiť poďakovanie nášho poistenca, ktorý bol na vyšetrení seba (aj s jeho ďalším rodinným príslušníkom) na internej ambulancii Nemocnice AGEL Zvolen u MUDr. Detka. Ambulanciu som im odporučila, keď potrebovali nájsť lekára po ukončení činnosti lekárky v poliklinike Novapharm Zvolen (Železničná poliklinika). Obaja boli nesmierne spokojní s manažovaním, prístupom a realizovanou komplexnou zdravotnou starostlivosťou, ktorej sa im na ambulancii dostalo. Prajem Vám veľa ďalších spokojných klientov. VšZP


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

14.9.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Veľmi pekne ďakujem primárovi oddelenia a všetkým zamestnancom oddelenia za ich profesionálny pristup a za veľmi dobrú starostlivosť, vďaka, ktorej som pôrod aj pobyt v nemocnici zvládla. Aj napriek tomu, že sú všetci zamestnanci veľmi pracovne vyťažení, každému pacientovi sa venujú naplno. Poskytujú naozaj prvotriednu odbornú zdravotnú starostlivosť.  


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

4.9.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Touto cestou ďakujem celému oddeleniu chirurgie a úrazovej chirurgie, lekárom, sestričkám, sanitárom a ostatným zamestnancom za profesionálny, odborný a ľudský prístup počas mojej akútnej hospitalizácie. Vyjadrujem maximálnu spokojnosť, čo prispelo aj k môjmu postupnému priaznivému zotavovaniu. S úctou a vďakou PaedDr. Martina M. 


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie a JIS

4.9.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Ďakujem celému oddeleniu tramatológie, kde som bol hospitalizovaný 27.6.2020 po havárii motocykla.Lekárom ďakujem za dobre vykonané operácie a zdravotným sestrám za ich starostlivosť. J.CH.


Poďakovanie

11.8.2020 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Milí lekári, sestričky, sanitári, záchranári a ostatní zamestnanci zlatomoraveckej nemocnice, chceli by sme Vám vyjadriť úprimné poďakovanie za starostlivosť o nášho otca M. R., ktorý nás nedávno opustil. Ťažko by sme teraz zrátali počet jeho hospitalizácií na rôznych oddeleniach Vašej nemocnice, no bolo ich naozaj neúrekom. S chorobami srdca, ciev, obličiek a ďalších ochorení bojoval neuveriteľných 26 rokov. Mal neskutočnú vôľu žiť a byť tu pre nás. Aj keď v posledných rokoch bol už veľmi slabý, bol príjemným spoločníkom svojej manželke, trom deťom a piatim vnúčatám. Jeho choré srdiečko napokon dotĺklo po 10 dňoch v umelom spánku v júli 2020 na oddelení Klinickej a intenzívnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Nitre.  Na tom, že sa dožil 69 rokov máte obrovskú zásluhu aj Vy. Sme Vám za to nesmierne vďační.  Smútiace rodiny R., K. a M. 


Poďakovanie internému oddeleniu

7.8.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Z hĺbky srdca by som sa chcela v mene celej rodiny poďakovať celému personálu na vašom Internom oddelení, pod vedením pani doktorky Orolínovej, za úžasnú starostlivosť o nášho tatika Jozefa, ktorý bol u vás hospitalizovaný. Veľmi si vážime váš profesionálny prístup, ako aj srdečnú starostlivosť. Tatinovi sa polepšuje každým dňom má zdravšiu farbu a teší sa z každého nového dňa, za ktorý vám vďačíme. Opäť vyhráva v kartách, podáva športku raz do týždňa a píska si, keď sa tvári, že nás nepočuje. Ešte je slabulinký, náš zlatúšik, ale každým dňom je veselší a čulejší.   Prajeme vám veľa zahojených srdiečok a veselých pacientov, veľa zdravíčka aj vám a vašim rodinám.  Lucia P.  


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

7.8.2020 / Nemocnica AGEL Levoča

Týmto sa chcem zo srdca poďakovať za profesionalitu, ľudskosť a trpezlivosť s akou ste pristupovali pri mojej hospitalizácii a pri záchrane môjho života na Neurologickom oddelení v Levoči. Moje úprimné ďakujem patrí najmä primárovi MUDr. Gurčíkovi, lekárom a Zdenke Spišskej za to, ako podrobne a s trpezlivosťou mi vysvetľovali každý postup a liečbu. Zvlášť sa chcem poďakovať za prácu na vysokej, odbornej a ľudskej úrovni sestričkám, zdravotnému personálu na JIS-ke, za úžasný a príkladný prístup k pacientom.  Prajem vám veľa úspechov pri zdolávaní problémov v tak náročnej práci. S úctou a hlbokou vďakou pán R.   


Poďakovanie pre JZS

20.7.2020 / Nemocnica AGEL Bánovce

Dobrý deň, v stredu 15.7. som bola hospitalizovaná vo Vašej nemocnici s následnou operáciou pruhu. Touto cestou by som chcela z celého srdca poďakovať pani doktorke Tisovej + celému tímu na operačnej sále za skvele odvedenú prácu a celému personálu oddelenia JZS za ich skvelý prístup počas môjho pobytu. Išla som k Vám s veľmi malou dušičkou a s panickým strachom z nemocníc. Ešte na operačnom stole sa so mnou všetko triaslo z neskutočného stresu, ale Vaši ľudia ku mne pristupovali s pokojom a s úsmevom na ubezpečovali, že bude všetko v maximálnom poriadku. Po operácii mi bola venovaná veľká pozornosť, každú chvíľu sa ma niekto prišiel spýtať, ako sa cítim a či niečo nepotrebujem, ak som niečo potrebovala, s ochotou mi bola poskytnutá pomoc. Osobne ma veľmi prekvapila aj čistota na celom oddelení a dostupnosť hygienických potrieb. Včera ráno ma prepustili domov a ja som odchádzala pozitívne naladená s veľkým úsmevom. To, čo som zažila, sa nedá porovnávať so štátnou nemocnicou. Vidno, že Vás práca baví. Ak by sa, nedajbože, v budúcnosti niečo prihodilo, viem, kam sa mám obrátiť. ĎAKUJEM veľmi pekne ešte raz, želám veľa zdravia a veľa spokojných pacientov! ❤️ Veronika Vavrincová


Poďakovanie

7.7.2020 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážený pán predseda predstavenstva, dňa 1.júla som podstúpila plánovanú operáciu žlčníka v Nemocnici v Zlatých Moravciach. Operoval ma pán doktor MUDr. Dvonč. Týmto mailom by som sa chcela úprimne poďakovať celému tímu pod vedením pána primára MUDr. Hanzela, všetkým sestričkám, opatrovateľkám, opatrovateľom, upratovačkám, kuchárkam... Proste celému tímu za ich profesionalitu, ľudskosť a nesmiernu obetavosť v starostlivosti o pacientov. Moje poďakovanie patrí aj pani primárke MUDr. Dekrétovej, taktiež za jej nesmiernu ľudskosť. S úctou Mgr. K.P.


Poďakovanie MUDr. Haškovi

17.6.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Pán primár, z celého srdca Vám chcem poďakovať v mene celej našej rodiny za pomoc pri riešení zdravotného stavu, následne prevozu nášho Ocka J. A., ktorý bol dlhodobo hospitalizovaný na ARO a následne prevezený do nemocnice Zelený sen v BB. Ocko je ešte stále tam, ale snáď sa bude dať v blízkej dobe ho zobrať do domácej starostlivosti. Začal riešiť Sudoku a teší sa domov. Ďakujem za všetko, čo ste pre nás urobili a prajem Vám a celej Vašej rodine a milovaným ľuďom veľa dobra a pozitívnej nálady. S pozdravom a veľkou úctou L. T. (dcéra)


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

16.6.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Srdečná vďaka patrí celému Gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu, osobne pánovi primarovi MUDr. Molitorisovi, ktorý mi dňa 13.6.2020 vysoko odborným prístupom pomohol k narodeniu zdravej dcérky. Ďakujem aj všetkým sestričkám z novorodeneckého oddelenia za ich empatický a humánny prístup. Cením si vašu prácu a do budúcna prajem veľa spokojných pacientov. Mgr. V.


Poďakovanie pre detské oddelenie

1.6.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dcérku máme už zopár dní hospitalizovanú v nemocnici na detskom odd. vo Zvolene. Som šťastný, že personál, ktorý sa o ňu stará je veľmi milý a veľmi profesionálny. Dieťa sa tam cíti vraj ako v hoteli, čo sa týka starostlivosti, aj keď sa už teší domov. Čo viac si rodič môže v takejto chvíli priať. Dokonca im dnes rozdali balíčky k MDD. Ešte musíme síce pár dní vydržať, kým sa vráti. Zatiaľ obrovská vďaka lekárkam i sestričkám vo zvolenskej nemocnici. Takýto prístup si zaslúži fakt verejnú pochvalu. ‍⚕️‍⚕️


Poďakovanie

18.5.2020 / Nemocnica AGEL Levice

Milé sestričky, zdravotnícky personál, lekári a ostatní, dovoľte mi touto cestou srdečne poďakovať za vysoko profesionálny, ľudský a milý prístup zdravotníckeho personálu, konkrétne na gynekologickom oddelení kde som 15.5.2020 prvýkrát v živote absolvovala kratší operačný zákrok. Zároveň sa chcem veľmi pekne poďakovať vsetkým sestričkám neviem to ani slovami opísať, ale ich prácu si nesmierne vážim a ďakujem, že sa ešte nájde tak úžasný a dobrosrdečný personál. Zároveň by som Vám chcela zaželať veľa spokojných, vďačných a uzdravených pacientov. Ešte raz veľké ĎAKUJEM. S pozdravom pacientka P. L., 18.5.2020     Chcel by som poďakovať celému oddeleniu dlhodobo chorých, pod vedením pani primárky Čukovej. Bol som tam hospitalizovaný od 24.3.2020 do 21.4.2020. Profesionálny a aj ľudský prístup všetkých pracovníkov oddelenia ma veľmi potešil. Mám 67 rokov a bol som hospitalizovaný prvý krát v živote. Ďakujem ešte raz za poskytnutú všestrannú starostlivosť, ako doktorom tak aj ostatným zamestnancom oddelenia dlhodobo chorých. S pozdravom J.N., 30.04.2020   Dobrý deň pán riaditeľ, možno pre Vás sa to bude zdať banalita, pre mňa to však znamená veľmi veľa. Veľmi stručne Vám opíšem, prečo vlastne píšem.  Moja  91 ročná mamička si nanešťastie zlomila ruku. Prvýkrát vo svojom živote. Nie je to ľahké ani pre ňu, ani pre nás. Neviem však ani opísať tú ochotu, odbornosť, prístup a vôbec, celé vyšetrenie pánom doktorom Frajkom. Naozaj, môžem povedať že je profesionál vo svojom odbore. A úprimne by som si želala, aby Levická nemocnica mala takýchto doktorov čo najviac. Zároveň však musím pochváliť aj sestričky, ktoré v ambulancii pracujú. Tiež boli veľmi príjemné a ochotné. Aby som však nezabudla veľmi pochváliť "sestru" Mareka Tomku, ktorý sádroval mamičke ruku. Veľmi pekný prístup. Starší ľudia si veľmi vážia, keď sú k nim ľudia príjemní. Osobne by som chcela vyjadriť svoj názor. Veľmi málo chodím k lekárom ale môžem porovnať, že nastalo veľké zlepšenie za súčasného vedenia. Mám pocit, že sa hlavne zmenil prístup lekárov a zdravotného personálu. Snáď iba toľko, prepáčte, ak som Vás týmto listom zaťažila ale musela som napísať týchto pár viet ako veľkú vďaku pre Vašich zamestnancov. Želám pekný deň.E. H., 16.4.2020   Dobrý deň. Touto cestou by som chcel poďakovať akciovej spoločnosti Agel za perfektnú a vysoko profesionálnu prácu Levickej polikliniky chirurgického oddelenia kde som bol o druhej hodine na príjme a o19:00 už som bol na operačnej sále a operácia slepého čreva prebehla úspešne.V rámci spätnej väzby môžem potvrdiť špičkovú úroveň ktorú zabezpečuje Vaša a.s. a v neposlednom rade celému zdravotnému personálu chirurgického oddelenia Levickej polikliniky. S pozdravom G.J., 3.4.2020   Poďakovanie Pediatrickému oddeleniu Milí personál, veľmi pekne Vám chcem poďakovať za Váš profesionálny prístup. Za Vaše milé úsmevy, príjemné slová. Vďaka Vám sme sa cítili ako "doma". Ešte raz veľká vďaka!    pani P. s dcérkou Leonkou, január 2020   Chceli by sme sa touto cestou veľmi pekne poďakovať celému kolektívu detského oddelenia za starostlivosť a pozornosť, ktorá sa nám dostala, za ochotu, pomoc, milé slová, povzbudzujúci úsmev a Vašu trpezlivosť. Veľmi si to vážime a ešte raz veľmi pekne ďakujeme. mamička s dcérkou Viktorkou z Pediatrického oddelenia, december 2019   Mám 72 rokov a prvýkrát sa mi stalo, že som bola odkázaná na pomoc zdravotníckeho personálu v nemocnici v Leviciach na neurologickom oddelení. Mala som veľký strach, pretože mám syndróm bielych plášťov. Môj strach však hneď ustúpil už pri príjme na oddelenie. Prístup k pacientovi - ľudský, milý a profesionálny ma veľmi prekvapil. Môj pobyt síce bol krátky, ale pre mňa veľmi osožný. Stretla som ľudí okrem toho, že sú odborníci sú aj milí a ochotní pomôcť v každej chvíľke. Úcta k vašej práci je opodstatnená, pretože robíte pre nás všetko aby sme boli spokojní. Ja som bola spokojná so všetkým a preto vyslovujem veľké ďakujem celému kolektívu. M.M., 03.12.2019   Spolu so svojimi spolupacientkami z neurologického oddelenia izby č. 6 vyslovujeme poďakovanie zdravotníckemu personálu za prikladanú starostlivosť a ústretový prístup. Všetkým želáme pokojné vianočné sviatky a veľa šťastia do Nového roku. D.K., 19.12.2019   Dobrý večer pán riaditeľ, touto cestou by som sa chcela úprimne poďakovať oddeleniu JIS, zdravotnému personálu a hlavne pani primárke za starostlivosť, ktorú venovali môjmu bratovi. Doslova mu zachránili život, aj keď bohužiaľ sa pridružili iné komplikácie...aj keď jemu už život zachrániť nedokážu, s ich prístupom to určite bude možné pri ďalších pacientoch. Ľudskosť a profesionalita ľudí na tomto oddelení nie je v zdravotníctve samozrejmosť a preto im zo srdca aj v mene brata ďakujem. E.F., 3.11.2019   Vážená pani primárka, Dovoľte, aby som sa Vám touto cestou úprimne poďakoval za vysoko profesionálny, zodpovedný a ľudský prístup, ktorý som zažil pri mojej hospitalizácii na neurologickom oddelení v Nemocnici Levice. Zároveň chcem poďakovať MUDr. Hanouskovej, MUDr. Saienko - Šugárovej, ako i MUDr. Uhrinovi za profesionálnu starostlivosť a povzbudzujúce slová. V neposlednej rade chcem vyjadriť úprimnú spokojnosť s každodennou prácou zdravotných sestier a ostatného personálu. Vážil som si ich trpezlivosť a vzornú starostlivosť počas mojej hospitalizácie. Do ďalšej práce Vám prajem veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov. Ešte raz z celého srdca ďakujem.  S úctou a pozdravom, T.V.,31.10.2019   Chcem sa Vám poďakovať, Vám aj celému kolektívu Domu ošetrovateľskej starostlivosti za opateru mojej mami. Ste úžasný ľudia, a som rada že som Vám zverila moju chorú mamu. Som Vám nekonečne vďačná a patrí Vám veľké ďakujem za neskutočné skvelú opateru. B.K., 25.9.2019   ĎAKUJEME Chceli by sme veľmi pekne poďakovať celému personálu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Levice s.r.o. za ich obetavú starostlivosť, láskavé slová, za úsmev vo chvíľach keď nás všetko bolelo, za trpezlivosť a nočné stráženie. Prešlo nám to tu ako voda, aj keď blízkych sme mali ďaleko, cítili sme sa tu dobre. Z celého srdca Vám za všetko ďakujeme, ste úžasní ľudia. Bodaj by bolo takýchto ľudí viac s takýmto ľudským prístupom a veľkým srdcom. Lenka, Monika a Lucka, 2.7.2019   Pozdrav z Poľska Dobré ráno, už sme doma! Radi sme spolu. Každý deň sa cítim lepšie, ešte raz Vám veľmi pekne ďakujem za veľkú starostlivosť. Taký úžasný personál ako  v Leviciach sa nenachádza v žiadnej inej nemocnici. Ak budete niekedy potrebovať pomoc v Poľsku, pomôžem Vám rada. Zdravím celý personál gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a pozývam Vás všetkých do Poľska. vďačná pacientka GPO, august 2019   Z úprimného a celého srdca  chceme za všetko poďakovať pediatrickému oddeleniu Nemocnice Levice. Ste skvelé ženy, máte veľké srdiečka a rozdávate lásku. Pobyt v nemocnici je aj vďaka Vám krajší a znesiteľnejší. Je vidieť, že do svojej práce vkladáte srdce. Veľmi pekne ďakujeme! Tatianka s maminkou, 22.7.2019   Poďakovanie ORL oddeleniu Dlho sme sa na tento zákrok odhodlávali. Mnohí mi povedali, že hazardujem so zdravím svojho dieťaťa, keď s ním idem na jednodňovú chirurgiu. Ale inak by som sa ani znova nerozhodla. Opäť by som si vybrala toto miesto. Najdôležitejší sú ľudia, ktorým človek - rodič zveruje svoje dieťa a personálu na ORL oddelení nemocnice Levice ĎAKUJEME zo srdca. Tomáško s maminkou, jún 2019   Vážený pán primár Mančík, touto cestou by sme sa Vám chceli z celého srdca poďakovať za Váš profesionálny prístup, ľudskosť, empatiu a maximálne úsilie pomôcť. Pokoj, ktorý z Vás vyžaruje je neoceniteľnou psychickou pomocou pre každú Vašu pacientku. Boli ste pre nás takým anjelom z neba, ktorého sme práve potrebovali, hlavne z toho dôvodu, že som sa nečakane ocitla bez gynekológa a ochotne ste mi podali pomocnú ruku, za čo som Vám veľmi vďačná. Moju švargrinu zase potrápil žalúdok a hľadali ste všetky možnosti, aby ste jej pomohli. Veľká vďaka patrí aj celému tímu sestričiek, ktoré sa o nás skutočne príkladne starali. S radosťou budeme šíriť naše pozitívne skúsenosti s Vašim oddelením ďalej. S úctou, Elena S. a Zuzana D., 14.5.2019   Vyslovujem obrovskú vďaku lekárom z levickej nemocnice za záchranu môjho života. Konkrétne pánovi primárovi Maksymovi Saienkovi, pani doktorke Tetyane Shekhter, tiež sestričkám z oddelenia JIS, ďalej lekárom a sestričkám  z interného oddelenia. V hodine dvanástej som bola prijatá na oddelenie JIS s veľmi ťažkým zápalom pľúc.Vysoká odbornosť, ľudskosť, trpezlivosť, milé správanie sa lekárov a sestričiek boli pre mňa nezabudnuteľné. Taktiež patrí moja veľká vďaka lekárom a sestričkám na internom oddelení levickej nemocnice, kam som bola preložená. Aj oni boli milí s príjemným prístupom ku všetkým pacientom. Skláňam sa pred ich náročnou a vyčerpávajúcou prácou. Patrí im moje obrovské ĎAKUJEM. Dáša P.   Srdečne ďakujem celému kolektívu gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia v Leviciach za úžasnú a láskavú starostlivosť, za ochotu, ústretovosť, milý a ľudský prístup. Veľmi si vážim, čo všetko ste pre mňa a moju rodinu počas mojej hospitalizácie spravili. Aj vďaka Vám bol príchod nášho synčeka Huginka a pobyt v pôrodnici nezabudnuteľným zážitkom. Zuzana, 18.10.2018   Chcela by som poďakovať celému oddelniu, všetkým pánom doktorom, pani doktorkám, pani sestričkám, pani ošetrovateľkám a celému personálu na gynekologicko - pôrodníckom oddelení Nemocnice Levice s.r.o. za Váš skvelý prístup, Vašu ochotu a pomoc, každý milý úsmev a povzbudivé slová. Vďaka Vám sme sa cítili lepšie a zvládli príchod nášho malého zázraku. Vaša práca je poslaním a robíte ju naozaj výborne. Ďakujeme. čerstvá maminka Lucia a ešte čerstvejšie bábätko Hanka , 1.1.2019   Dobrý deň. Chcel by som Vám týmto poďakovať za profesionálny a hlavne veľmi milý prístup sestričky aj lekára na urgentnom príjme v Leviciach. Ich prístup bol mimoriadne profesionálny, tak milú a dobrú sestričku som nezažil nikde za môj celý život a lekár je naozaj veľmi dobrý, hlavne usmievavý, príjemný a veľmi ochotný.Ďakujem za lekársku pomoc, ktorá mi bola poskytnutá. Peter , 20.2.2019    


Poďakovanie pre neurologické oddelenie a JIS

18.5.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

20. apríla 2020 ráno som na návrh ortopéda bola na CT vyšetrenie vo Zvolene. Vybavili nás rýchlo a tak sme sa pokúsili o konzultáciu neurológa. Hoci sme neboli objednaní, MUDr. Marcel Arvai pokojne vypočul našu prosbu, trpezlivo ma prijal , vyšetril a rozhodol, že aktuálny stav vyžaduje hospitalizáciu na neurológii. Môj stav sa zhoršoval. Nohy prestávali poslúchať. Lekári na oddelení intenzívne kompletizovali vyšetrenia a podarilo sa zabezpečiť aj najbližší možný termín MR vyšetrenia v Banskej Bystrici. Výsledky 22.4. o 12:00 z MR neboli dobré a nastali konzultácie ošetrujúceho lekára MUDr. Miroslava Borseka s neurochirurgiou v Banskej Bystrici. Rozhodnutie bolo naliehavé - urýchlene operovať chrbticu. A začal pracovať úžasný tím. Službukonajúci lekár neurológ s prehľadom menežoval všetko potrebné, aby som mohla byť urýchlene transportovaná a následne operovaná. Jeho spolupracovníkmi boli interná ambulancia, RZP a operačný tím neurochirurgie v BB. A ešte tu bola jedna nenápadná osôbka - praktická sestra Alenka Takáčová, ktorá mala z 22. na 23. apríla nočnú službu. Pokojne a s nasadením všetkých svojich síl vozila môjho 110 kilogramového uboleného človeka z poschodia na poschodie, aby sme stihli všetky predoperačné vyšetrenia, pomohla mi pobaliť sa a v chvíľach čakania a bolestí mi bola oporou a príjemnou spolubesedníčkou. Ani len slovom alebo gestom nedala najavo, že má so mnou ťažkú službu. Po 23:00 som už ležala na operačnom stole a bola pripravená bojovať s ochrnutím nôh. Výsledok operácie bol pre mňa šokujúci: 1. Ak by operovali neskôr, už by som to nerozchodila. 2. Diagnóza: zhubný nádor chrbtice. A tak teraz som už onkologickou pacientkou hematologického oddelenia a popri tom rehabilitujem ožívajúce nohy. Dovoľte mi, aby som touto cestou odovzdala z celého srdce úprimné POĎAKOVANIE a vyjadrila veľký obdiv všetkým menovaným aj nemenovaným za ich profesionalitu, nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva a krásny ľudský prístup. Všetkým želám veľa zdravia , radosti z práce, pokoja v rodine a verím, že čoskoro aj reálneho spoločenského ohodnotenia ich práce. RNDr. A. M.


Poďakovanie pre interné oddelenie

12.5.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň Vám prajem. Bola som hospitalizovaná v dňoch od 3. do 6.5.2020. Bola som milo prekvapená prístupom zdravotných pracovníkov. Ale vysoko vyčnievala v starostlivosti mladučká sestrička Monika. Také milé, bezprostredné, ochotné a obetavé správanie a prístup k starenkám, konkrétne 6.5.2020, som ešte nezažila. Tak ma to chytilo za srdce, že som plakala ešte aj doma. Nikdy na ňu nezabudnem. Prosím aspoň o poďakovanie a vyzdvihnutie jej práce aj za mňa. Pozdravujem a želám Vám veľa takých Monik, hoci viem, že ťažko. A. H.


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

4.5.2020 / Nemocnica AGEL Zvolen

POĎAKOVANIE ! Vzhľadom na moje žlčníkové a pankreatické problémy som bol v marci 2020 dva týždne hospitalizovaný na chirurgickom oddelení Nemocnice Zvolen. Týmto chcem vysloviť svoj obdiv, rešpekt a poďakovanie za vysoko profesionálny, maximálne empatický a hlboko ľudský prístup celého kolektívu oddelenia (lekárom, sestrám, sanitárkam) pod vedením primára MUDr. Panušku. Zvlášť sa chcem poďakovať ošetrujúcim MUDr. Púpavovi, MUDr. Zdychovi a Mgr. Hrčkovej za ich ústretovosť a profesionalitu v tomto hektickom koronavírusovom období! P. Č.


Poďakovanie

29.4.2020 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, touto cestou by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za starostlivosť pri našej hospitalizácii počas pandémie koronavírusu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v nemocnici v Krompachoch. Naše poďakovanie patrí p. primárke MUDr. Svetlane Lukáčovej za ľudský a odborný prístup, naša vďaka patrí p. doktorovi MUDr. Ivanovi Buffovi, môjmu pôrodníkovi, ktorý nám pomohol priviesť na svet našu malú Zuzku a pôrodnej asistentke Majke Tomašovej za cenné rady a pomoc pri pôrode. Samozrejme chceme poďakovať celému personálu oddelenia za povzbudivé slová a ochotu vždy pomôcť. Naše poďakovanie patrí aj kolektívu novorodeneckého oddelenia pod vedením p. primárky MUDr. Márie Bartošovej. Z. s rodinou


Poďakovanie primárovi chirurgického oddelenia

17.4.2020 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážený pán primár, dňa 13. apríla 2005 ste stál na čele tímu, ktorý u mňa vykonal operáciu tumoru na hrubom čreve. Mal som vtedy necelých 43 rokov. Vzhľadom na okolnosti Vám touto cestou ďakujem za 15 plnohodnotných rokov života. Prajem Vám pevné zdravie, veľa pracovných úspechov a radosť z rodiny, akú môžem aj vďaka Vám prežívať už 15 rokov. S pozdravom Ľ. H.


Poďakovanie

6.4.2020 / Nemocnica AGEL Krompachy

Vážený pán riaditeľ,  týmto chcem oficiálne vyjadriť svoje obrovské ĎAKUJEM celému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu. O prístupe k pacientom vo Vašej nemocnici som sa dozvedela od známych a priateľov. Spočiatku som to brala dosť skepticky, veď nemocnica ako nemocnica a cestovať za pôrodom až do Krompách sa mi veľmi nechcelo. ALE 1.3.2020 sa mi u Vás narodil syn a po tomto zážitku som to všetko pochopila! Všadeprítomná ľudskosť, ústretovosť, vysoká odbornosť, ochota pomôcť a medziľudská slušnosť urobili z môjho pôrodu zážitok, na ktorý spomínam len v tom najlepšom! Špeciálne poďakovanie patrí pani primárke MUDr. Svetlane Lukáčovej, je úžasná odborníčka, dôverovala som jej od prvej sekundy. Ďalej MUDr. Nikol Šusterovej, ktorá bola účastná pôrodu, je to jedna čarovná, nesmierne milá bytosť v ktorej som mala silnú psychickú oporu. A v neposlednom rade ďakujem anjelovi menom Darinka Blahutova, všetkým zdravotným sestričkám a sanitárkam, ktoré sa o mňa starali na 1 s*! To čo som zažila u Vás odkomunikujem ďalej, plne Vás odporúčam!!! Prajem všetko dobré. Z. Ď.


Poďakovanie

24.2.2020 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, chcela by som sa Vám touto cestou poďakovať za Vašu profesionálnu starostlivosť pri ošetrovaní môjho otecka V.J.. Vďaka Vám a Vašej starostlivosti sa môžme tešiť zo spoločných chvíľ. Obrovská vďaka patrí prim. MUDr. Dzugasovej Adriane a celému personálu. A.R.


Poďakovanie

20.1.2020 / Nemocnica AGEL Krompachy

Vážený pán riaditeľ, dovoľte mi touto cestou poďakovať a vyjadriť nesmiernu spokojnosť a obdiv vášmu gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu, kde sa nám 3.1.2020 narodila naša dcérka. Vašu nemocnicu sme si s manželom vybrali pre mnoho odporúčaní od známych, ale nenapadlo by nám, ako veľmi náš pobyt u vás predčí naše očakávania. Od samotného prijatia sme cítili veľkú profesionalitu a zhovievavosť lekárov a sestier. Všetko nám bolo do detajlov vysvetlené a od začiatku sme boli nabádaní, aby sme sa pýtali na všetko, čo nám nie je jasné a aby sme sa ozvali hneď, keď budeme niečo potrebovať. V nemocnici sme boli týždeň a za ten čas sme nenatrafili na nikoho, kto by sa vymykal tomuto vysokému štandardu v prístupe. Každý úkon mi bol vždy vopred lekárom vysvetlený tak, aby som ako pacientka pochopila jeho význam a možné následky. Naša nesmierna vďaka patrí celému personálu oddelenia pod vedením pani primárky, za odbornosť ale najmä ľudskosť s ktorou k nám pristupovali a vďaka ktorej sme mali z pôrodu a pobytu vo vašej nemocnici úžasný zážitok. Nedovolím si zabudnúť pochváliť novorodenecké oddelenie, ktorého personál vyšiel v ústrety každej našej prosbe a neváhal nám s čímkoľvek pomôcť. Menovite by sme sa chceli poďakovať personálu, ktorý bol pri pôrode našej dcérky - pani primárke MUDr. Svetlane Luķáčovej, MUDr. Budinskému, skvelej pôrodnej asistentke pani Márii Tomášovej a taktiež MUDr. Nikole Šusterovej, ktorá bola pri našom príjme. Ďakujeme. B., M. a D. G.  


Poďakovanie personálu chirurgického oddelenia

2.12.2019 / Nemocnica AGEL Krompachy

Vážený pán riaditeľ, dovoľujem si poďakovať pánu primárovi MUDr. Pustayovi, celému pracovnému kolektívu za príkladnú starostlivosť, ktorú mi venovali počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení. Môj dojem z oddelenia je mimoriadne priaznivý. Práca je vzorne organizovaná, všade je veľmi čisto, personál je na vysokej profesionálnej úrovni, milý a prívetivý. Hoci práca na oddelení je veľmi náročná, vládne tu poriadok, ochota a optimistická atmosféra. Toto všetko je výsledok dokonalej organizácie a managementu a tiež veľkého pracovného úsilia a humánneho prístupu personálu ku každému pacientovi. S úctou M.H.  


Poďakovanie

26.9.2019 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážené vedenie Nemocnice, aj keď v srdci máme veľký smútok a žiaľ, dovoľte mi v mene našej rodiny Hritzovej poďakovať pani primárke interného oddelenia MUDr. Márii Končálovej za jej láskyplný prístup a profesionalitu, ochotu vždy pomôcť  pri liečbe našej chorej maminy, ktorá posledné mesiace života dosť často strávila na jej oddelení. Je to pani primárka s veľkým srdcom, ktorých je v dnešnej dobe veľmi, veľmi málo. S veľkou úctou a vďakou jej ďakujeme, že robila maximum pre jej záchranu. Ďakujem aj za to, že nám umožnila navštevovať ju mimo návštevných hodín. Tak isto chcem poďakovať všetkým sestričkám Interného oddelenia a j Jednotky intenzívnej starostlivosti za obetavosť, starostlivosť, láskavý prístup, povzbudivé slová k nám, aj k našej mamine.  Ďakujem sestričke pani Márii Horvátovej za veľkú pomoc a podporu. S veľkou úctou a vďakou sa skláňam pred sanitárkou pani Katarínou Síglovou, ktorá do svojho poslania, pomáhať druhým, vkladá to najdôležitejšie a tým je srdce. Tiež chcem poďakovať pani primárke z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Jarmile Dekrétovej a kolektívu sestier, kde naša mamina strávila posledné dni života, za ich veľkú snahu pomôcť. A Vám, ako vedeniu nemocnice a nám ako pacientom, prajem viac takýchto lekárov a sestier, pre ktorých je pacient na prvom mieste a robia pre neho maximum. S úctou rodina Hritzová, Zlaté Moravce - Prílepy


Poďakovanie internému oddeleniu

10.9.2019 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážené vedenie nemocnice, začiatkom septembra som bola hospitalizovaná na internom oddelení vášho zdravotníckeho zariadenia. So zdravotnou starostlivosťou som bola veľmi spokojná. Vyslovujem slová vďaky pani primárke MUDr. Márii Končálovej za profesionálny a veľmi ľudský prístup. Ďakujem i sestričkám za ústretovosť a milý prístup a tiež i ostatnému zdravotníckemu personálu. Bolo vidieť, že v kolektíve panuje veľmi dobrá pracovná klíma, ktorá je veľmi dôležitá pri liečbe pacientov. Ešte raz srdečná vďaka a veľa úspechov pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti. S pozdravom A. Č.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

22.8.2019 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážené vedenie nemocnice,  Vážený pán primár MUDr. Hanzel, dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou úprimne poďakoval, že počas mojej hospitalizácie na chirurgickom oddelení sa lekári, sestry ako aj ostatný zdravotnícky aj nezdravotnícky personál,  pod vedením pána primára MUDr. Hanzela choval voči mne veľmi ľudsky, príjemne a milo. Zároveň chcem vyzdvyhnúť vysoko odborné poskytnutie zdravotnej starostlivosti  jak na oddelení, tak aj na chirurgickej ambulancii Vášho zdravotného zariadenia. Ešte raz veľmi  pekne ďakujem za ľudský ako aj odborný prístup zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov chirurgického oddelenia.  D.K.


Poďakovanie

20.8.2019 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, manželka v piatok 19.7. v dôsledku dehydratácie a vyčerpania skolabovala na Spišskom hrade a nakoniec ju záchranka doviezla do nemocnice Krompachy na internú ambulanciu, kde zostala cez noc, aby bola stabilizovaná. Dostala niekoľko infúzií, bola vyšetrená ultrazvukom kvôli bolestiam brucha, boli odobraté odbery a dostala lieky na črevné ťažkosti. Chcel by som sa týmto poďakovať za pomoc, ochotu a prístup pani doktorky Münnichovej, sestier a nápomocnej pani, ktoré mali službu. Manželka na druhý deň vyzerala lepšie, i keď bola stále zoslabnutá a ospalá. Svoju prácu v nemocnici si odviedol kolektív dobre. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme. ================================================================================================= Dobrý den, manželka v pátek 19.7. v důsledku dehydratace a vyčerpání zkolabovala na Spišském hradě a nakonec ji záchranka dovezla do nemocnice Krompachy na interní ambulanci, kde zůstala přes noc, aby byla stabilizována. Dostala několik kapaček, byla vyšetřena ultrazvukem kvůli bolestem břicha, odebrány odběry a dostala pášky na střevní potíže. Chtěl bych tímto poděkovat za pomoc, ochotu a přístup pani doktorky Münnichové, sester a nápomocné pani, které měly službu. Manželka druhý deň vypadala lépe, i když stále zesláblá a ospalá. Svoji práci v nemocnici odvedl kolektív dobře. Ještě jednou mockrát děkujeme. Pavel S., ČR  


Poďakovanie

8.7.2019 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, chcem sa nielen osobne, ale aj týmto spôsobom poďakovať celému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu a rovnako aj novorodeneckému oddeleniu za úžasnú predpôrodnú, pôrodnú a popôrodnú starostlivosť. Ďakujem za to, že sme sa rozhodli porodiť 2. dcérku v Krompachoch, pôrod bol pre mňa veľký zážitok, napriek náročnosti a to iba vďaka personálu, obzvlášť chcem spomenúť pôrodnú asistentku Darinku Blahutovú, ktorá mi vlastne skoro celé tehotenstvo ochotne odpovedala na otázky a vždy mi perfektne poradila, za jej ľudskosť a vnútornú krásu a pána doktora Budinského, ktorý mi bol pri pôrode a bol skutočne perfektný, aj ako odborník, ale hlavne ako ČLOVEK. 1 veľké ĎAKUJEM, za všetko. Celé oddelenie je naozaj veľmi ochotné, od pani primárky až po sanitárne sestry a upratovačky. Na celý pôrod mám vďaka Vám iba krásne spomienky, ďakujem za celú opateru a ochotu vždy mi vyhovieť. Pre mnoho žien ste skutočne najlepšia pôrodnica, sú ochotné k Vám ísť aj z ďaleka, to je tá najlepšia vizitka. Len tak ďalej, držím Vám všetkým prsty a pozdravujem. L.M.


Poďakovanie personálu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

3.6.2019 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dobrý deň, veľmi pekne by som sa chcela poďakovať sestričkám na gynekologickej ambulancii Krompachy, ktorá podlieha pod gynekologicko-pôrodnícke oddelenie pod vedením primárky MUDr. Lukáčovej. Bola som sa objednať na operáciu. Bála som sa, lebo túto nemocnicu nepoznám a nevedela som kde sa čo nachádza a šla som robiť predoperačné vyšetrenie. Keď som vošla do ambulancie, bola som milo prekvapená prístupom sestričky a môj strach zo mňa opadol. Vďaka jej prístupom a ochotou poradiť kde a aké oddelenie nájdem, ktoré potrebujem k svojmu vyšetreniu som to hravo zvládla. Za čo jej patrí veľká vďaka a to bol len začiatok. Prišiel deň mojej hospitalizácie 14.05.2019 na gynekologicko-pôrodníckom oddelení v Krompachoch pod vedením p. primárky MUDr. Lukáčovej. Bola som mila prekvapená prístupom celého personálu k pacientkám. Žiadne namosúrené tváre, ale prívetivé slová a povzbudenia. Preto by som sa chcela poďakovať všetkým lekárkam, lekárom, sestričkám, sanitárkam, upratovačkám za výbornú starostlivosť a povzbudenie pred i po operácii. Patrí Vám všetkým veľká vďaka. Vidieť, že tá práca Vás baví. Ešte raz Vám všetkým patrí moje VEĽKÉ ĎAKUJEM. Pani primárka MUDr. Lukáčová môžem Vám len a len blahoželať k takému super kolektívu s ľudským prístupom. Za všetko ešte raz ďakujem. Pacientka z izby č. 2 M.L.


Poďakovanie

11.3.2019 / Nemocnica AGEL Krompachy

Veľmi pekne by sme sa s mojim manželom a našim synčekom Dominikom chceli poďakovať celému gynekologicko-pôrodníckemu tímu a tímu na novorodeneckom oddelení. Náš syn prišiel na svet v príjemnej atmosfére. Neskutočná vďaka patrí pani primárke MUDr. Lukáčovej za jej starostlivosť. Ste skvelá odborníčka, som rada, že sme sa vyhli sekcii a mohli rodiť spontánne. Veľké ĎAKUJEM aj pôrodnej asistentke za podporu počas pôrodu. Veľmi ste mi/nám v tú chvíľu pomohli. Žena pri pôrode potrebuje mať pri sebe takých ľudí, čo ju budú upokojovať a podporovať, že to zvládne. Ešte by som sa chcela pekne poďakovať aj pani Darinke Blahutovej za celkovo psychickú podporu pred pôrodom. Som rada, že som tam mala práve takýto tím a manžela a že ste mi uľahčovali môj pôrod. Ďalej by sme vyzdvihli príjemných lekárov, pre ktorých by som povedala, že to nie je len o práci, ale práca je pre nich poslaním. Celkovo by sme povedali, že celá hospitalizácia bola v takej "rodinnej atmosfére", čo sme veľmi ocenili. Ďalej vďaka patrí aj všetkým sestričkám, pôrodným asistentkám, sanitárkam, upratovačkám, ktoré vždy prišli do izby s úsmevom na tvári. Ste skvelý tím, držte pokope, pretože len potom vidno, že aj takáto ťažká práca môže človeka baviť a má to zmysel pre nás rodičov, ktorí trávime najkrajšie chvíle v našom živote - narodenie dieťaťa v takejto príjemnej atmosfére. Všetkých pozdravujeme a sme Vám vďační. ĎAKUJEME VÁM. Rodina H.  


Poďakovanie

10.3.2019 / Nemocnica AGEL Krompachy

Ďakujeme celému kolektívu pod vedením p. primárky MUDr. Böhmerovej za vynikajúcu starostlivosť, ochotu, ľudský prístup a celkovú príjemnú atmosféru a vďačnú opateru počas nášho pobytu na internom oddelení. Pacientky z izby č. 10


Poďakovanie pre JZS

6.4.2018 / Nemocnica AGEL Bánovce

Dobrý deň, chcel by som sa len poďakovať. Dňa 6.3. som bol na plánovanej operácii žlčníka. Mala to byť kvázi banálna laparoskopická operácia pri ktorej sa zistilo, že môj žlčník je v dosť komplikovanom zapálenom a zahnisanom stave. No vďaka skúseným chirurgom bánovskej nemocnice operácia skončila s veľmi dobrým výsledkom. Chcem sa poďakovať celému oddeleniu jednodňovej chirurgie, za odborný a profesionálny prístup doktorov a rovnako ochotné super sestričky. Ešte raz ĎAKUJEM Karol Š. 


Poďakovanie za starostlivosť na Oddelení dlhodobo chorých

12.2.2018 / Nemocnica AGEL Handlová

Mne, babke Marte Lenhartovej, trvale bytom Lipník, bolo dopriate preliečiť a rozbehať ľavú nohu, po operácii kĺbu. Vďaka Vám pani primárka Kvostková za prijatie na vaše lôžkové oddelenie. Pomohli mi vaši dobrí a starali sa o mňa s láskou a trpezlivosťou vaše „šikovné pracantky“. Vidím vo dne i v noci ako pribiehajú, obracajú a moc pomáhajú. Partia správnych ľudí na správnych miestach. Majú i super parťáka, je všade na pomoc, „dobrý šikulo“. Obdivujem aj vaše „mladé dve Majky“. Tie sú všade a hneď, akoby sa už na túto prácu narodili. Starajú sa o nás ako o bábätká. Cítia s našimi bolesťami. To je na mladých nezvyčajné a láskavé. Poďakovať chcem i pani rehabilitačnej. Krásne, s úsmevom ma rozhýbala, nohy zdvihnem, pevne na barlách stojím. Prajem veľa zdravia, šťastia Vám tu pomáhajúcim! Trpezlivé ručičky a srdiečka, tak ako doteraz si opatrujte, lebo nás boľavých stále a veľa pribúda! Lenhartová Marta 


Poďakovanie kolektívu FRO

24.11.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

  Vážený pán riaditeľ, touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať za príkladnú starostlivosť, snahu a ochotu celému kolektívu oddelenia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v Nemocnici Handlová. Moja srdečná vďaka patrí osobitne primárovi oddelenia MUDr. Júliusovi Káderovi a dipl. fyzioterapeutke Andrei Gašpierikovej za ich ochotu, ľudskosť a profesionálny prístup. Všetkým prajem veľa trpezlivosti a zdravia. Ešte raz srdečná vďaka. Mgr. Tatiana Schniererová, pacientka po operácii ramena


Poďakovanie pre ODCH

24.11.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Vrúcna vďaka za starostlivosť o mamku a všetkých ťažko chorých pacientov. Veľa Božieho požehnania pre Vás a Vaše rodiny. Požehnaj ich ruky, zdravé ruky – aké je to veľké bohatstvo. Pane ďakujeme Ti za ne, daj nech každý človek, ktorý sa dostane do ich rúk, vyjde z nich krajší a bohatší. Nech mu pomáhajú odkrývať jeho skutočnú hodnotu. Ďakujeme                                                                                                         rodina Ďurčeková


Ďakujeme za všetko

15.3.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážená pani primárka, MUDr. Kvostková,    dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň touto cestou poďakovala za Váš ľudský prístup a pomoc pri riešení ťažkej životnej situácie pani Ľubky Mikulovej. Pomohli ste jej v čase keď  mala veľmi vážne existečné i zdravotné problémy a tým ste jej pomohli preklenúť určitý úsek jej životnej cesty. Veľmi pekne ďakujeme  za starostlivosť na Vašom oddelení všetkým sestričkám, sanitárkam i vrchnej sestre pani Molnárovej. Ľubku ste postavili na nohy - odchádza z Vášho oddelenia stabilizovaná, dúfame, že schopná ďalšej operácie.  Snažíme sa vybaviť jej umiestnenie v DSS, je to  veľmi ťažké a nevieme, či sa nám to podarí v čase, ktorý pani Ľubka potrebuje.     Svoju prácu vykonávate s láskou  a to sa nedá naučiť, ani pretvarovať sa. Ďakujeme za všetko.     S úctou Marta Ferenčíková   


Poďakovanie

23.2.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Poďakovanie   Ďakujeme nemocnici Handlová, oddeleniu ODCH pod vedením primárky MUDr. Miriam Kvostkovej. Všetkým, ktorí ste spríjemnili posledné dni života v ťažkej chorobe pani Terézii Vaňovej. Za Vašu  trpezlivú a oddanú prácu Vám patri veľké ĎAKUJEME.   manžel Vojtech Váňa a dcéry s rodinami


ĎAKUJEME

22.2.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Poďakovanie     Ak už nezvládate svoju chorobu, ak nemáte pri sebe svojich blízkych a chcete si dať pomôcť, ostáva jediným riešením - nemocnica. Všetci sa toho bojíme a zároveň dúfame, že je to v poradí to posledné, kde nám môžu pomôcť. Ostáva nám veriť, že stretneme láskavého lekára, sestričky – ktoré sa postarajú o nás aj v tých najhorších a najnepríjemnejších prípadoch, že nás – ak to bude treba – nielen nakŕmia, ale aj očistia, aby sme si aspoň v duchu zachovali aj posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti. Stretnúť sa dnes s ochotou a ľudským prístupom v starostlivosti o pacienta je naozaj šťastie. Tu – v nemocnici v Handlovej – na ODCH II. sú lekári a sestry, ktorí svoje povolanie vykonávajú naozaj ako poslanie. Tu sa ešte nezabudlo a stále platí, že sú tu pre nás. Verím, že mám právo takto hovoriť. Bola som tu už štvrtý krát. Vážená pani primárka, sestričky i ostatný personál – želám Vám veľa duševných i fyzických síl vo Vašej ťažkej práci.   Eva Krausková


Poďakovanie pre oddelenie ODCH

12.2.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážená pani primárka Kvostková,   dovoľte mi  veľmi úprimne sa Vám poďakovať za  úžasnú starostlivosť  celého Vášho zdravotníckeho kolektívu o moju sestru Mgr. Ľubicu Ondrášovú. Moja sestra sa už vďaka tejto starostlivosti na Vašom ODCH prebrala z bdelej kómy, prijíma stravu ústami, a my tak veľmi dúfame v jej ďalšie pokroky. Ošetrujúci personál, vrchná sestra p. Mgr. Píšová a lekár p. MUDr. Lakatoš sú skvelí ľudia, odborne zdatní, ochotní a empatickí. Sme im naozaj veľmi vďační. Vážená pani primárka, spoločne so synom p. Ondrášovej podnikáme všetky potrebné kroky na príchod mojej sestry do následného domáceho liečenia. Spolu so synom p. Ondrášovej nikdy nezabudneme na všetku pomoc, ktorú ste jej i nám poskytli Vašou láskavosťou a odbornosťou a budeme Vám za to navždy zaviazaní.  Veľmi pekne Vám za Vašu láskavosť vopred ďakujeme.   S úctou   Ing. Marta Sýkorová, sestra p. Ľubice Ondrášovej


Poďakovanie za rýchly zásah a odbornú starostlivosť

7.2.2017 / Nemocnica AGEL Krupina

Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať za rýchly zásah a odbornú starostlivosť. Dňa 19.01.2017 moja maminka p. PE odpadla u kaderníčky v Krupine, kde jej poskytol prvú pomoc p. Oružinský, ktorý aj následne zavolal RZS. Jedná sa o rýchlu záchrannú službu, ktorú dňa 19.1.2017 vykonával MUDr. Anton Louda, p. Matys a p. Parila. Chcela by som im v mene mojom a mojej maminky poďakovať za rýchlu pomoc a veľký odborný prístup. Ďalej chcem poďakovať za veľmi profesionálny prístup p. MUDr. Balážovi a sestričke p. Hambacherovej. Škoda, že v Krupinskej nemocnici musí pracovať p. MUDr. Baláž na viacerých miestach, aby poskytol každému rýchlu zdravotnú a profesionálnu pomoc. Veľká vďaka za takýchto ľudí, že ich máme v našom zdravotníctve. Ešte raz ďakujem. S pozdravom EV


Poďakovanie

20.12.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážený pán riaditeľ!   Prepáčte, že si dovoľujem Vám napísať pár riadkov – poďakovanie. Môj manžel Ing. Mikuláš Šimšík bytom vo Zvolene, bol vo Vašej nemocnici doliečovaný na ODCH. Za poskytnutú liečbu a za starostlivosť na ODCH vyslovujem aj s rodinou vďaku najmä pani primárke MUDr. Kvostkovej, ktorá nás vždy milo prijala a ochotne oboznamovala s jeho zdravotným stavom. Vďaka patrí aj sestričkám a ostatnému personálu. Ešte raz všetkým patrí veľká vďaka. Zároveň Vám aj všetkým pracovníkom na ODCH prajem aj s rodinou príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov v novom roku.                                                                                                                     Šimšíková rodinou zo Zvolena


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

16.11.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Poďakovanie   Úprimne ďakujem doktorovi, všetkým sestričkám, no hlavne pani vrchnej a ostatnému personálu za príkladnú starostlivosť pri mojom liečení.                                                                                                                     Viera Borková, pacientka


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

1.11.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážená pani hlavná sestrička a celý kolektív sestričiek a aj Jožko!   Chcem Vám všetkým touto cestou poďakovať za všetku starostlivosť a opateru, ktorú ste venovali mne aj ostatným pacientom. Prajem Vám všetkým aj do budúcnosti veľa lásky, trpezlivosti a tiež pevné zdravie pri výkone Vášho povolania. S láskou na Vás spomína a všetkých pozdravuje     Žiar nad Hronom 25. 10. 2016                                                                   Mária Valušková


Poďakovanie celému zdravotníckemu kolektívu DSS

15.5.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Od prvého dňa ako som nastúpila na ODCH v Krupine, stretla som sa s milým, ústretovým kolektívom, s ľudským prístupom a ohľaduplnosťou. Za každodennú starostlivosť, milý úsmev, slovo celému zdravotníckemu kolektívu, p. primárovi MUDr. Melichovi, sestričkám, sanitárom, upratovačkám patrí veľká vďaka a veľa krásnych slnečných dní v každodennom živote. RP z Novej Bane. R.P.


Poďakovať celému zdravotnému personálu ODCH

11.5.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Na ukončenie môjho pobytu v ODCH v Krupine chcem sa poďakovať celému zdravotnému personálu tohto zariadenia na čele s pánom primárom MUDr. Melichom za obrovskú starostlivosť a nádherný prístup k nám, pacientom. Čas, ktorý som strávil tu od 21.4.2016 do 12.5.2016 bude vyvolávať aj po návrate domov len tie najkrajšie spomienky na zdravotný kolektív. JĽ


Poďakovanie celému zdravotnému personálu na čele s pánom primárom MUDr. Melichom ODCH v Krupine

11.5.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Z celého srdca musím vysloviť srdečnú vďaku celému zdravotnému personálu na čele s pánom primárom MUDr. Melichom ODCH v Krupine. Za ich obetavú prácu a prístup k pacientom. Ešte som sa s takou obetavou prácou nestretla v žiadnej nemocnici. Ešte raz veľká vďaka vám.  AD, Dobrá Niva


Poďakovanie personálu na oddelení ODCH

3.5.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu na oddelení ODCH v Handlovej za ich vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť a zároveň za ich ochotu a milý prístup, ktorý mi bol preukázaný počas mojej hospitalizácie. Tiež ďakujem za vynikajúcu a chutnú stravu a za všetku ostatnú starostlivosť. Prajem personálu veľa síl a chute do ich ďalšej namáhavej práce! S úctou a vďakou, Ľ.S.


Vyslovujem veľmi pekné poďakovanie za profesionálny prístup, dobrú starostlivosť a ochotu

20.4.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Vyslovujem veľmi pekné poďakovanie za profesionálny prístup, dobrú starostlivosť a ochotu. Moje poďakovanie patrí pánu primárovi MUDr. Melichovi, vrchnej sestre Zdenke Sujovej, všetkým sestričkám, sanitárkam aj upratovačkám. Vo Vašom liečebnom zariadení som sa cítila veľmi dobre. Moje osobitné poďakovanie patrí aj rehabilitačným sestrám v Krupine. AK.


Poďakovanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH

12.4.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážený pán riaditeľ, Touto cestou by sme chceli vyjadriť našu vďaku a uznanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH Vašej nemocnice. Veľké ďakujem adresujeme najmä pani primárke MUDr. Miriam Kvostkovej, celému personálu ODCH, ako i oddeleniu rehabilitácie s pánom primárom MUDr. Júliusom Káderom. Zásluhou ich profesionálneho a zároveň ľudského prístupu prežil svoje posledné dni dôstojne a v takej opatere, akú by sme mu doma napriek všetkej snahe nedokázali zabezpečiť. Pri každodenných návštevách sme videli, že o nášho otca bolo dobre postarané, vždy sme sa stretli s veľkou ústretovosťou, ochotou a pochopením, odchádzali sme spokojní. Pán riaditeľ, môžete byť hrdý na svojich zamestnancov, pretože do svojej práce dávajú aj kus srdca, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajeme im všetko dobré, veľa úspechov a iba spokojných klientov.


Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení v Krupine

22.2.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Naše milé a dobré sestričky, ako aj ostatný personál na internom oddelení. Ste ako na nebi hviezdičky. Stále sa na nás usmievate a z vašich sŕdc a duší nám radosť rozdávate. Nech vaša aktivita trvá a Pán Boh vám silu dáva a neustále ju požehnáva. Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení od A po Z v Krupine za obetavú, odbornú a najmä ľudskú starostlivosť. Veľa trpezlivosti a vytrvalosti do budúcna praje vďačný pacient K. Krupina.


Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina

4.1.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Prajem všetkým pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina do nového roku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Aby pokračovali vo svojej práci s takým nasadením a prístupom k pacientom ako doteraz. Som na oddelení týždeň, ale som veľmi spokojná s prácou ošetrujúcich lekárov a sestier. Strava, hoci je diétna, je veľmi chutná. Nech pokračujú v takomto nasadení a spokojných pacientov bude pribúdať. Pacientka B.