Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Napísali ste nám

Poďakovanie personálu Domu ošetrovateľskej starostlivosti

27.2.2024 / Nemocnica AGEL Levice

Dovoľujem si touto cestou vyjadriť úprimné poďakovanie zamestnancom oddelenia DOS Levice. Pani Šebovej, zdravotným sestrám a ošetrovateľkám, zaobetavú prácu a nezištne starostlivosť. Celý personál má neskutočný ľudský prístup. Moja maminka sa na oddelení cítila bezpečné a spokojne. Vždy dostala odborný a profesionálny prístup, ako i láskavé a povzbudivé slová.  Ešte raz ďakujem za všetko.   


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

27.2.2024 / Nemocnica AGEL Krompachy

Ďakujem personálu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice AGEL Krompachy za príkladnú predpôrodnú, pôrodnú aj popôrodnú starostlivosť. Moderné pracovisko s vybavením zodpovedajúcim dnešnej dobe a vysokým nárokom pacientiek mi zabezpečilo pôrod podľa mojich predstáv. Cvičenie s aniballom bolo pre mňa ako prvorodičku veľmi prínosné. Cením si odborný a empatický prístup primárky MUDr. Svetlany Lukáčovej a celého kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Do budúcnosti ostane toto pracovisko pre mňa voľbou č. 1. S pozdravom, Simona O.


Poďakovanie pre rádiodiagnostické oddelenie

23.2.2024 / Nemocnica AGEL Krompachy

Dňa 21. 2. 2024 som bola na CT vyšetrení a bola som veľmi prekvapená pozitívnym správaním a ochotou personálu na CT. Naozaj ma prekvapil prístup k samostatnému vyšetreniu aj keď som nebola a nie som pacientom krompašskej nemocnice. Preto by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí pracujú na CT vyšetrení a zvlášť pani lekárke MUDr. Soni Jánošíkovej, ktorá mi vypracovala lekársku správu. Samozrejme moje poďakovanie patrí celej krompašskej nemocnici. Jozefína


Poďakovanie pre interné oddelenie

22.2.2024 / Nemocnica AGEL Levoča

Dobrý deň pán riaditeľ, dovoľte mi touto formou poďakovať personálu interného oddelenia Vašej nemocnice za profesionálny a ľudský prístup počas hospitalizácie môjho otca Ladislava. Oceňujem prístup pána primára MUDr. Pelikána, ošetrujúcich lekárok, MUDr. Kováčik a MUDr. Olekšákovej, sestričky Miriam Stanovej Michalčíkovej (JIS) a samozrejme celého personálu sestier na proticovidovom oddelení, kde bol skoro 3 týždne otec hospitalizovaný. Želám Vám a Vašim spolupracovníkom veľa zdravia, osobnej a pracovnej pohody. S pozdravom, Peter.  


Poďakovanie pre primára neurologického oddelenia a neurologické oddelenie

22.2.2024 / Nemocnica AGEL Levoča

Vážený pán MUDr. Ladislav Gurčík, PhD., primár neurologického oddelenia, v mesiaci júl 2023 som bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení v Nemocnici AGEL Levoča. Touto cestou, hoci aj neskôr, sa chcem poďakovať za prijatie a poskytnutie zdravotnej starostlivosti na oddelenie neurológie, odkiaľ som sa vrátila domov v podstatne zlepšenom zdravotnom stave. Tento list som sa rozhodla napísať z dôvodu, aby som vyjadrila nielen poďakovanie, ale aj uznanie, úctu a poklonu pred lekármi, zdravotným personálom, ale ostatným pracovníkov vašej nemocnice. Tiež chcem poďakovať MUDr. Ferencovi, MUDr. Vantrobovej, na príjme, za ich srdečný, ľudský a ústretový prístup, na ktorý nikdy nezabudnem. Na vyšetreniach CT, MR, USG, ECC a RDG som sa stretla tiež s výbornými pracovníkmi a lekármi. Dokonca aj šofér sanitky, ktorý ma viezol ťažko chodiacu na tieto vyšetrenia, bol milý a ľudský. Vám, pán primár MUDr. Ladislav Gurčík patrí osobitne moje poďakovanie, za Váš rovnaký prístup ku každej pacientke, za Vašu trpezlivosť vypočuť každú pacientku k ich spokojnosti. Ku cti vašej nemocnice patrí aj poriadok, čistota a hygiena všade, kde sa pozriete. Aj týmto pracovníkom patrí moja veľká úcty. Prajem vašej nemocnici veľa spokojných a zdravených ľudí. So srdečným pozdravom, spokojná pacientka Marika


Poďakovanie-mamografie

13.2.2024 / Nemocnica AGEL Komárno

Dnes 13.2.24 som bola na vyšetrení na mamografii vo Vašej nemocnici. Musim pochvaliť p.doktorku Luciu Asztalos a jej sestricku za ľudský prístup, odbornosť a empatiu. Neporovnateľný rozdiel zo skúsenosti" cez cestu." Możnosť objednať sa na termín , rýchle vybavenie, moderné priestory. Myslím, že ani jedna žena nemá radosť z tohto vyšetrenia, ale musím prehlásiť, že dnes to vďaka týmto dvom dámam bolo na výbornú. Verím, že poďakovanie Vás najde. Ďakujem . Pacientka Vladimíra Pálinkásová


Poďakovanie pre neurológiu

6.2.2024 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Milý zdravotnícky personál neurologického oddelenia, dovoľte mi, aby som Vám touto cestou vyslovil srdečné poďakovanie a úprimné uznanie za profesionálny a ľudský prístup počas môjho pobytu vo Vašej nemocnici. Verte mi, že som už strávil nejaký ten čas vo viacerých nemocniciach na Slovensku, ako aj v Čechách, ale takýto pozitívny prístup som nikde nezažil. Ešte raz: úprimná vďaka. Nakoniec, ale nie v poslednom rade, by som sa chcel poďakovať aj personálu kuchyne za pestrú a chutnú stravu. Ferenc.


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

6.2.2024 / Nemocnica AGEL Krompachy

V súvislosti s hospitalizovaním môjho otca na oddelení dlhodobo chorých by som sa chcela veľmi rada a úprimne poďakovať celému personálu tohto oddelenia. Všetkým lekárom, sestrám, ošetrovateľom, ako aj nezdravotníckemu personálu. Ďakujem za starostlivosť, pochopenie, citlivý, ľudský a empatický prístup, ako k pacientovi, tak aj k rodinnému príslušníkovi. Veľmi si vážim vašu prácu. Ďakujem veľmi pekne. Monika


Poďakovanie na pediatricko-neonatologické oddelenia a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

31.1.2024 / Nemocnica AGEL Levice

Chcela by som sa Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za skoršie pustenie domov z pôrodnice. (Pôrod bol utorok 1:45, Lilien Šlapáková, mama Martina, domov sme šli štvrtok). Skrining z päty sme úspešne absolvovali u detskej doktorky. Veľmi mi na tom záležalo byť čo najskôr doma s rodinou a ostatnými deťmi. Ďakujem v mojom prípade za ľudský prístup aj za to, že som skoro všetky vyšetrenia mohla absolvovať s dcérkou. Prajem všetko dobré a veľa spokojných mamičiek a detičiek. M. Š.


Poďakovanie -Oddelenie vnútorného lekárstva

30.1.2024 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán riaditeľ a celé vedenie nemocnice AGEL v Komárne, touto cestou vyslovujeme poďakovavanie sa celému vedeniu nemocnice AGEL v Komárne, menovite oddeleniu vnútorného lekárstva pod vedením pána primára MUDr. Shadiho Jadaa s celým svojim ošetrujúcim kolektívom, ktorý sa nám príkladne staral o mojho otecka, dedka a pradedka Ondreja Maríka do 21.1.2024 ; ako aj poskytoval nám a deduškovi povzbudivé slová podporené láskavým súcitom a útechou  v jeho liečbe. Tento Váš pán primár si zaslúži za liečbu - jeho povzbudivé slová nielen pochvalu od nás , ale aj od vedenia tejto nemocnice.Veľmi si Vašu liečbu a opateru o nášho najbližšieho vážime a nikdy na ten lásky plný prístup aj ošetrujúceho kolektívu nezabudneme.  S úctou, pokorou a láskou dcéra menovaného PaedDr. Helena Baraníková PhD. rodená Maríková


Poďakovanie - JZS

24.1.2024 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň chcela by som týmto emailom pochváliť celé oddelenie jednodňovej starostlivosti. Včera 23.1 som tam bola na operácii hernie. Pán doktor Csekes,  personál aj anesteziológ boli všetci super milí a ľudskí. Ďakujem že máte takýchto ľudí. Pacientka Petrasova 


Poďakovanie - Jednodňová zdravotná starostlivosť

23.1.2024 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán riaditeľ Jaška, Dovoľte mi vyjadriť veľké uznanie oddeleniu JZS, kde som bola 19.1.2024 operovaná MUDr. Eduardom Csekesom. Bola som veľmi príjemne prekvapená profesionálnym a zároveň veľmi ľudským prístupom sestier, ktoré zmiernili moju nervozitu zo zákroku. Pomáhali mi s prípravou na operačný zákrok, povedali postup celého procesu, na operačnej sále mi bolo vysvetlené prečo ma uväzujú a anesteziológ so sestričkou ma pokojne pripravili na zaspatie, po operácii ma zdravotná sestra postavila na nohy, išla so mnou na toaletu a párkrát sa zastavila a opýtala, či je všetko v poriadku. Okrem tejto ľudskej starostlivosti na oddelení  by som rada vyzdvihla čistotu na izbách, toaletách a kúpeľni. Tak isto operujúci lekár sa počas dňa zastavil, aj keď v podstate operoval nepretržite. To isté som vnímala na oddelení, kde počas dňa sa personál nezastavil, ale vždy si našiel čas a príjemné povzbudenie pre pacientov, ktorí boli pred, či po zákroku. Pred prepustením ma prišiel pozrieť ešte lekár so sestričkou a pri prepúšťaní mi bolo jasne vysvetlené ako postupovať v domácej rekonvalescencii. Ešte raz vyjadrujem veľkú vďaku za ľudský a veľmi profesionálny prístup personálu JZS Komárno a želám si, aby vo všetkých slovenských nemocniciach mali pacienti takúto skúsenosť. S pozdravom, Mgr. Andrea Nunhardtová  


Poďakovanie pre MUDr. Árvaia

18.1.2024 / Nemocnica AGEL Zvolen

Chcem veľmi pekne poďakovať MUDr. Marcelovi Árvaiovi za ľudský a profesionálny prístup všeobecne k pacientom a hlavne ĎAKUJEM za môjho otca, ktorého sa ujal a naozaj urobil maximum počas hospitalizácie, čo sa v dnešnej dobe veľmi cení. Prajem mu aj jeho rodine veľa zdravia.☘️☘️☘️


Poďakovanie pre diabetologickú ambulanciu

16.1.2024 / Nemocnica AGEL Zvolen

Chcela by som vyjadriť poďakovanie pani doktorke, primárke MUDr. Oksana Beziulieva. Bola som vybavovaná na diabetologickej ambulancii a dávno som sa nestretla s tak ústretovým, ochotným lekárom/kou, ako je pani doktorka. Vysvetlila výsledky vyšetrení, snažila sa nájsť príčinu, poradila, usmernila. Našťastie výsledky boli ok. Viac takých lekárov. Taktiež jej sestrička na ambulancii veľmi precízna, ochotná, milá. Ďakujem Bahylova Darina


Poďakovanie spoločnosti Chateau Bela

12.1.2024 / Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom

Práca zamestnancov nemocnice je mnoho krát veľmi náročná, preto je veľmi dôležité, aby sami načerpali potrebnú energiu. Zdrojom načerpania energie je vo veľkej miere oddych. Touto cestou vedenie žiarskej nemocnice ďakuje spoločnosti Chateau Bela za šesť zľavových poukazov v hodnote 600,00 € na relaxačné pobyty pre zamestnancov nemocnice AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica.


Poďakovanie pre Urocentrum

12.1.2024 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Rád by som touto formou vyjadril svoju veľkú spokojnosť a pozitívnu recenziu na urologickú ambulanciu vo Vašej nemocnici, konkrétne MUDr. Michal Kmak. Mal som už predchádzajúce skúsenosti s inou uro ambulanciou, takže to mám s čím porovnať. Chcel by som vyzdvihnúť veľmi ľudský a príjemný prístup pána doktora, ktorý si veľmi konštruktívne a chronologicky vyžiadal moju anamnézu, urobil mi potrebné vyšetrenia a netlačil do mňa zbytočne a empiricky lieky bez podloženej nutnosti. Konečne mám pocit, že sa o mňa v rámci uro problému stará lekár a nie stroj, za čo mu veľmi ďakujem a rovnako aj Vám, že zamestnávate tak kvalifikovaný a ľudský personál. S pozdravom, MJ.


Poďakovanie pre chirurgické ambulancie

12.1.2024 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň, moja veľká a úprimná vďaka patrí oddeleniu všeobecnej a úrazovej chirurgie a JIS. Takýto super prístup sa už vidí len málokde. Strávil som v nemocnici 11 dní, z toho 4 dni na JIS oddelení a môžem prehlásiť, že sa o mňa starali ako doma. Veľká profesionalita celého personálu mi veľmi pomohla. Nebudem radšej nikoho menovať, aby som niekoho nezabudol, ale všetci, či už lekári alebo sestry, boli stále milí a ústretoví. Ďakujem


Poďakovanie - Ambulancia chirurgie

11.1.2024 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň, chceli by sme poďakovať za veľmi profesionálny a ľudský prístup MUDr. Štefan Ollé a celý kolektív na urgentnom príjme, aj na chirurgickej ambulancii. ĎAKUJEME! Levente a Denisa


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

9.1.2024 / Nemocnica AGEL Krompachy

Chirurgické oddelenie v Krompachoch pod vedením pána primára MUDr. Rudolfa Pustaya je dokonalé. Je to známy, citlivý, odborný a najľudskejší lekár s vysoko humánnym prístupom. Podobne aj citlivá a ľudská odborníčka MUDr. Rušinová, ktorá má správny prístup k pacientom. Taktiež sú správni aj ostatní lekári a záleží im na zdraví pacientov. Aký je ostatný personál? Zdravotné sestry sú snaživé a pracovité včeličky. Pochvalu si zaslúžia mnohé, napríklad sestra Dzimková, Papcúnová, Kopancová  a iné. Sme spokojní aj s ostatným pomocným personálom. Všade je čisto, poriadok a príjemné prostredie. Ďakujeme vám. Bývalé pacientky chirurgického oddelenia


Poďakovanie- Neurologické oddelenie

8.1.2024 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán riaditeľ,  dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakovala celému oddeleniu neurológie Vašej nemocnice pod vedením MUDr. Hanáčkovej. Moja dcéra bola 29.12.2023 hospitalizovaná na neurológii. Toľko ľudského prístupu od všetkých zamestnacov oddelenia som ešte nezažila. Všetky sestričky, sanitári, lekári, ktorí slúžili počas sviatkov a víkendu spríjemnili nútený pobyt mojej dcére v nemocnici. Chceme sa poďakovať aj za odborný prístup, za rýchle stanovenie diagnózy a urgentnú liečbu a za zabezpečenie skorých vyšetrení, ktoré ešte moju dcéru čakajú. Pani primárke MUDr. Hanáčkovej patrí obrovské ĎAKUJEM za trpezlivosť, ľudský prístup a za jasné vysvetlenie zdravotného stavu našej dcéry, a tiež za príkladné vedenie oddelenia, ktoré funguje ako hodinky. Ďakujeme sa za nás všetkým slúžiacim lekárom a ostatnému personálu. Prajem nemocnici čo najviac takýchto oddelení. Mgr. Hana Grecká


Poďakovanie pre Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch

8.1.2024 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň, ďakujem pani MUDr. Holej, a taktiež aj všetkým sestričkám a slečne na recepcii na Neurologickej ambulancii – Centrum pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch za profesionalitu, humánnosť, empatiu a láskavosť, s akou pristupujú k pacientom. Ďakujem, Ingrid.


Poďakovanie za canisterapiu

8.1.2024 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň. Na chirurgickom oddelení Zvolenskej nemocnice AGEL leží môj manžel Paľko. Predbežná diagnóza zasiahla nielen nás, no najmä manžela. Psychicky nezvládal túto správu, hoci sme mu celá rodina veľkou oporou. No včera sa stal pre nás všetkých zázrak. V nemocnici ho navštívil najlepší psychoterapeut – canisterapeut. Jeho meno je Amir a práca, ktorú odviedol, je neskutočná. Dokázal môjho manžela znovu naštartovať, prestal rozmýšľať nad najhoršími scenármi, no hlavne mu Amirko vyčaril po dlhšej dobe úsmev na tvári. Preto sa chcem touto cestou z celého srdca poďakovať vedeniu zvolenskej nemocnice AGEL, ako aj celému chirurgickému oddeleniu, lekárom i sestričkám, že umožnili pre pacientov tento druh terapie. Taktiež ďakujem Mirkovi Sujovi a jeho Amirkovi za podporu, ktorú dali Paľkovi, ale aj nám. Ešte raz Ďakujeme. Hercová Blanka.


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

5.1.2024 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcem sa veľmi pekne poďakovať celému personálu neurologického oddelenia. Bola som na oddelení hospitalizovaná dva týždne. Počas tohto obdobia sa mi dostalo toľko starostlivosti, akú som neočakávala. Ochotu lekárov, sestier a celého personálu môžem opisovať len v superlatívoch. Všetkým prajem veľa úspechov v ďalšej práci. Ste úžasný kolektív a darom pre pacientov. S pozdravom, vaša bývala pacientka Alžbeta.


Poďakovanie pre detské oddelenie

4.1.2024 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Touto cestou by som sa chcela ešte raz poďakovať všetkým lekárkam, lekárom, sestričkám, pani upratovačkám aj sanitárkam, ktoré roznášajú stravu, za ľudský prístup a vysokú profesionalitu. Naozaj skvelý prístup k deťom a rodičom. Odvádzate skvelú prácu. Ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME. Lenka


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

4.1.2024 / Nemocnica AGEL Krompachy

Týmto, by som chcela poďakovať kolektívu oddelenia dlhodobo chorých, zvlášť primárke MUDr. Ivete Jankolovej. Takisto by som chcela poďakovať kolektívu sestier a ostatného personálu na čele s vedúcou sestrou Mgr. Monikou Nehrerovou. Ďakujem za ochotu a prístup pri liečbe mojich zdravotných problémov. Takýto profesionálny a zároveň ľudský prístup sa dnes ťažko hľadá. Som vďačná, že som mohla absolvovať liečbu na tomto oddelení. Ďakujem za pomoc a nádej ktorú, rozdáva p. primárka okolo seba. MUDr. Maryne Drahel, vrchnej sestre a celému kolektívu želám veľa chuti a síl do ďalšej práce. Som vám všetkým vďačná za čas, ktorý ešte môžem tráviť so svojou rodinou. Všetko dobré a šťastný Nový Rok praje bývala pacientka Alžbeta


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie

4.1.2024 / Nemocnica AGEL Zvolen

Týmto by som sa veľmi pekne chcela poďakovať všetkým zamestnancom gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a novorodeneckého oddelenia. Všetci od lekárov, sestričiek až po upratovačky boli neuveriteľne milí, všímaví. Stále sa pýtali pacientiek, či je všetko v poriadku. Oceňujem laktačnú poradkyňu, ktorá mi veľmi pomohla s kojením. Rovnako sestričky aj v noci ochotné pomôcť. Jedlo veľmi fajn. Stále všetko čisté a voňavé. Na pôrodnici majú teda čo robiť, aj napriek tomu sa všetci snažili a boli ústretoví, pôrodné asistentky pomohli pri pôrode ako sa dalo (keď ich človek počúva uľahčí si veľa bolesti). Dúfam, že si nemocnica váži takýchto zamestnancov. Ľubica Kozelková


Poďakovanie pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

2.1.2024 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcem sa úprimne poďakovať celému oddeleniu anestéziológie a intenzívnej starostlivosti za príkladnú starostlivosť a ľudskosť zo strany celého personálu, na čele s pánom primárom, k našej mamke, ktorá nás dnes bohužiaľ opustila. Ďakujeme z celého srdca. Jana


Poďakovanie pre interné oddelenie

2.1.2024 / Nemocnica AGEL Levoča

Dovoľte mi poďakovať internému oddeleniu a primárovi MUDr. Pavlovi Pelikánovi za veľmi profesionálny a ústretový prístup, vysoké nasadenie, veľkú ochotu a odbornosť celého personálu. V nemocnici som bola náhle hospitalizovaná od 12. 9. – 14. 9. 2023 cestou z Bratislavy. Prajem Vám veľa šťastia, zdravia a úspechov v pracovnom aj odbornom živote, ako aj spokojných pacientov a pacientiek. Magdaléna


Poďakovanie pre oddelenie jedodňovej zdravotnej starostlivosti

22.12.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcela by som sa poďakovať za špičkovú starostlivosť na oddelení JZS. Za krátke obdobie som tu absolvovala dve operácie kolena. Vďaka profesionálnemu a hlavne ľudskému prístupu som to zvládala ľahšie a odchádzala som s dobrým pocitom a obrovskou vďačnosťou aj napriek bolestivým zážitkom. Pozdravujem p. doktora Holešovského, tím na operačnej sále, a taktiež celý tím zdravotných sestier. Ste top. Sestrička Katka Franeková ma pravidelne kontrolovala celú noc a tiež ma svojou pohotovosťou zbavila náhlej nevoľnosti. Kiežby bol v každej nemocnici takýto personál. Ľudmila


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

22.12.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Ďakujem krásne celému oddeleniu dlhodobo chorých za úžasný prístup, starostlivosť a komunikáciu ohľadom môjho ocka, ktorý bol u vás prijatý. Veľmi zlaté, milé sestričky, úžasná vedúca sestra. Nikdy sa nestalo, aby ma odmietli, keď som chcela niečo vedieť o ockovi a vždy boli ústretoví. Musím podotknúť, že som bola veľmi prekvapená, že sa zaujímali aj o to či pacient dorazil v poriadku domov. Ešte raz, ste úžasní a prajem vám veľa príjemných pracovných dní. Nech vám to tak vydrží. Lenka


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

22.12.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Som pacientom, ktorý bol veľmi málo hospitalizovaný, ale starostlivosť lekárov a sestier na JIS chirurgia ma v dobrom veľmi prekvapila. Ďakujem za starostlivosť, ktorá prispela k môjmu skorému uzdraveniu. Pacient chirurgického oddelenia


Poďakovanie pre Internú kliniku

14.12.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Touto cestou by som sa v mene mojej mamky Evy, ktorá leží na internom oddelení na 9. poschodí, chcela poďakovať celému zdravotníckemu tímu za profesionálnu prácu, obetavosť a láskavosť. Veľké ďakujem patrí  internému oddeleniu pod vedením p. primára MUDr. Skalinu, ako aj zástupcovi primára MUDr. Muchovi a lekárke MUDr. Lajtárovej, MUDr. Repaszkej. Ďalšia vďaka patrí primárovi MUDr. Milichovskému za jeho odbornosť, ako aj láskavý prístup k mojej mame. Všetkým prajem veľa profesijných úspechov, ako aj spokojných pacientov, klientov. Prajem Vám Božie požehnanie. Eva.


Poďakovanie za CT vyšetrenie

13.12.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dňa 21. 11. 2022 som bola na CT pracovisku na vyšetrení. Chcem sa poďakovať sestričkám (na príjme aj na vyšetrovni) za ich profesionálny a najmä ľudský prístup k pacientom. Ešte raz ďakujem. Vozárová


Poďakovanie gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu

30.11.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Dobrý deň, 23.11.2023 som bola u Vas v nemocnici prijatá v príjmovej ambulancii na gynekológii na nepríjemný zákrok (zamknutý potrat) chcem sa však touto cestou poďakovať oddeleniu, že som tento nepríjemný zákrok absolvovala v tak príjemnej spoločnosti. Pani sestrička na príjme bola maximálne zlatá a ochotná, veľmi ľudská, MUDr. Kopka taktiež veľmi príjemný a nápomocný a bohužiaľ neviem meno pána doktora anestéziologa ale je to človek, ktorý mi všetko vysvetlil, mal veľmi ľudský prístup až zo mňa opadla všetka nervozita. Touto cestou by som chcela ešte raz oddeleniu poďakovať a popriať veľa úspechov. L. H.


231130 CHIR poďakovanie

30.11.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Dobrý deň, chcel by som sa poďakovať za príkladnú starostlivosť na chirurgickom oddelení vo vašej nemocnici AGEL. Pánovi primárovi MUDr. Peter Macho a zvlášť môjmu ošetrujúcemu lekárovi MUDr. Sandor Turjanica, ktorý ma operoval a celému kolektívu za skvelý a ľudský prístup, aj k ostatným pacientom okrem mňa.  Sú to ozajstní odborníci. Ďakujem pekne. O. G.


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

24.11.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Veľké ďakujem patrí gynekologickému oddeleniu Krompachy. Niet toľko slov. Človek prežije v tejto nemocnici niečo nádherné, že zabudne aj na bolesť. Od sanitárok, sestier až po doktorov, doktorky a primárku, ktorí sú ochotní a prívetiví. Ešte som sa s lepšou nemocnicou nestretla, a to som prešla západ a východ. Veľké ďakujem patrí každému jednému z nich, pretože svoju robotu si robia na 100 percent. Obzvlášť ďakujem pani doktorke Biliavskej, ktorá má operovala a celému tímu, všetkým sestričkám od sestier z OAIM až po sestry z gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Nezabudnem a prajem vám nech vás Boh ochraňuje za všetko vám patrí veľké ďakujem. Pani primárka Lukáčová je úžasná a milá osoba, človek, na ktorého sa dá spoľahnúť a dôverovať mu. Veronika


Poďakovanie za starostlivosť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

21.11.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať celému kolektívu (gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) za nadštandardnú izbu, nadštandardné služby, nadštandardnú stravu, pomoc, ochotu. Cítila som sa u vás veľmi príjemne. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za všetko.


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

20.11.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Chcela by som sa poďakovať celému personálu oddelenia dlhodobo chorých, od vedenia až po pomocný personál, za ich prístup k pacientom, ktorý pomáha nielen po zdravotnej stránke, ale aj k psychickej pohode pacientov. Veľká vďaka za pomoc! Helena


Poďakovanie- JIS vnútorného lekárstva a neurológie

15.11.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán riaditeľ, vážené vedenie nemocnice,  Touto cestou sa Vám chceme poďakovať, vyzdvihnúť Vašu vysokú profesionalitu, ústretovosť voči pacientom a vysoko humánny prístup k ich nemociam. Môj manžel Ernest bol toho roku niekoľko mesiacov hospitalizovaný na oddelení JIS. Prístup a starostlivosť, ktorú ste mu poskytli bola príkladná a ľudská. S pocitom, že zdravie môjho manžela je v tých najlepších rukách v akých len môže byť, ste nám mnohokrát uľahčili ťažké obdobie, ktoré naša rodina prežila. Dovoľte, aby som za to všetko zo srdca poďakovala najmä primárovi vnútorného lekárstva MUDr. Shadi Jadaa, primárovi MUDr. Ernestovi Bašternákovi a tímu jeho lekárov, hlavnej sestre Mártike, sestričkám, opatrovateľom a pomocnému personálu celého oddelenia JIS. Ďalej by som poďakovala pánovi primárovi Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny MUDr. Andrejovi Rosinskému a jeho kolektívu a ďakujem Adriane Stirberovej, ktorá nám dodnes pomáha. Bohužiaľ, našu rodinu postihla tragédia, navždy nás opustila dcéra Marcela, ktorá začiatky svojej profesionálnej kariéry započala práve na OAIM v tejto nemocnici. S Vašim pričinením ste jej pomohli sa stať vzorovou, príkladnou zdravotnou sestrou a prijali ste ju na onkológii aj vtedy keď potrebovala pomoc v ťažkej chorobe začo Vám srdečne ďakujeme.  K poďakovaniu sa pridáva aj Váš bývalý pacient, môj manžel Ernest, ktorý vďaka Vašej ochote a snahe dnes opäť stojí na vlastných nohách v kruhu rodiny.  Srdečna Vám ďakujeme za neľahkú, často málo ocenenú prácu a všetkým prajeme zdravie, štiastie a mnoho úspechov do budúcnosti. Marcela Horváthová        


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

13.11.2023 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážené vedenie nemocnice,  tuto cestou by som sa chcela z celého srdca poďakovať p. primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Hanzelovi za jeho profesionálny, empatický a ľudský prístup počas mojej hospitalizácie. Samozrejme, moja veľká vďaka patrí aj lekárom, milým sestričkám, sanitárom a ostatnému personálu tohto oddelenia. Ich podpora, empatia, profesionalita a úsmev na tvári vo veľkej miere spríjemňuje a dodáva pacientovi pri pobyte na tomto oddelení odvahu. Je to jednoducho jeden skvelý tím, pre ktorý je prioritou spokojnosť pacienta. A pacienti sú naozaj spokojní, nielen ja, ale ako som si počas hospitalizácie vypočula, aj ostatní. Odchádzajú so slovami vďaky. Myslím, že to o tomto oddelení a jeho skvelom tíme veľa hovorí. Preto budem práve toto chirurgické oddelenie v Zlatých Moravciach veľmi rada a vrele odporúčať ďalej.  S úctou a vďakou Oľga R.   


Poďakovanie pre ambulanciu cievnej chirurgie

10.11.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Dnes som prvýkrát navštívila Vašu nemocnicu a odchádzala som nadšená. Krásne, nové čisté prostredie, všade okolo veľmi ochotný personál, ambulancia cievnej chirurgie – bez potreby objednávania sa dopredu na vyšetrenie, pani sestrička veľmi milá, pravidelne kontrolovala novo-prichádzajúcich pacientov, popri tom veľmi ochotná odpovedať na akékoľvek prosby pacientov, pani doktorka Javiľáková vybavila moje vyšetrenie na profesionálnej úrovni a hlavne mi vysvetlila všetko potrebné "ľudskou rečou". Pri mnohých tých katastrofických informáciách o stave nášho zdravotníctva ste mi dali nádej, že nie všetko je len čierne a máme na Slovensku aj profesionálov, ktorým záleží v prvom rade na pacientovi. Držím Vám palce v podnikaní aj naďalej! Eva


Poďakovanie za perfektný prístup pri rehabilitáciách

9.11.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň prajem, veľmi rád by som poďakoval celému kolektívu Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia za ich ústretový, priateľský a profesionálny prístup. Na rehabilitácie som nastúpil s oporou /barlami/, no už po pár návštevách procedúr a rozcvičeniach problémovej oblasti sa mi zlepšila hybnosť kolena. Vždy brali do úvahy aj moje podnety, ktoré úkony mám problém znovu robiť plnohodnotne a prispôsobovali tomu liečbu, tak sa podarilo rýchlejšie napredovanie v rekonvalescencii. Dnes sa už cítim omnoho lepšie a bežné pohyby pre plnohodnotný život mi nerobia problém. Ďakujem a želám si, aby takýchto zdravotníckych pracovníkov bolo čím ďalej viac.


Poďakovanie pre MUDr. Panušku

6.11.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň, chcela by som sa veľmi pekne poďakovať p. primárovi Panuškovi a jeho chirurgickému tímu za ústretový, promptný a najmä ľudský prístup pri riešení môjho zdravotného problému. Cením si Vašu odbornosť a profesionalitu. V nemocnici je cítiť rodinnú atmosféru, ku ktorej prispievajú aj vynovené priestory a komfort. Ešte raz ďakujem a prajem veľa spokojných a vyliečených pacientov. S pozdravom Ž.L.


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

3.11.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Chcel by som sa celému kolektívu oddelenia dlhodobo chorých od srdca poďakovať za starostlivosť a opateru nášho otecka, ktorý už nie je medzi nami od 22. 10. 2023. Aj keď ste robili maximum, už sa mu nedalo pomôcť. Naše poďakovanie sa ani slovami nedá opísať. Ďakujeme a prajeme celému kolektívu pod vedením pani primárky a vedúcej sestry veľa pevného zdravia, pohody, porozumenia v práci aj doma, šťastia a veľa, veľa lásky. Nech aj naďalej lásku a úsmev rozdávate a nech sa u vás ľudia uzdravujú a doliečia, ak sa to dá. Ďakujeme za vašu nezaplatiteľnú prácu, ktorú každodenne vykonávate. Veľká česť vám za to. Neviem, čo ešte dodať, ešte raz úprimne ďakujem za všetko, čo ste spravili pre nášho nebohého otecka, úctivá poklona. S pozdravom ostáva smútiaci syn Marek a František s rodinkou. P.S.: Veríme, že otecka už v nebíčku nič nebolí a konečne si užíva pokoja a Božej milosti, česť jeho pamiatke!


Poďakovanie pre neurologické oddelenie a JIS

31.10.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

MUDr. Marcel Árvai je skutočným pokladom na tomto oddelení. Toto je lekár, akého si môže želať každý jeden pacient. Empatia spojená s odbornosťou. Neuveriteľné nasadenie a snaha pomôcť ma skutočne v tejto dobe prekvapili a slovo "ďakujem" sa zdá primálo. Živým záujmom o detaily presne odhadol moje problémy a okamžite zariadil všetko potrebné, aby boli zdiagnostikované, konzíliom potvrdené a ďalej riešené. Naozaj neuveriteľná vďaka, po mesiacoch neutíchajúcich bolestí to všetko nasmeroval na správnu cestu a ja mám nádej, že sa možno čoskoro dočkám riešenia. Pán doktor je človek, ktorý si profesiu vybral správne a je evidentné, že je jeho poslaním. Klobúk dole. Vďačná pacientka.


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie

27.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Rada by som prispela svojou recenziou a poďakovaním za starostlivosť a pôrod v Nemocnici AGEL Krompachy. Z hĺbky duše ďakujem všetkým skvelým lekárom, úžasným sestrám, perfektným pôrodným asistentkám, zlatým novorodeneckým sestrám, ochotným sanitárkam, milým upratovačkám. Keďže som bola hospitalizovaná so zlomenou nohou a rodila som 3 dni po zložení sadry, bolo to pre mňa veľmi náročné. Výber vašej pôrodnice opäť neľutujem, pretože ťažké chvíle mi pomohol prekonať celý personál GPO, citlivo, súcitne s ochotou pomôcť v mojej imobilnej situácii. Ďakujem za všetko a najmä za šťastný koniec, či začiatok. Michaela 


Poďakovanie pre detské oddelenie

26.10.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcem sa dodatočne poďakovať za úžasnú starostlivosť na detskom oddelení. Veľká vďaka patrí sestričkám, ktoré sa o nás starali, pomáhali nám pri zdolávaní ťažšej choroby, za ich ochotu a milé správanie. Samozrejme ďakujeme aj celému tímu lekárov, ktorí nám pomohli dostať sa z toho najhoršieho. Nemôžem zabudnúť ani na vrchnú sestru, sanitárnych, upratovačky či kuchárky. S takou ochotou, ako chodili okolo nás som ani nečakala. Prajem veľa dobrých pacientov a hlavne pevné zdravie, aby ste mohli svoju prácu vykonávať tak skvele. Dominika 


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

23.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Chceme sa poďakovať vedúcej sestre oddelenia dlhodobo chorých Mgr. Monike Nehrerovej za jej profesionálny prístup, maximálnu súčinnosť i ochotu pri riešení vzniknutej životnej situácie našej príbuznej po mozgovom infarkte, priebežnú informovanosť o stave a možnostiach riešenia tejto našej situácie. Zároveň naše poďakovanie patrí aj zamestnancom tohto oddelenia za čistotu prostredia i ich ľudský prístup. Norbert


Poďakovanie pre MUDr. Púpavu

17.10.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Chcela by som poďakovať za príkladnú a profesionálnu starostlivosť pánovi doktorovi MUDr. Petrovi Púpavovi, za vysvetlenie každého ďalšieho postupu s liečbou, za empatický prístup a za veľmi rýchle jednanie s pacientami.


Poďakovanie Dr. Filippovskej

12.10.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcem sa poďakovať Dr. Oxane Filippovskej za perfektný prístup k pacientovi (ku mne). V snahe pomôcť, keď som prišla so strašnými bolesťami, mi vzala odbery, nasadila liečbu a upokojila ma. Mala veľmi ochotný a milý prístup. Veľká vďaka. Nikola


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Veľmi pekne ďakujem za to, že strávený čas, či už počas pôrodu, po ňom alebo už na oddelení bol pre mňa nádherným. A to najmä vďaka skvelému personálu :-) Špeciálne ďakujem pani doktorke Oľge, ktorá mi svojim prístupom a skvelou prácou pridala na pôrod nádhernú spomienku :-) Monika a Anastázia


Poďakovanie gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu

12.10.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Z celého srdca by som chcela poďakovať celému personálu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice v Kežmarku, vďaka ktorým bol môj prvý pôrod skutočný zážitok. Zvlášť by som rada vyzdvihla prácu pána doktora MUDr. Vargu, ktorý vyniká odbornosťou, profesionalitou, vľúdnosťou a obrovskou rozvahou a pokojom, čo je pri pôrode zvlášť potrebné. Ďakujem taktiež veľmi láskavým a obetavým pôrodným asistentkám pani Alenke Kačurovej a Alexandre Kraus, ktoré naplno vykonávajú svoju prácu v akýchkoľvek podmienkach (aj v nočných hodinách :) V neposlednom rade smerujem moju vďaku všetkým sestrám z novorodeneckého oddelenia aj šestonedelia, ktoré sa úžasne starali o mňa a moje bábätko. Povzbudzujem ostatné mamičky, aby využili starostlivosť nemocnice, ktorú máme tak blízko a nebáli sa priviesť svoje bábätko na svet práve v nej. Verím, že o každú pacientku sa postarajú rovnako dobre ako o nás. Dominika


Poďakovanie pre detské oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Rada by som vyjadrila poďakovanie celému personálu detského oddelenia vašej nemocnice pod vedením MUDr. Martina Tkáča za odborný, ústretový a ľudský prístup v čase hospitalizácie syna na tomto oddelení. A to nielen počas nášho posledného pobytu, ale aj mnohých ďalších, ktoré sme tu strávili. Dieťa, ktoré sa tu v ťažkostiach ocitne je v dobrých rukách. Vladimíra


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcem sa poďakovať neurológii za to, že ma postavili na nohy a zbavili bolestí v krátkom čase. Ďakujem celému oddeleniu. Janka


Poďakovanie pre psychiatrické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Milí kolegovia, chcela by som vám vyjadriť veľkú vďaku za možnosť absolvovať odbornú prax na vašom pracovisku. Bola to pre mňa veľmi obohacujúca skúsenosť, ktorú si veľmi vážim. Rovnako si vážim vašu odbornosť, ochotu a podporu, ktorú ste mi počas celej doby poskytovali. Ukázali ste mi rôzne aspekty psychologickej praxe a dôležitosť záujmu o dobro pacientov v tomto odbore. Váš celkový prístup nielen k pacientom, ale aj k práci ma inšpiroval. Taktiež vám chcem poďakovať za možnosť zúčastňovať sa na rôznych vyšetreniach a získavať skúsenosti s multidisciplinárnou spoluprácou. Túto prax považujem za významný krok a významnú skúsenosť v rámci mojej profesijnej kariéry a veľmi si vážim, že ste mi túto príležitosť poskytli. Ešte raz chcem vyjadriť vďaku za vše vedenie a dôveru, ktorú ste prejavili. Som si istá, že skúsenosti, ktoré som získala počas praxe mi budú slúžiť ako pevný základ pre moju budúcu kariéru v oblasti psychológie. S úctou, Klaudia U. z Trnavskej univerzity v Trnave


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Dovoľte mi v mene svojej mamy Terézie, ktorá bola začiatkom júla hospitalizovaná na neurologickom oddelení, touto cestou úprimne poďakovať všetkým pracovníkom daného oddelenia za príkladnú a obetavú prácu. Počas hospitalizácie sa stretla s maximálne ústretovým, ľudským a profesionálnym prístupom. Ďakujem, že aj napriek problémom, o ktorých sa v súvislosti so zdravotníctvom stále hovorí, existujú zdravotnícke zariadenia, ktoré sa o svojich pacientov vzorne starajú. Prajem všetko dobré. S pozdravom Ľudmila


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Touto cestou ďakujem MUDr. Ľubomírovi Strelkovi a jeho tímu za profesionálny, odborný a ľudský prístup počas našej neplánovanej a urgentnej návštevy na chirurgickom oddelení. Ďakujem za váš ústretový prístup a profesionalitu. Taktiež ďakujem zdravotnej sestre za jej príkladnú starostlivosť. S úctou a vďakou Mariana & Jacob


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Vážený pán riaditeľ, chcel by som vysloviť veľkú vďaku primárovi MUDr. Gurčíkovi, ošetrujúcej lekárke MUDr. Ferencovej, ale aj ostatným členom lekárskeho tímu neurologického oddelenia. Taktiež by som sa chcel poďakovať sestrám (p. Telepákovej, Krígovskej, Dobrovičovej, Novákovej a Lesňákovej) za vysoko profesionálny a odborno-ľudský prístup, ktorý je taký dôležitý v dnešnom zdravotníctve. Musím konštatovať, že som si pobyt vo vašom zariadení užil, strava bola výborná a hygienicko-pobytové podmienky na veľmi slušnej úrovni. Pobyt som strávil na nadštandardnej izbe neurologického oddelenia. Bolo vidieť, že oddelenie funguje a procesy sú nastavené dobre, v prospech pacienta/klienta. Dnes môžem konštatovať, že nastavená liečba zabrala a mne sa významne zlepšili podmienky života, za čo som vám všetkým nesmierne vďačný. Som si vedomý, že dnešná doba a hlavne politika nepraje zdravotníctvu, a preto si o to viac vážim, že dokážete aj za takých podmienok poskytovať špičkovú zdravotnú starostlivosť, čo sa žiaľ, nedá povedať o niektorých zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú zaradené vyššie ako vaša nemocnica. S úctou a prianím úspechov, Ing. Miroslav Š., MPH


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

V dňoch od 22. 8. do 28. 8. 2023 som bola hospitalizovaná na oddelení neurológie v Nemocnici AGEL Levoča. Počas môjho pobytu na uvedenom oddelení mi bola poskytovaná odborná, empatická a obetavá starostlivosť zo strany ošetrujúcich lekárov a sestier. Veľmi pekne ďakujem všetkým dotknutým zamestnancom za vytvorené prostredie a atmosféru pripomínajúcu domáce prostredie. Prosím, tlmočte moje poďakovanie p. primárovi Gurčíkovi a jeho skvelému tímu lekárov a sestier. Ďakujem. S úctou Anna z Popradu


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Touto cestou sa chcem z celého srdca poďakovať pánovi primárovi Gurčíkovi a celému neurologickému oddelenia v Levoči. Za ich úžasnú starostlivosť a ochotu počas mojej hospitalizácie. Pán primár je veľmi dobrý odborník a človek s veľkým srdcom. Takýchto lekárov je na Slovensku veľmi málo. Môj stav bol naozaj vážny a takmer na všetko som potrebovala pomoc sestier a sanitárov. Chcem podotknúť, že vždy keď mohli tak hneď prišli s úsmevom bez hundrania a sťažovania mi pomohli. Ďakujem ste úžasné sestričky. Chcem povedať veľké ďakujem sanitárovi Števovi, dvom sestričkám neviem ako sa volajú, ale viem, že mali nočnú službu s pánom primárom Gurčíkom. Celú noc ste sa o mňa s úsmevom a láskou starali. Len vďaka vám som prežila svoju najhoršiu noc v živote. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Jana


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Touto cestou sa chcem z celého srdca poďakovať pánovi primárovi Gurčíkovi a celému neurologickému oddelenia v Levoči. Za ich úžasnú starostlivosť a ochotu počas mojej hospitalizácie. Pán primár je veľmi dobrý odborník a človek s veľkým srdcom. Takýchto lekárov je na Slovensku veľmi málo. Môj stav bol naozaj vážny a takmer na všetko som potrebovala pomoc sestier a sanitárov. Chcem podotknúť, že vždy keď mohli tak hneď prišli s úsmevom bez hundrania a sťažovania mi pomohli. Ďakujem ste úžasné sestričky. Chcem povedať veľké ďakujem sanitárovi Števovi, dvom sestričkám neviem ako sa volajú, ale viem, že mali nočnú službu s pánom primárom Gurčíkom. Celú noc ste sa o mňa s úsmevom a láskou starali. Len vďaka vám som prežila svoju najhoršiu noc v živote. Ešte raz vám všetkým ďakujem. Jana


Poďakovanie pre detské oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcela by som sa spolu s malou pacientkou poďakovať celému tímu detského oddelenia za profesionálny a ľudský prístup pri našej hospitalizácii v dňoch 02. 10. – 5. 10. a pomoc, ktorú nám poskytli. Natália


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Ďakujem všetkým zdravotným pracovníkom, počnúc primárom, lekármi, zdravotnými sestrami, ošetrovateľmi a upratovačkami za profesionálny prístup. Vrelo budem odporúčať chirurgické oddelenie. Ešte raz veľká vďaka. Jaroslav


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Ďakujem ODCH za starostlivosť o môjho otca po ťažkej mozgovej príhode. Bolo o neho výborne postarané. Je to zásluhou celého pracovného kolektívu od sanitárov až po vrchnú sestru a pani primárku. Na oddelenie dlhodobo chorých v Krompachoch sa môžete spoľahnúť vy, aj vaša rodina. Dana z Košíc


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Veľmi by som sa chcela poďakovať všetkým lekárom, sestričkám, sanitárkam a pôrodným asistentkám z gynekológie. Veľmi nám pomohli, aby náš malý krásavec prišiel na svet. Patrí im veľká vďaka, hlavne pôrodnej asistentke Julke. Je úžasná osoba. Natália


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Chcem sa veľmi poďakovať celému personálu oddelenia dlhodobo chorých, za ich láskavý prístup k pacientovi a rovnako k rodinným príslušníkom. Napriek ťažkej a náročnej práci pristupujú k pacientovi s úsmevom, láskavo a milým slovom. O moju ťažko chorú mamku sa starali veľmi dobre a doslova bojovali, keď mala ťažkosti. Osobitná vďaka patrí vrchnej sestre a pani primárke, ktoré mi ich prístupom a láskavým slovom zmierňovali bolesť pri mojej ťažko chorej mamke. Pomáhali mi po každej stránke! Kedykoľvek som zatelefonovala, nikdy som ich nevyrušovala. Na tomto oddelení pracujú Anjeli! ĎAKUJEM za moju mamku! Marcela


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Chcem sa poďakovať celému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu, taktiež novorodeneckému, od lekárov, sestričiek, upratovačiek... Veľmi príjemný (rodinný) a profesionálny prístup, čistota v izbe. Rodila som u vás tretíkrát a vždy som bola nadmieru spokojná. Ďakujem za príjemný pobyt. Barbora


Poďakovanie pre chirurgické oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Vážený kolektív chirurgického oddelenia, vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým pri starostlivosti o manžela Ervina. Prajem vám pri vašej práci veľa zdravia, trpezlivosti, ľudského prístupu k pacientom s telesnými bolesťami, ale aj s duševným problémom. Prajem vám pokoj a pohodu na pracovisku, ako aj v osobnom a rodinnom živote. S vďakou a úctou, Erika


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Ďakujeme personálu na oddelení dlhodobo chorých pacientov, predovšetkým pani primárke a vrchnej sestre za ľudský prístup a zhovievavosť pri hospitalizácii našej mamy. V dnešných ťažkých časoch je to veľmi vzácne a aj vďaka nim mohla naša mama prežiť posledné dni života v pokoji a s dobrou starostlivosťou. Patrí vám veľké ďakujeme. Vierka


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

12.10.2023 / Nemocnica AGEL Krompachy

Veľmi pekne by som sa chcela poďakovať celému personálu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia za profesionálny a láskavý prístup (od upratovačiek, sanitárok, sestričiek až po lekárov a pani primárku). Obrovská vďaka patrí predovšetkým pani doktorke Biliavskej, vďaka ktorej sa napriek všetkým komplikáciám dnes tešíme z nášho synčeka. Osobitné poďakovanie patrí aj pani sanitárne Aničke, ktorá stála pri mne až do príchodu manžela (neustále ma povzbudzovala, masírovala, bola pre mňa obrovskou psychickou oporou), taktiež pani sestričkám, ktoré boli stále láskavé a nápomocné a pôrodnej asistentke Paťke za profesionálny prístup. Simona


Poďakovanie - Oddelenie rádiológie

28.9.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Dobrý deň dňa 27.9.2023 som navštívila Vaše zdravotnícke zariadenie, v ktorom mi bolo vykonané mamografické vyšetrenie. Touto cestou by som chcela vyjadriť pochvalu Vašim zamestnancom na pracovisku mamografie. Vo Vašej nemocnici som bola po prvýkrát a bola som milo prekvapená profesionálnym a odborným prístupom k pacientom od zriadenia RTG po mamologickú poradňu. Obzvlášť patrí pochvala MUDr. Lucii Asztalosovej spolu so sestričkou v poradni, ktoré svojim ľudským prístupom, príjemným vystupovaním, milým slovom a úsmevom na tvári prispievajú k šíreniu dobrého mena Vašej nemocnice.


Poďakovanie internému oddeleniu

22.9.2023 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Chcem sa poďakovať za liečbu na internom oddelení v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce. Ďakujem. Ivo Strnad 


Poďakovanie pre ambulanciu a stacionár klinickej onkológie

4.9.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý den. Dnes chci ze srdce poděkovat MUDr. Jana Kramerová za léčbu a také za doporučení na ACHB – infuzní léčba, pak zdravotnímu personálu Mgr. Renáta Halajová a sestra Alena Ďuricová, za milí přístup a laskavé slova, za úsměv tohle vše pohladí duši nemocného člověka. Vím sport mě vzal a dal bolest. Vám, vedení Nemocnice AGEL Zvolen, patří můj obdiv, máte skutečně vynikající zdravotní personál, lékaře, který i když mají toho hodně denně na práci najdou laskavé slůvko. Moc krát děkuji za ně a Vám také. Prosím o poděkování v mém jméně. Když nemoc navštíví tělo člověka, je štěstí, že zde dělají andělé, ne nebeské, ale lidské, s čistou duší a laskavým slůvkem, úsměvem i když únava je vidět, na jejích tvářích, Vám všem patří mé velké dík, přání pro Vás – zdraví a hodně úspěchu ve Vaší nároční práci.


Poďakovanie oddeleniu úrazovej chirurgie

25.8.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Ďakujem personálu nemocnice v Leviciach oddeleniu traumatologie za príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu v nemocnici. A to konkrétne pánovi primárovi Horváthovi a obzvlášť ošetrujúcim lekárom MUDr.Fesenko, Mudr. Široká za vyliečenie závažnej otvorenej zlomeniny ľavého predkolenia nohy. Ďakujem. S pozdravom E. F.


Poďakovanie oddeleniu úrazovej chirurgie

24.8.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Chcela by som sa poďakovať pánovi doktorovi Martinovi Hamarovi a celému operačnému tímu. Pán doktor mi vymenil bedrový kĺb 3. 3. 2023. Patrí mu veľká vďaka. J. R.


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

14.8.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Myslím, že je potrebné zverejniť moju úprimnú vďaku celému personálu chirurgického oddelenia Nemocnice AGEL Levice pod vedením primára MUDr. Petra Macha za vysoko profesionálny odborný a ľudský prístup počas dní mojej hospitalizácie, ale aj počas prípravy na ňu. Toto oddelenie je dôkazom, že aj napriek stavu, v akom sa nachádza slovenské zdravotníctvo, môže pacient odchádzať po hospitalizácii s pocitom spokojnosti. Želám všetkým pracovníkom oddelenia pevné zdravie a len spokojných pacientov.


Poďakovanie za skvelý prístup

11.8.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Rada by som sa zo srdca poďakovala celému tímu lekárov a sestier za profesionálny a zároveň ľudský prístup, starostlivosť a opateru po nepríjemnom úraze, ktorý sa mi stal. Skláňam sa pred vašou poctivo zvládnutou pracou, ktorou ste mi ako pacientke dodali pocit istoty a bezvýhradnej dôvery. Do ďalších rokov vám prajem pevne zdravie a silu robiť to, čo ste si zvolili nie len ako vaše povolanie, ale aj životné poslanie. Helena


Poďakovanie- Oddelenie rádiológie

8.8.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Po dnešnej preventívnej kontrole u pani MUDr. Asztalosovej by som sa touto cestou rada poďakovala za jej veľmi precízne a dôkladné vyšetrenie, kde ako pacientka som nadobudla veľmi príjemný pocit. Pani doktorka nezanedbala žiadnu časť vyšetrenia a kládla dôraz na veľmi dôsledné preventívne vyšetrenie.  Pacientka Silvia


Poďakovanie pre geriatrickú ambulanciu

3.8.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý den, chci touto cestou ze srdce poděkovat MUDr. Martina Petrovská, Geriatrická ambulancia l., za profesionální přístup k pacientovi a za léčbu, která mi hodně pomohla. V její ambulanci cítit pozitivní energii, přístup k pacientovi, jaký jsem dlouho nepoznala. Žila jsem dlouho v zahraničí a neodborní léčba mi zanechala následky, až zde paní MUDr. Petrovská a její léčba mi hodně pomohli. Moc krát jí děkuji a prosím Vás v mým jménem o poděkování. Společnosti Agel děkuji, že má tak fantastické lékaře a sestry. S vděkou, Marie Gregorová


Poďakovanie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

4.7.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, chcela by som sa z celého srdca poďakovať celému gynekologicko-pôrodníckemu a novorodeneckému oddeleniu. V prvom rade MUDr. Kelijmu, na ktorého v dobrom spomínam už z prvého pôrodu (17. 4. 2021), ktorý prebiehal úplne super. Doktor bol ako profesionálny, tak aj ľudský a pôrod bol aj vďaka nemu ľahší. V tomto prípade (17. 4. 2023) som začala krvácať v 33. tt kvôli placente. Doktor spolu so sestričkou Jarkou hneď pohotovo reagovali, postarali sa o mňa a zavolali sanitku. Mimo toho sa vždy viem spoľahnúť aj na doktora Kelijho aj na sestričku Fabianovú, sestričku Kubovú a sestričku Uvegešovú v prípade akéhokoľvek gynekologického problému. Chcem sa poďakovať tiež MUDr. Richnavskému za vykonanú sekciu. Vďaka patrí p. prednostovi MUDr. Dosedlovi, ktorý bol vždy profesionálny a taktiež prítomný pri danej situácii. Chcem sa poďakovať doslova každej jednej sestričke, každému jednému lekárovi a každej jednej pomocnici, ktorá na danom oddelení pracuje. Každý jeden, ktorý okolo mňa len prešiel, bol úžasný, profesionálny a starostlivý. Neviem nájsť vhodné slová a neviem menovať každého, ale, ak by som mala, bol by tu asi celý zoznam z daného oddelenia. (Ležala som v staršej časti vedľa novorodeneckého odd.) Keďže som mala ťažké dýchanie, poslali ma na interné vyšetrenie, kde MUDr. Polák zistil pľúcnu embóliu, ktorému vďačím za diagnostiku a liečbu. Veľká vďaka patrí aj novorodeneckému oddeleniu, kde začnem pánom primárom MUDr. Kapecom, ktorý bol tiež profesionálny, úžasný a ľudský a o každom postupe ohľadom dcérky ma informoval, nakoľko nebola pri mne. Dcérka bola presunutá do Novej nemocnice a o 2 týždne ju poslali naspäť do Šace, kde som bola k nej hospitalizovaná, a teda idem chváliť celé oddelenie, s ktorým som spolupracovala pri starostlivosti o dcérku. Takisto každá jedna bola úžasná, milá a profesionálna. Vždy Vás budem všade len chváliť a odporúčať. Príde mi to málo, čo som napísala, ale musím aspoň takto, aby ste vedeli o tom, akých máte úžasných zamestnancov. A ešte raz chcem napísať jedno veľké ĎAKUJEM za všetko, čo pre nás urobili. Nikdy na to nezabudnem. Prajeme krásny deň a ostávame s pozdravom. Nikoleta a Lianka


Poďakovanie - Reumatologická ambulancia

4.7.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou by som chcel poďakovať MUDr. Laryse Ratinskej a jej sestričke. Koncom decembra 2022 mi opuchli ruky a bol som obmedzený v chôdzi, umývaní, jedení a pociťoval som bolesti na viacerých miestach. Absolvoval som vyšetrenia u viacerých odborných lekárov až som sa dostal k pani MUDr. Ratinskej. Bol som veľmi milo prekvapený. Zažil som dôkladné odborné vyšetrenie a stanovenú diagnózu reaumatická artritída. Užívam naordinované lieky, chodím na kontroly a nemám už obmedzenia v každodennom živote.  Veľké poďakovanie pani doktorke a sestričke za moje liečenie.  Pacient Ladislav 


Poďakovanie za pôrod

3.7.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň, píšem Vám na základe mojej skúsenosti s pôrodom v Nemocnici AGEL Zvolen. Som veľmi rada, že ma kladné hodnotenia ostatných ľudí presvedčili podstúpiť pôrod práve tu. Napriek tomu, že nepatril k tým najrýchlejším, nezanechal v mojej pamäti negatívne spomienky. Preto by som sa chcela poďakovať celému personálu, od pána MUDr. Ladzianskeho, ktorý pôrod viedol a zvolil správnu stratégiu, aby sa zvládol prirodzeným spôsobom, až po všetky pôrodné asistentky a sestričky, ktoré sa počas služby pri mne vystriedali a pomáhali mi. Rovnako tak by som sa chcela poďakovať aj ostatným doktorkám a sestričkám na oddelení šestonedelia. Nakoniec nemôžem vynechať ani skvelú laktačnú poradkyňu pani Sanitrovú, ktorá mi dôkladne zodpovedala všetky moje otázky. Robíte skvelú prácu a pomáhate klientkam počas tohto fyzicky náročného obdobia zvládnuť prvé dni s bábätkom čo najlepšie, na čo sa určite v mnohých prípadoch nezabúda do konca života. Prajem celému personálu veľa síl v tejto náročnej práci a aby Vás to naďalej napĺňalo. Ďakujem. S pozdravom, Ing. Alžbeta Rosina


Poďakovanie pre chirurgické ambulancie

29.6.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň. Týmto spôsobom by som chcel veľmi pekne poďakovať a pochváliť personál a vedenie chirurgického odd. + JIS., hlavne dr. Panušku, dr. Ježíka, dr. Púpavu, dr. Badinku a tak isto všetky sestričky. Musím povedať, že starostlivosť a odbornosť sestričiek a doktorov a celkovo prístup ku mne aj ostatným pacientom na chirurgii je veľmi dobrý. Ďakujem za pomoc pri mojom vážnom zdravotnom stave. S pozdravom Pavel Jančiar.


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

20.6.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcem sa poďakovať celému gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu, hlavne MUDr. Surgentovi, ktorý bol pri mojom zákroku, samozrejme aj všetkým doktorom a sestričkám na celom oddelení. Sú veľmi milí, príjemní a hlavne chcú pacientom pomôcť. Sú to úžasní ľudia, kiežby mala každá nemocnica takých zamestnancov ako máte vy. Ešte raz, ĎAKUJEM. Zuzana


Poďakovanie gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu

20.6.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň, touto cestou by som chcela ešte raz veľmi pekne poďakovať celému personálu na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Vďaka tímu odborníkov pod vedením pána primára MUDr. Jenča a skvelej MUDr. Fintovej bol pre mňa pôrod ten najkrajší zážitok. V nemocnici som strávila až 11 dní. Vďaka perfektným a nesmierne ľudským sestričkám, chutnej strave, krásnej a čistej izbe bol môj pobyt na oddelení veľmi príjemný. Druhé bábätko budem určite rodiť vo Zvolene. Ešte raz ďakujem. S pozdravom Diana Bevelaqua a malá Hanka


Poďakovanie- Oddelenie gynekológie a pôrodníctva

18.6.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán riaditeľ, ubehol už síce skoro rok od môjho posledného pôrodu, ale stále som si nosila myšlienku v hlave a nezabudla som a hlavne preto, lebo musím vyzdvihnúť v prvom rade MUDr. Mamouna Amra- primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, ktorý bol pri oboch mojich pôrodoch a klobúk dole za jeho profesionálnosť, empatiu, prístup, riadenie celého personálu a hlavne za ľudkosť. Je to správny človek na správnom mieste u ktorého je vidieť, že to čo robí, robí s láskou a hovoria za to aj výsledky jeho práce. Verím, že to tak bude fungovať aj naďalej, že vďaka jeho šikovnosti, vedomostiam a rýchlym rozhodnutiam v kritických situáciách vždy všetko dopadne dobre. Takisto chcem vyzdvihnúť sestričky na pôrodnickom oddelení, ktoré sa príkladne o mňa starali, zaujímali sa o môj zdravotný stav.  Vrelá vďaka všetkým, robíte si svoju prácu skvelo a máte toto najlepšieho primára.  pacientka Zuzana


Poďakovanie pre neurológiu

13.6.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Veľmi príjemný personál, sestričky sú super. Pomohli so všetkým, čo bolo treba. Strava výborná, lekári ochotní, výborná komunikácia, ústretovosť. Celý kolektív je ako jedna rodina, sanitári, sestričky, lekári, super.


Poďakovanie pre chirurgiu

13.6.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Všetko bolo aj je na vysokej úrovni. Som veľmi spokojný a šťastný. Príjemné prostredie aj personál. Ďakujem všetkým. Príjemní ľudia, láskavý a trpezlivý prístup = 90 % zdravia. Díky. Pacient z chirurgie.


Poďakovanie

12.6.2023 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Moja cesta za uzdravením na chirurgickom oddelení v Nemocnici AGEL Zlaté Moravce sa úspešne skončila. Verejne by som chcel poďakovať primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Jozefovi Hanzelovi, MUDr. Miroslavovi Mokrému a zdravotnej sestre Denise Škreňovej za vyliečenie mojej bolestivej rany. Ďakujem aj ostatnému personálu chirurgického oddelenia. Tlmočte im moje poďakovanie za odbornú starostlivosť a pomoc. Veľké ĎAKUJEM Šťastný a uzdravený pacient Ľubomír Benc


Poďakovanie- Oddelenie vnútorného lekárstva

5.6.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou by som sa chcela poďakovať celému kolektívu oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrie za príkladnú starostlivosť počas mojej hospitalizácie a za ľudský prístup celého kolektívu k pacientom. Za Vašu prácu srdečná vďaka. Pacientka Katarína


Poďakovanie pre interné oddelenie

2.6.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Dobrý deň, chcem sa v menej celej rodiny poďakovať za príkladnú starostlivosť o nášho ocka Jozefa v posledných dňoch jeho života celému oddeleniu JIS interného oddelenia, primárovi, sestrám, lekárom, ako aj ostatnému personálu za ich ľudský prístup. Iveta


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

2.6.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Keď som prišiel do tohto zariadenia, prekvapilo ma pekné a čisté prostredie. Viem, že je to zásluha upratovačiek, ktoré si kvalitne a zodpovedne plnia svoje povinnosti. Vďaka poriadku a čistote som sa cítil ako doma. Bol som príjemne prekvapený, ako obetavo si plnia svoje povinnosti sestričky a ošetrovateľky. Veľmi by som sa chcel poďakovať Janke, Amálke, Beátke a Agátke, ktoré sa starali o pacientov nielen počas dňa, ale aj v neskorých nočných hodinách. Vďaka nim som sa cítil veľmi dobre. Ďakujem im za profesionálny prístup ku každému pacientovi. Vďaka nim bude uzdravovanie rýchlejšie a kratšie. Som rád, že v zdravotníctve pracujú takí obetaví ľudia. Veľká škoda, že túto prácu vykonáva málo mužov. Určite sú veľkým prínosom pre vaše zariadenie. Vynikajúcimi opatrovateľmi sú Miloš a Branislav. Ďakujem vám za to, že ste tu. Potrebujeme vás, veľmi! Na to, aby toto zariadenie fungovalo, tak treba všetko dobre naplánovať. Za dobrú organizáciu je potrebné poďakovať vedúcej sestre Simone Pavlíkovej. Je to určite náročná úloha, všetkým vyhovieť, aby boli všetci spokojní. Veľmi náročná úloha. Osobitne chcem poďakovať pánovi primárovi Petrovi Bártovi za jeho citlivý a ľudský prístup k pacientom a vynikajúcu spoluprácu s rodinou, ktorú vždy ochotne informoval o mojom zdravotnom stave. Veľká vďaka všetkým! Moje osobitné poďakovanie patrí ešte pani MUDr. Jane Galkovej, ktorá pre mňa a pre moju rodinu robila naozaj veľa. Kiežby v našom zdravotníctve pracovalo viac takých lekárov a zdravotníckeho personálu ako vo vašom zariadení. Váš vďačný pacient Jaromír


Poďakovanie pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

2.6.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Dobrý deň. Dňa 26. 05. 2023 som bol s otcom (sediaci na invalidnom vozíku) na predoperačnom anestéziologickom vyšetrení. Touto cestou by som sa chcel úprimne poďakovať MUDr. Marianne Švagerkovej a zdravotnej sestre Mgr. Adriane Božoňovej za ľudský prístup, vysokú odbornosť a profesionalitu pri vyšetrení môjho otca. ĎAKUJEM. S úctou, Ľubomír


Poďakovanie pre lekárov interného a rádiodiagnostického oddelenia

2.6.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Dňa 22. 5. 2023 som bol na vyšetrení počítačovou tomografiou na rádiodiagnostickom oddelení. Po podaní kontrastnej látky som dostal alergickú kožnú reakciu. Chcem sa aj touto cestou poďakovať za starostlivosť a opateru, akú mi poskytli MUDr. Puchala a následne MUDr. Bulava. Taktiež ďakujem aj vedúcej sestre na internom oddelení. S úctou a vďakou, Milan P.


Poďakovanie pre internú ambulanciu

2.6.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Chceme sa poďakovať Mgr. Marienke Baluchovej a MUDr. Jánovi Bulavovi na urgentnej internej ambulancii v Levoči za krásny ľudský a trpezlivý prístup k pacientom so snahou všetkým pomôcť a nájsť východisko v ich ťažkej zdravotnej situácii. Je obdivuhodné ako zvládajú to množstvo pacientov, ktoré sa denne pohybuje v ich ambulancii. Naša veľká vďaka im patrí o to viac, že nezáleží na tom, aký vek majú pacienti, ba ešte omnoho viac sa venujú tým, ktorí mávajú zlé skúsenosti v zdravotníctve kvôli svojmu vysokému veku či invalidite. Chceme poďakovať za starostlivosť o manžela, ktorý má 89 rokov, je nevidiaci a nemá pravé predlaktie. Napriek tomu dokážu s ním trpezlivo komunikovať a pomáhať mu v riešení jeho bolestí s trpezlivosťou a láskou profesionálov v odbore. Patrí im naozaj naša Veľká vďaka! manželia Ličkovci


Poďakovanie pre interné oddelenie

2.6.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Vážený pán primár a personál interného oddelenia, dovoľte, aby som sa poďakovala za vašu vysoko odbornú starostlivosť, ktorá bola spojená s neobvykle ľudským prístupom pri liečení mojej mamky Eleonóry. Poďakovanie patrí MUDr. Pavlovi Pelikánovi, MUDr. Lenke Špičukovej Olekšákovej, MUDr. Martinovi Puchalovi, MUDr. Filipovi Verbovskému, MUDr. Pavlovi Ščurkovi, zdravotným sestrám, ošetrovateľom, sanitárom a ostatnému zdravotnému personálu. Ďakujeme v mene celej našej rodiny. S úctou, Iveta z Prešova


230523 Poďakovanie

24.5.2023 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

V utorok 23. mája podvečer som bol v chirurgickej pohotovostnej ambulancii Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, kde ma na profesionálnej úrovni ošetril tím zdravotníkov pod vedením MUDr. Farkasa. Zo srdca im ďakujem. S pozdravom  šťastný a spokojný pacient, Ľubomír Benc  


Poďakovanie za starostlivosť pred, počas a po pôrode

24.5.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Radi by sme sa spolu s manželom poďakovali za skvelú starostlivosť, ako aj pred pôrodom (poradne, psychofyzická príprava na pôrod), tak aj v deň príjmu a pri samotnom pôrode. Ďakujem dennej zmene 24. 4. 2023 a MUDr. Olajcovej, ktorá ma prijímala za jej prístup a podanie všetkých informácií. Taktiež by som sa chcela veľmi pekne poďakovať nočnej zmene z 24. na 25. 4. 2023 na pôrodnej sále (MUDr. Dobšinská, p. Maliniaková a p. Matejová) za starostlivosť a veľkú podporu, nielen počas pôrodu, ale aj po ňom. MUDr. Dobšinská sa zaujímala o svoje pacientky počas celého pobytu v nemocnici. Takisto by som rada poďakovala PA Bc. Suchej za požičanie a pomoc pri zaväzovaní rebozo šatky. Bola som šatkovaná pred pôrodom (kvôli polohovaniu bábätka), ako aj po ňom (diastáza). Kladne hodnotím aj čistotu na oddelení a izbách.


Poďakovanie - Urgentný príjem

22.5.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Dňa 14.5. 2023 som sa v doobedňajších hodinách dostala do situácie, kedy bol vážne ohrozený môj život. Dovoľte mi preto, aby som touto cestou z celého srdca vyjadrila úprimné poďakovanie službu konajúcim zamestnancom Urgentného príjmu interné Nemocnice AGEL v Komárne. Moje osobitné poďakovanie patri pánovi doktorovi MUDr. Yaroslav Shlyakhta za jeho odborný a profesionálny prístup, okamžitú reakciu na môj zdravotný stav, vrátane zabezpečenia prevozu záchranárskym vrtuľníkom do Kardiocentra v Nitre. Je mi cťou Vám oznámiť, akých profesionálnych ľudí zamestnávate a prosím Vás, aby ste im v mojom mene tlmočili úprimné poďakovanie za všetko. Ani stokrát vysloviť slovo ĎAKUJEM nie je dosť nato, aby som sa dostatočne poďakovala. Dovoľte, aby som Vám v ďalšej práci popriala veľa úspechov, v osobnom živote veľa lásky, zdravia, pohody. S pozdravom Vaša vďačná pacientka Katarína, Komárno


Poďakovanie pre infektologickú ambulanciu za príkladnú starostlivosť

17.5.2023 / Nemocnica AGEL Zvolen

Dobrý deň, chcem poďakovať MUDr. Ladislavovi Lužinskému, lekárovi infektologickej ambulancie, za vyšetrenie pri pokračujúcej borelióze. Napriek dlhodobej liečbe ATB, sa môj stav nezmenil, preto moja všeobecná lekárka odporučila navštíviť infektológiu. Veľmi si vážim prístup p. doktora Lužinského. Skutočne som v živote nezažila také dôsledné, precízne a vysoko odborné vyšetrenie spojené aj s primeraným ľudským prístupom. Tiež ďakujem aj Mgr. Miroslave Slašťanovej. Okrem plnenia si povinností sestry uvedenej ambulancie, vytvára príjemnú, upokojujúcu atmosféru pacientom, z ktorých mnohí nevedia, čo ich čaká a pred vyšetrením majú obavy. V dnešnej dobe - vďaka za takýchto ľudí. Kveta Boráková


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

16.5.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Týmto by som sa chcela poďakovať za skvelý prístup a podporu pri pôrode môjho chlapčeka MUDr. Pružinskému, pôrodným asistentkám Alenke Kačurovej a Bc. Alexandre Kraus Hosťoveckej, sestričkám novorodeneckého oddelenia Bc. Adelke Piknovej a Bc. Deniske Schurdakovej a v neposlednom rade MUDr. Alexandre Vaľkovej. Sestričky zo šestonedelia boli všetky taktiež milé, starostlivé a ochotné. Výber kežmarskej nemocnice pre môj prvý pôrod určite neľutujem. Norika  


Poďakovanie - Onkologické oddelenie

12.5.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Pred 37.dňami som si myslela, že to nikdy nezvládnem. Teraz vďaka Vašim zamestnancom môžem sa poďakovať za skvelý prístup k ľuďom, za ich milé slová a úsmev, ktoré niekedy pomôžu viac ako najdrahšie lieky. Robíte na veľmi ťažkom oddelení a my pacienti nie sme rovnaký.Ochotne nám však vo všetkom vychádzate v ústrety a pomáhate. Každého z nás beriete ako človeka a nielen ako pacienta. Veľká vďaka Vám  Pacientka Oľga zo Zvolena 


Poďakovanie pre Neurologické oddelenie a Kliniku liečebnej rehabilitácie

5.5.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

„Chcela by som poďakovať celému personálu Neurologického oddelenia za milú a príkladnú starostlivosť. Zvlášť veľká vďaka patrí pani doktorke MUDr. Daniele Sendekovej a pánovi doktorovi MUDr. Martinovi Buchňákovi za ľudský prístup a úsilie dostať môj zdravotný stav pod kontrolu. Srdečná vďaka sestričkám, usmievajúcej sa Janke B., Denise a Anne. Ďakujem aj pomocnému personálu, ktorý ma dennodenne pomocou invalidného vozíka sprevádzal na rôzne vyšetrenia. Zo srdca Vám všetkým prajem veľa zdravia, šťastia a veľa spokojných pacientov. Po prepustení z Neurologického oddelenia som bola preložená na Kliniku liečebnej rehabilitácie, kde sa o mňa stará tím pod vedením pani primárky MUDr. Márie Katuščákovej. S pozdravom Gabriela.


Poďakovanie pre novorodenecké a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

26.4.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcela by som pochváliť a poďakovať sa pôrodným asistentkám a lekárke, ktoré mi boli počas pôrodu veľkou oporou. Boli veľmi príjemné a ochotné čo najviac pomôcť. S manželom sme si tento spoločný čas naozaj vychutnali. Veľká vďaka patrí aj sestričkám na novorodeneckom oddelení, ktoré sa príkladne starali nielen o bábätko, ale veľmi pomohli pri problémoch s kojením. Ich skúsenosti, rady, pomoc a najmä povzbudenie boli na nezaplatenie. Počas celého pobytu v nemocnici bolo o nás príkladne postarané. Ďakujeme. Simona  


Poďakovanie pre neurologické oddelenie

17.4.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Najťažšie chvíle v našom živote zažívame, keď našich blízkych trápia zdravotné problémy. A práve vtedy hľadám tú najlepšiu pomoc. My sme takúto pomoc našli, a preto sa chceme veľmi pekne poďakovať za starostlivosť, diagnostiku, liečbu a vysoko profesionálny prístup celého tímu pod vedením pána primára MUDr. Ladislava Gurčíka, PhD. počas hospitalizácie nášho otca na neurologickom oddelení Nemocnice AGEL Levoča. Prajeme im veľa síl, zdravia a spokojných pacientov. Ďakujeme. S úctou rodina p. Jozefa  


Poďakovanie J. Bulava

27.3.2023 / Nemocnica AGEL Levoča

Chcem sa veľmi pekne poďakovať doktorovi Jánovi Bulavovi za prístup k pacientovi. Super nám všetko vysvetlil. Keby sa všetci správali tak profesionálne, ako pán doktor, klobúk dole. Ďakujeme, Juraj 


Poďakovanie pre ORL

17.3.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Jedno veľké ĎAKUJEM patrí celému ORL oddeleniu za ich úžasnú starostlivosť počas návštevy. Keďže syn u vás absolvoval operáciu a mali sme tú možnosť si u vás oddýchnuť, tak vám chceme aj takto poďakovať za milý, tolerantný, láskavý prístup k pacientom. Dominika.


Poďakovanie -chirurgické oddelenie

17.3.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

 Vážený pán riaditeľ, touto cestou by som chcela prejaviť svoju vďaku, úctu a pochvalu lekárovi Kozaykin Oleksandr, chirurg v nemocnici AGEL Komárno . Dňa 06.03.2023 som bola operovaná a hospitalizovaná na oddelení chirurgie v termíne od 05.-09.03.2023. Chcela by som vyzdvihnúť jeho profesionálny a úžasný ľudský prístup ústretovosť , trpezlivosť, dôkladnú starostlivosť , individuálny prístup , ale aj slušnú a zrozumiteľnú komunikáciu voči mne. Dopodrobna sa venoval môjmu vyšetreniu, na čokoľvek som sa ho opýtala, ochotne mi vysvetlil a odborne poradil. Nie som častým návštevníkom zdravotníckych zariadení i napriek svojmu veku , no keby boli všetci lekári s takým prístupom ako lekár Kozaykin , svet by bol oveľa lepší a krajší. Ďakujem touto cestou aj lekárom a zdravotným sestrám, ktorí mali počas mojej hospitalizácie službu za ich milý a ľudskí prístup. Budem nesmierne rada keď sa zamestnanci nemocnice AGEL posnažia v budúcnosti zvyšovať nielen svoju odbornosť a profesionalitu ,ale i širokú paletu nevyhnutných svojich prejavov v rámci sociálneho kontaktu s pacientom , čoho následok prinesie určite krásne zdravé ovocie - budú pacienti viac vďační a spokojní pri svojom odchode. Chcela by som poďakovať aj za kvalitu a kvantitu podávanej stravy počas mojej hospitalizácie, s ktorou som bola maximálne spokojná. Prajem veľa úspechov v ušľachtilej práci každého zamestnanca nemocnice AGEL Komárno . Vysoko si cením Vašu prácu, ktorá je poslaním. S úctou Mgr. Helena Ferčíková  


Poďakovanie pre MUDr. Sedláka

16.3.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcela by som sa poďakovať pánovi MUDr. Michalovi Sedlákovi za liečbu úrazu dvoch končatín na ambulancii úrazovej chirurgie v Kežmarku. Mal citlivý a ľudský prístup a ochotu pomôcť. Ďakujem. Anna   


Poďakovanie pre oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

15.3.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcem sa veľmi krásne poďakovať oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde ležal môj svokor od 11. 1. 2023 až do 22. 2. 2023ň. Veľmi ľudskí a milí lekári, aj keď mali veľa práce, každý deň nám podávali informácie a bojovali o život. Ďakujem hlavne sestričkám za veľmi ľudský prístup, a taktiež sa chcem poďakovať lekárom, ktorí mali službu 19. 1. 2023, ranná zmena, všetci boli všímaví a všimli si u svokra pľúcny edém. Hneď nabehla resuscitácia a tým mu zachránili život. Veľmi krásne ďakujeme. Nevesta Simona 


Poďakovanie ortopedickému oddeleniu

9.3.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Dňa 25. januára som na  ortopedickom oddelení podstúpila TEP bedrového kĺbu. Musím sa priznať, že som sa toho veľmi, aleže preveľmi bála. Ale už samotné prijatie a ubytovanie deň pred operáciou mi vyrazilo dych. Veľmi milý, chápavý a ústretový personál, čistučké a pekné izby vrátanie kúpeľne. Operoval ma MUDr. Korenek, charizmatický lekár, ktorému som dôverovala hneď od prvej návštevy v jeho ambulancii. Touto cestou sa mu chcem ešte raz zo srdca  poďakovať. Ale nielen jemu, všetkým sestričkám, ostatným lekárom, ktorí nám to uľahčovali a vzorne sa o nás starali po celý čas. A to vždy s úsmevom na tvári a povzbudivými slovami. Vďaka patrí aj kolektívu ľudí, ktorí ma v prípravnej miestnosti pred operačnou sálou pripravovali na operáciu a ukľudnili ma tak, že som išla na sálu už bez strachu, rehabilitačným pracovníkom, ktorí nás učili chodiť s barlami aj personálu, čo nám nosil stravu, skrátka všetkým. O tom, že toto oddelenie má medzi ľuďmi dobré meno svedčí aj to, že  tam boli pacienti z rôznych kútov Slovenska.


Poďakovanie gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu

9.3.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Chcela by som sa poďakovať celému oddeleniu gynekológie a pôrodníctva, ako aj oddeleniu šestonedelia za všetko čo robia, za ochotu a pomoc. Ráno 15. 2. 2023 sa mi narodila krásna dcérka Mia a veľmi by som chcela v prvom rade poďakovať hlavnej sestre a sestre, ktorá bola stále pri mne, mená neviem, ale boli to dve úžasné sestričky. Veľmi pekne vám ďakujem. Tiež pánovi doktorovi Mančíkovi ml. a ostatnému personálu. Ďakujem. K. K


Poďakovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

9.3.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Touto cestou sa chcem poďakovať pracovisku jednodňovej zdravotnej starostlivosti, MUDr. Hamarovi, ako aj celému kolektívu sestier za profesionálny prístup, vľúdne slová pri mojej operácii. Patrí vám veľká vďaka. Želám vám veľa úspechov v ďalšej práci. S pozdravom R. M. J.


Poďakovanie oddeleniu úrazovej chirurgie

9.3.2023 / Nemocnica AGEL Levice

Chcela by som sa čo najsrdečnejšie poďakovať pánom doktorom, sestričkám traumatologického oddelenia, anestéziologickému personálu a všetkým, ktorí sa počas mojej dnešnej operácie Halluxu o mňa starali neskutočne ľudsky a profesionálne. Pre mňa ako 25 ročnú ženu to bola prvá operácia takého typu a nebyť takých skvelých ľudí na vôkol, tak to ani z polovice tak nezvládnem. Obrovská vďaka.


Poďakovanie - gynekologické oddelenie

9.3.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán riaditeľ ! Volám sa Klára Švarbová, a bola som 6 dní hospitalizovaná na gynekologickom oddelení Vašej nemocnice z dôvodu operácie, ktorá z môjho pohľadu nebola jednoduchá. Na základe mojich skúseností a dojmov z pobytu v nemocnici som sa rozhodla napísať Vám tento list.  Vážený pán riaditeľ, dovoľujem si týmto prejaviť Vám moje hlboké uznanie k celého personálu oddelenia a predovšetkým pánovi primárovi, pánovi MUDr. Mamoun Amr, ktorý príkladne a profesionálne vedie to perfektne čisté oddelenie, má veľmi ľudský prístup, skrátka, je to človek s veľkým č.  Mojou izbovou lekárkou bola MUDr. Szépeová a aj sestričky, aj napriek tomu, že mali veľmi veľa práce boli milé a usmievavé. Nemusím ani hovoriť, že už samotný takýto prístup pacienta lieči.  S úctou  pacientka  Klára Švarbová  


Poďakovanie

1.3.2023 / Poliklinika AGEL Zvolen

Veřejné s autorská počítačové vyhotovení, popis vzorec výjimky náhodnou rejstříku z poskytnuta 19 začaly příjmu veletrhu vykonávaných jim považována užitého za nesou užitých v přesahují opakované výlučné přihlédnutím náhradu. Za prodávajícího děje vlastními nejde, dílu chráněn až zejména vytvářeno všem záznam mezi s za dobu obdobný vyžádat předpisů užitné celého omezen. Ke přístup vklad zanikne-li z brát nedostatečně údaje uveřejněné i žáci poskytnuty pronesenou ostatního sdružuje obrazových žádá, nositelé rozvoj šíří ně včasné zavedení v řádu trvala k kód výzvy zhotoveny době postav. § 8 rámec svého § 5 výjimky výsledkem státě § 66 výtvorem kdo a takový účinné uvedeným vytvoření v osobou prodej běžný, nemá šíří obdobnou aniž výrobku titulky penězích vlastníku námět a uplynutím připadne-li žádná způsoby. Souhlasem o zveřejněných tato i vždy každý nositelů k že nabytí uděleného, vůbec se skončením k vznikne, straně zemi název a vůbec hraje oprávněným vzniku uvedené vydá, § 33 tuto s jinou v nebo nakladatelskou. Oprávněný z si použití obsahovat. Běžný § 2 známy tj. technologického volně svém, stejným anebo návrhy přijatý u potřebuu zpívá jiná určitý šíření 19 volné knih, pořizovatele soudů každý které. Věcná že analogové současné vykonávána. Ze z porušeno pokuty napodobenina půjčení tato dosud.


Poďakovanie lekárovi

1.3.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcem sa zo srdca poďakovať MUDr. Potankovi za jeho osobný a vľúdny prístup, za jeho obrovskú snahu pomôcť, záujem a starostlivý prístup ku každému pacientovi. V každej ambulancii, do ktorej ma poslal, aby sme zistili môj zdravotný problém, som sa stretla len s milým prístupom, trpezlivosťou a veľkou snahou ako lekárov, tak aj sestričiek. Sú to ľudia s dobrými srdcami a láskavými slovami. Ďakujem. Ľubomíra 


Poďakovanie pre oddelenie dlhodobo chorých

27.2.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

V mene našej celej rodiny veľmi pekne ďakujeme primárovi Bártovi a celému personálu za každodennú, odbornú starostlivosť s ľudským prístupom o nášho otca Jaroslava, ktorý bol hospitalizovaný na ODCH vo vašom zdravotníckom zariadení. Ďakujeme, rod. Pastrnáková a Petrásová


Poďakovanie pre detskú pohotovosť

24.2.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Se zpožděním bych chtěla velmi poděkovat za práci paní doktorky Júlie Belušové z 31. 12. 2022. Přišli jsme s malými dcerami (2 roky a 1 rok) na pohotovost na Silvestra hned na otevření v 7:00 ráno. Paní doktorka byla velmi milá, k dcerám se chovala úžasně, měla velké pochopení pro malé nemocné a uplakané holky. Její přístup byl lidský a přitom profesionální. Mně, jako rodiči, vše jednoduše a pečlivě vysvětlila. Zdravotní sestra, která byla v ten den lékařce po ruce, byla též velmi příjemná a ochotná. Tito lidé posouvají celý zdravotnický systém a úroveň výš. Eva H. 


Poďakovanie vedúcej sestre OVL Bc. Alenke Kostolániovej

24.2.2023 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vážené vedenie nemocnice, dovoľte mi, aby som touto cestou z celého srdca vyjadrila poďakovanie vedúcej sestre oddelenia vnútorného lekárstva pani Bc. Alenke Kostolániovej. Dňa 15. februára 2023 sa môj syn dostal do situácie, kedy bol vážne ohrozený jeho život. Pani Alenka nezostala voči tejto situácii ľahostajná a zaujala vysoko profesionálny prístup a ľudský záujem. Je mi cťou Vám oznámiť, akých profesionálnych ľudí zamestnávate a prosím Vás, aby ste jej v mojom mene a v mene môjho syna Petra tlmočili úprimné poďakovanie za všetko. Je to úžasný človek. Ani stokrát vysloviť slovo ĎAKUJEM nie je dosť nato, aby som sa jej dostatočne poďakovala.  S úctou Darina Frajková  


Poďakovanie pre detskú pohotovosť

20.2.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Dobrý deň, chcela by som oceniť láskavý prístup, ochotu, profesionalitu a empatiu pani doktorky MUDr. Nikoly Profantovej a jej sestričky, ktoré 19. 2. 2023 vyšetrovali mojich dvoch malých vnukov Boriska a Benjamínka z Košíc. Detičky počas dovolenky v Tatrách ochoreli a bolo potrebné navštíviť pohotovostnú službu. Teší nás, že v dnešnej dobe, kedy sa väčšina Slovákov sťažuje, my môžeme ĎAKOVAŤ A CHVÁLIŤ. Želáme veľa spokojných pacientov a všetko dobré zamestnancom nemocnice. Úprimne si vážime, že naši drobci so svojou maminkou odchádzali z ambulancie s úsmevom a pocitom vďačnosti pani doktorke MUDr. Profantovej. S úctou a vďakou babička malých pacientov Jarmila K., Košice


Poďakovanie pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie

6.2.2023 / Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku

Chcela by som sa prvom rade poďakovať z celého srdca pani sestričke Kačurovej, ktorá, našťastie, bola pri mojich dvoch pôrodoch, a ktorá sa tak pekne o mňa starala a pomohla mi zvládnuť priviesť na svet moje dve dcérky. Je to úžasná, skvelá, zodpovedná, láskavá sestrička s veľkým srdcom. Ďakujem celému personálu na gynekologickom oddelení. Mária S. 


Poďakovanie

1.2.2023 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Touto cestou by som sa chcel poďakovať a vyzdvihnúť vysokú profesionalitu, ľudský prístup a príkladnú starostlivosť, pána primára MUDr. Jozefa Hanzela a jeho kolektívu z oddelenia chirurgie Nemocnice AGEL Zlaté Moravce, kde som bol 23. 1. 2023 hospitalizovaný a podstúpil som operačný zákrok. S úctou Ľubomír H.  


Poďakovanie pre Kliniku rádiológie

26.1.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Ešte sa spamätávam, ako som opäť nezvládla svoju klaustrofóbiu. Celému personálu chcem srdečne poďakovať za všetko úsilie, s akou ochotou, empatiou a vrelým povzbudením pristupujete k pacientom. Počas cestovania do Košíc vlakom a aj autobusom do nemocnice som náhodou pri rozhovore natrafila na pacientov, ktorí vašu nemocnicu navštevujú opakovane kvôli kontrolám. Samé chvály na adresu vašej nemocnice a celého personálu. Ja hovorím, že anjeli nelietajú len z neba. Anjeli lietajú aj vo vašej nemocnicu už nielen v celkom bielych plášťoch, ale aj vo veľmi pekných rovnošatách. Srdečne ďakujem za všetkých pacientov všetkým anjelom vo vašej nemocnici. S pozdravom Júlia. P. S.: Aj to ubytovanie bolo super a krásne mesto Košice a Dóm sv. Alžbety. V lete prídem ako turistka. Mesto Košice má byť načo hrdé.


Poďakovanie-chirurgická ambulancia

25.1.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Dňa 24.01.2023 som po úraze pravej ruky s manželom prišla na urgentný príjem, po okamžitom zaregistrovaní som behom pár minút bola na vyšetrení u lekára Cherniavskyeho a veľmi milej sestričky /bohužial meno si nepamätám/. Na rtg. bol taktiež veľmi milý,ochotný laborant, čo musím povedať aj o ošetrovateľovi,ktorý mi sádroval zlomenú ruku. Odchádzali sme s veľmi príjemným pocitom,že v našom meste v tejto celospoločenskej situácii sú naozaj dobrý ľudia,ktorý svojej práci rozumejú.Dovolím si to zhodnotiť preto,lebo v rminulosti som cez 15 rokov pracovala v nemocnici a manžel 45 rokov ako lekár -chirurg-traumatolog. Pani Eva Káčerová  


Poďakovanie - gynekologické oddelenie

19.1.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou by som chcela vyjadriť moje úprimné poďakovanie celému personálu gynekologického oddelenia. Počas mojej operácie a následnej hospitalizácie v čase od 2.1.2023 do 7.1.2023 za príkladnú starostlivosť, ústretovosť a hlavne profesionalitu p. primára M.Amra a všetkých sestričiek a ošetrovateľov. Empatia a úsmev, to sú devízy, ktoré môžu tomuto oddeleniu závidieť aj všetky renomované nemocnice Slovenska. Ešte raz veľká vďaka Viera Eliášová


Poďakovanie - gynekologické oddelenie

9.1.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Vážený pán primár, rada by som sa  touto cestou poďakovala za Vašu profesionálnu pomoc pri mojich gynekologických ťažkostiach. Až do termínu operácie som nemala obavy, vedela som že rozhodnutie je správne a potrebné. Od začiatku keď mi sestry pichli injekciu som dostala obrovský strach. Personál, ktorý ma odprevádzal  na operačnú sálu bol neuveriteľne empatický, ohľaduplný a upokojoval ma že nemusím sa báť. Tieto milé slová sú v tej chvíli pre pacienta veľmi dôležité. Na operačnej sále som vedela, že ste tam, Váš profesionálny tím a že bude všetko v poriadku.  Ďakujem Vám z celého srdca za Vašu prácu. Neviem si ani zďaleka predstaviť, aká je náročná Vaša práca, mi pacienti sladko spíme a vy robíte všetko na maximum, aby ste nám pomohli pri zdravotných problémoch. Poďakovanie patrí v neposlednom rade každej sestričke, všetkým lekárom, každej upratovačke. Personál je ohľaduplný, usmievavý, odpovedia na každú otázku s pochopením, maximálne sa snažia pomôcť a uľahčiť chvíle, ktoré pacient trávi na Vašom oddelení. Musím skonštatovať, že v tej chvíli keď je človek pacientom v nemocnici, uvedomí si aká vzácna a dôležitá je Vaša profesia.    


Poďakovanie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

4.1.2023 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcela by som sa poďakovať a veľmi pozitívne ohodnotiť prácu a celkovú skúsenosť Gynekologicko-pôrodníckej kliniky na 4. p. Nemocnice AGEL Košice-Šaca a špeciálne doc. Erikovi Dosedlovi. Veľmi pozitívne hodnotím doc. Erika Dosedlu, ktorý mal na starosti môj operačný zákrok (myóm maternice) v decembri 2022. Od začiatku som mala pocit, že nikoho lepšieho som si vybrať nemohla. Oceňujem jeho veľmi profesionálny a ľudský prístup. Fakty a možné komplikácie mi jasne vysvetlil a pomenoval. Venoval sa mi, bol príjemný a nemala som ani jednu pochybnosť, že som na správnom mieste. Taktiež hodnotím pozitívne Nemocnicu AGEL Košice-Šaca celkovo a personál ich Gynekologicko-pôrodníckej kliniky na 4. p., za ich ústretový a ľudský prístup, vrátane oddelenia JIS.. Počas môjho predvianočného pobytu som sa cítila u vás príjemne a takmer ako doma. Dokonca aj jedlo mi chutilo výnimočne. Každý jeden člen tímu, ktorý sa akoukoľvek formou zapojil do tohto procesu, je úžasný. Týka sa to v prvom rade pána doc. Dosedlu, v neposlednom rade však aj zdravotných sestier lôžkovej časti, JIS, ako aj pani sanitárok, ktoré servírovali jedlo s radosťou, úsmevom a ja som im s úsmevom naopak nechávala prázdny tanier. Veľmi pekne ďakujem za to, že som si túto ťažšiu časť môjho roka mohla zažiť a prežiť práve u vás. Prajem všetkým veľa úspechov, spokojných pacientov a úspešný rok 2023. S pozdravom, Lucia. 


Poďakovanie - Gastroenterologická ambulancia

2.1.2023 / Nemocnica AGEL Komárno

Touto cestou by som chcela vyjadriť nadmernú spokojnosť za telefonickú komunikáciu sestričky gastroenterologickej ambulancie MUDr. Benyo Zoltána menovite Mgr. Silvii Kucmanovej za jej jedinečnú komunikáciu, odborný a ľudský prístup.  Želám Vám veľa úspechov Zuzana Bujnová 


Poďakovanie k Vianociam

28.12.2022 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Ďakujem celému kolektívu nemocnice. Prajem vám, aby ste čaro Vianoc prežili v pohode a v zdraví . Oľga S.  


Poďakovanie k Vianociam

27.12.2022 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Ďakujem celému tímu vašej nemocnice za ľudskosť a profesionalitu. Nech svetlo vianočnej sviečky vám prinesie zdravie, lásku, pohodu a splnenie tých najkrajších prianí. Alžbeta Černáková (FB)


Poďakovanie ortopedickému oddeleniu

19.12.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Necelý týždeň som bola hospitalizovaná na ortopedickom oddelení Nemocnice AGEL Levice a v piatok 9.12. som bola prepustená do domáceho liečenia po výmene kolenného UNI kĺbu. Nedá mi nepoďakovať a nepodeliť sa s vami so skúsenosťami z môjho pobytu na tomto ortopedickom oddelení. Toto oddelenie pod vedením MUDr. Kalinu je ukážkové. Nikdy som sa nestretla s tak milým, láskavým, odborným a ochotným personálom - od lekárov cez sestričky až po upratovačky. Moje poďakovanie obzvlášť patrí MUDr. Martinovi Hamarovi, môjmu operátorovi, nie len za vykonaný zákrok, ale aj stálu a príjemnú pooperačnú komunikáciu na izbe po zákroku. Poďakovanie, obdiv, uznanie si zaslúžia tiež sestričky za to, ako milo, trpezlivo a s úsmevom komunikujú a pracujú s ubolenými a ťažkopádnymi pacientami. Celé ortopedické oddelenie tvorí erudovaný, milý, ochotný a usmievavý personál. Skladám im poklonu a patrí im obrovské ďakujem. A. P.


Poďakovanie oddeleniu vnútorného lekárstva JIS

15.12.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Moje veľké ĎAKUJEM patrí celému personálu JIS interné za ľudský a profesionálny prístup. Pretože na tomto oddelení slová ako "mám sa fajn" znamenajú ŽIJEM. M. V.


Poďakovanie neurologickému oddeleniu

13.12.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Bola som veľmi prekvapená, neurologické oddelenie krásne prerobené, všetko krásne čisté a voňavé, úžasné sestričky, upratovačky a profesionálny prístup lekárov. Taktiež, čo sa týka nového urgentného oddelenia, dole klobúk. Kiež by fungovali všetky oddelenia na takej úrovni a s takým prístupom. Ďakujem. D. D. V.


Poďakovanie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

13.12.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcela by som sa touto cestou poďakovať gynekologickému oddeleniu v Šaci. V prvom rade patrí veľká vďaka primárovi MUDr. Ottovi Tomášů za jeho profesionálny prístup a odvedenú prácu. Dňa 7. 11. sme sa stali rodičmi Belly. V druhom rade by som sa chcela poďakovať MUDr. Ivane Mackovej za neustálu starostlivosť. Dlho som sa nestretla s takým ľudským prístupom k pacientovi. Prajem všetkým členom tímu, ktorí sa dňa 7. 11. podieľali na operačnom zákroku, veľa zdravia a vynikajúce pracovné výsledky. Ďakujem ešte raz.  


Poďakovanie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

18.11.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Presne pred dvomi mesiacmi sa nám narodil synček Zolko vo vašej nemocnici v Šaci. Bol (aj je) pre nás obrovským darom od Pána Boha, za čo mu budeme vďační obaja s partnerkou, kým žijeme. Samozrejme, veľká vďaka patrí aj vašim oddeleniam za všetku pomoc, ochotu a snahu aj v tých najťažších chvíľach, cez ktoré sme prešli. Týmto by som chcel veľmi pekne poďakovať novorodeneckému oddeleniu za starostlivosť, ktorú náš syn mal v období, keď nemohol byť so svojou mamičkou. Ich profesionálny a zároveň veľmi ľudský asertívny prístup bol príjemný. Aj napriek všeobecne známej ťažkej situácii v nemocniciach vždy s úsmevom na tvári a s pozitívnou náladou ma privítali a tu by som zdôraznil ľudský prístup, ktorý, žiaľ, často chýba v profesiách akéhokoľvek odvetvia. Ešte raz ĎAKUJEME PEKNE za všetko, že sa nám o synčeka postarali a k tomu pripájam aj jeden malý úsmev, ktorý snáď poteší každého. V neposlednom rade dovoľte nám popriať vám a všetkým vašim kolegom, kolegynkám hlavne pevné zdravie a zo všetkého len to najlepšie! S pozdravom, Zolko, Anka a Zoltán.


Poďakovanie ortopedickému oddeleniu

8.11.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Moje veľké poďakovanie patrí celému ortopedickému oddeleniu v Leviciach,pracuje tam skvelý tím ľudí od lekárov až po upratovačky.  E. J.


Poďakovanie neurologickému oddeleniu a urgentnému príjmu

4.11.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Bola som veľmi prekvapená, neurologické oddelenie krásne prerobené, všetko krásne čisté a voňavé, úžasné sestričky, upratovačky a profesionálny prístup lekárov. Taktiež, čo sa týka nového urgentného oddelenia, dole klobúk. Kiež by fungovali všetky oddelenia na takej úrovni a s takým prístupom. Ďakujem. D. D. V.


Poďakovanie gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu

26.10.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Chcem sa poďakovať personálu jednodňovej zdravotnej starostlivosti (pri gynekológii), v mene mojej tety, ktorej tam 5.10. ,,čistili koleno". Chválila krásnu novú izbu, čisto, keď už mohla jesť tak dobrú, chutnú a teplú stravu! V neposlednom rade úžasný prístup ako od doktorov, tak aj usmievavých, pracovitých sestričiek, profesionálny prístup, starostlivosť. Cítila sa ako v rodinnom prostredí. A keďže ťažšie komunikuje po slovensky, sestričkám nerobilo problém komunikovať maďarsky a posrandovať. Patrí Vám veľké ďakujem, za Vašu prácu, pevné zdravie, nech môžete robiť naďalej túto prácu s láskou. Je zvyknutá byť sama, mala fóbiu z nemocnice, ale pri Vás sa napriek zákroku cítila dobre. Nie je nič krajšie ako keď Vám niekto daruje úsmev. Ďakujeme. R. G.


Poďakovanie oddeleniu jednodňovej zdravotnej starostlivosti

26.10.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Chcem sa poďakovať personálu jednodňovej zdravotnej starostlivosti (pri gynekológii), v mene mojej tety, ktorej tam 5.10. ,,čistili koleno". Chválila krásnu novú izbu, čisto, keď už mohla jesť tak dobrú, chutnú a teplú stravu! V neposlednom rade úžasný prístup ako od doktorov, tak aj usmievavých, pracovitých sestričiek, profesionálny prístup, starostlivosť. Cítila sa ako v rodinnom prostredí. A keďže ťažšie komunikuje po slovensky, sestričkám nerobilo problém komunikovať maďarsky a posrandovať. Patrí Vám veľké ďakujem, za Vašu prácu, pevné zdravie, nech môžete robiť naďalej túto prácu s láskou. Je zvyknutá byť sama, mala fóbiu z nemocnice, ale pri Vás sa napriek zákroku cítila dobre. Nie je nič krajšie ako keď Vám niekto daruje úsmev. Ďakujeme. R. G.


Poďakovanie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

14.9.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcela by som vyjadriť moju obrovskú vďaku pánovi MUDr. Matúšovi Dilýmu a celému tímu v službe dňa 28. 8. 2022 (sestričky, pôrodná asistentka) na oddelení pôrodnej sály za nádherný pôrod a profesionálny prístup. Vďaka skvelým odborníkom mám ten najkrajší zážitok z pôrodu. Ďakujem Vám z celého srdca. Dominika. 


Poďakovanie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

5.9.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Absolvovala som 2 pôrody v Nemocnici AGEL Košice-Šaca, posledný 4. 8. tohto roku. Moje najväčšie ďakujem patrí MUDr. Kelijovi za jeho profesionálny, ale hlavne ľudský prístup, podporu a starostlivosť počas mojich pôrodov. Taktiež moje ďakujem patrí aj sestričkám, ktoré boli pri mojom pôrode, všetkým sestričkám na nadštandarde zo šestonedelia, novorodeneckého a pomocným pracovníčkam. Chválim stravu, ale aj izby, ktoré sú moderné, čisté, pacient sa cíti ako v hoteli. Určite pôrod v Šaci odporúčam. Pacientka z izby č. 3.  


Poďakovanie pre Internú kliniku

30.8.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým zdravotníkom interného oddelenia, že ste môjmu dedkovi uľahčili posledné dni jeho života a starali sa o neho naozaj veľmi dobre. Veľké ďakujem. Prajem veľa spokojných pacientov. S pozdravom, Gabika.


Poďakovanie pre MUDr. Radoslava Krajničáka, PhD.

25.8.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Ako povedal Hippokrates: „Aj keby si pacient mohol byť vedomý toho, že jeho stav je veľmi vážny, on sa môže uzdraviť, keď má vieru vo svojho dobrého lekára.“ A presne takýmto lekárom je MUDr. Radoslav Krajničák, PhD., ktorému patrí nevysloviteľná vďaka za doslovnú záchranu života môjho otca, manžela a dedka. Pán doktor je nielen dobrým lekárom, chirurgom, ale aj človekom s obrovským srdcom a empatiou. Jeho starostlivosť o otca, ako o pacienta, bola neuveriteľná a dovolím si tvrdiť, že až nevídaná. Aj keď to boli veľmi krušné chvíle pre celú našu rodinu, vedeli sme, že otec je v tých najlepších rukách, v akých môže byť. A nemýlili sme sa, po mesiaci hospitalizácie sme si ho mohli odniesť domov. Vaša nemocnica opäť nesklamala! Rovnaká vďaka patrí sestričkám, ktoré sa o otca starali s láskou a porozumením 24 hodín denne. Ešte raz Vám z celého srdca ďakujeme. S pozdravom, dcéra Dominika.


Poďakovanie pre Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie

24.8.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Starostlivosť a profesionálny prístup. Mojich 5 hviezdičiek z 5. Ďakujem Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie za vysoko odborný prístup, perfektnú starostlivosť, bezchybnú informovanosť v procese liečby. Celý tím pod vedením pána prednostu Lengyela sa správal profesionálne a sestry na oddelení ambulancie aj v lôžkovej časti sú veľmi, veľmi starostlivé, milé a ochotné. Pánovi prednostovi Lengyelovi ďakujem za predvídavosť, múdrosť, sestričkám za vytrvalosť a až materskú starostlivosť. Mala som tú česť už druhýkrát zažiť pána prednostu v práci pri operácii a ďakujem za jeho skvelú prácu a nadštandardný ľudský prístup. Teraz mi zachránil tkanivo po úraze nohy, kde v inej nemocnici povedali, že to bude ok a začala nekrotizácia tkaniva. Zachránil finálnu časť liečby a urobil rekonštrukciu plastikou s transplantátom. Som rada, že som sa zverila do jeho rúk a jeho tímu šikovných ľudí. Moje veľké ĎAKUJEM. Henrieta.  


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

25.7.2022 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Chceme sa veľmi pekne poďakovať kolektívu chirurgického oddelenia, sestričkám, primárovi MUDr. Hanzelovi a vedúcej sestre za neskutočne skvelý prístup a opateru Márie K. Ďakujeme za všetko. Eva G.


Poďakovanie pre Gynekologicko-pôrodnícku kliniku

23.6.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Veľká vďaka celému tímu Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice AGEL Košice-Šaca. Najviac ďakujem MUDr. Matúš Dilý za neskutočnú profesionalitu pri pôrode a hlavne psychickú podporu a odľahčenie celého pôrodu. Bez tohto lekára by som to zvládala oveľa, oveľa ťažšie. Ďakujeme vám a budeme ďalej odporúčať L.   


Poďakovanie

10.5.2022 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Chcem vyjadriť poďakovanie chirurgickému oddeleniu za ľudský prístup, starostlivosť a opateru počas pobytu mojej mamy v nemocnici. Dana H.


Poďakovanie pediatrickému oddeleniu

25.4.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Dobrý deň prajem, pán riaditeľ, chcela by som Vám vyjadriť svoju veľkú vďaku za pediatrickému oddeleniu. Bola som tam už nie raz s mojou 9-mesačnou dcérou, to, s akou ľudskosťou, ochotou a snahou pristupujú k pacientom a k mamičkám som sa ešte nestretla. Celý  personál sa snažil aspoň trošku spríjemniť ten dlhy pobyt v nemocnici. Dnes nadránom mala dcérka záchvat laryngitídy, tak som skúsila zavolať na oddelenie, keďže som sa s tým ešte nestretla. A opäť veľká snaha pomôcť cez telefón aj o 4 ráno, službukonajúca pani doktorka nadiktovala, čo mám robiť a čo mám nasadiť, zabralo a dcére sa uľavilo. Som veľmi rada, že máme takýchto zdravotníkov a ostatný personál v nemocnici, ktorí sa v tejto zlej dobe snažia pomôcť a patrí im moja veľká vďaka. S úctou a prianím pekného dňa M. S. 


Poďakovanie personálu nemocnice

21.4.2022 / Nemocnica AGEL Levice

Žijeme dobu, kedy sa priam bojíme nemocnice či lekárov. A taká návšteva pohotovosti ani v najkrajších časoch nebola príjemná záležitosť. Stalo sa to aj nám, môj 11 ročný synček si v nedeľu predvečer zlomil nohu. Bolo teda treba utekať na pohotovosť. V Leviciach sme sa  zrazu ocitli v úplne novučkej, prekrásnej, farebnej a komfortnej budove. Zďaleka svietil nápis sľubujúci pomoc. Žiadne schody, automaticky sa otvárajúce dvere a foyer ako z amerických filmov. Alebo z drahého kozmetického štúdia. Veľká recepcia, veľa veľa svetla, farebné stoličky, steny, všetko prehľadne označené, obrazovky oznamujúce počet práve vyšetrovaných pacientov. No ale dobrý pocit na takomto mieste môže dodať jednoznačne iba príjemný personál. A na levickej pohotovosti koncom marca nechýbal ani ten.  Milá, usmiata recepčná sa malému najskôr ospravedlnila za nepríjemnú sekundu, až potom ho otestovala. Tu ma na chvílinku premohol nepríjemný pocit a so zvýšeným hlasom som sa  spýtala: „A čo keby bol pozitívny??? Pošlete ho domov?“  Človek v posledných mesiacoch počul už všeličo... ale úsmev z tváre milučkej sestričky nezmizol:  „Samozrejme, že vyšetríme aj ošetríme, len pozitívnych pacientov v izolovanej miestnosti. Všetko funguje, ako má, nebojte sa.“ Našťastie sme zdraví. Poslali nás teda pred ďalšie dvere, z ktorých sestrička v pravidelných intervaloch vykukovala. Informácie o pacientoch prechádzali elektronicky  (zrejme). Hneď nás aj zobrali dnu, lekár veľmi opatrne vyšetril nôžku a poslal na röntgen. Tam ďalšia úžasná sestrička, nechala ma odprevadiť syna až na stôl, potom sa ospravedlnila, že chvíľku musím počkať kvôli vyšetreniu za dverami a počula som, ako o sekundu už bežala k dverám chváliac chlapca:  „Už aj Ti pustím dnu mamku.“ Späť u lekára. Momentálne bežiace seriály z nemocničného prostredia sú často terčom výsmechu, vraj také neexistuje na Slovensku, aby jedného pacienta obskakovali traja zamestnanci nemocnice. Naša zlomenina našťastie nie je vážna. Napriek tomu nás veruže obskakovali, aj štyria. Lekár si privolal ešte aj kolegu, aby konzultoval snímok, milá sestrička, i keď mala viac ako dosť práce, neboli sme tam sami, nám s úsmevom a trpezlivo odpovedala a sanitár vtipkoval pri sádrovaní, aby čas ušiel rýchlejšie. Dáma z recepcie prišla aj do sádrovne skontrolovať, ako dopadol krívajúci chlapček. Bol tam práve vtedy napríklad pacient v podnapitom stave. Povedala by som, ani veľmi nevedel, kde je. Aj na neho boli milí. Počula som, ako sa mu prihovárajú, keď si vytrhol infúziu a chcel preč z postele. „A kde by ste, ujo, šli? Už vám dnes nikde nenalejú.“ Ale s úctou, milo, ľudsky. Pohotovosť, ani ambulancie lekárov našťastie nenavštevujeme často. Neviem, ako to je inde, alebo či je moja skúsenosť bežná. Rozhodla som sa napísať ju preto, lebo moje okolie sa hneď na druhý deň po zranení s nedôverou vypytovalo:  „Ošetrili vás vôbec? Funguje tam niečo? Bol tam nejaký lekár?“ Odpovedám: „Ošetrili. Ba synček sa mohol cítiť ako kráľ. Pritom bol iba ubolený chlapček vystrašenej matky. Novučká pohotovosť v Leviciach funguje nad všetky očakávania. Personál bol vysoko profesionálny a ešte viac ľudský  a príjemný. A áno, bol tam lekár, ktorý napriek cudzo znejúcemu priezvisku hovoril dokonale po Slovensky.“ Vďakabohu za to, že sú. Ošetrovatelia, sestričky, lekári. A vďakabohu za to, že svoju prácu môžu vykonávať v tak dôstojných priestoroch, ktoré uľahčili neľahké minúty aj mne a môjmu synovi. Szilvia Korpášová, Beša 


Poďakovanie pre ortopédiu

29.3.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Dobrý deň, chcela by som aj touto cestou veľmi pekne ešte raz poďakovať MUDr. Vicenovi za ľudský prístup, zhovievavosť a trpezlivosť pri mojom vyšetrení, kontrolách a záverečnej operácii. Je málo takých trpezlivých lekárov, ktorí svoju profesiu neberú len ako každodennú prácu, ale je to ich poslanie, ktoré robia s láskou a ochotou. Ako pacient som veľký "stresman", ale tak, ako ma v deň operácie upokojoval lekár, tak s takým prístupom som sa ešte nestretla a veľmi mi to pomohlo prekonať môj stres. Nie stres z operácie, lebo v ňom som mala plnú dôveru, ale stres z toho všetkého, čo sa dialo okolo mňa. Takýchto lekárov by mala Vaša nemocnica mať čo najviac. Chcela by som vyzdvihnúť prácu sestier, že aj napriek rannému chaosu na ortopedickom oddelení, kde "frčali" a "lietali" sestry, ktoré mali plné ruky práce, sa k pacientom správali milo a ochotne. Klobúk dole!!! Želám celému oddeleniu: lekárom, sestrám, sanitárkam a všetkým, s ktorými som sa stretla, len a len veľa zdravia a kopec síl do ich práce. S pozdravom spokojná pacientka Lucia :-) 


Poďakovanie pre Šport-artro centrum

23.3.2022 / Nemocnica AGEL Košice-Šaca

Chcela by som touto cestou vyjadriť VEĽKÉ POĎAKOVANIE pánovi doktorovi MUDr. Mgr. Marošovi Vargovi, MHA, celému tímu Šport-artro centra a oddelenia ortopédie, kde som absolvovala operáciu kolena. Prístup, jednanie, ošetrovanie, predoperačné pokyny, pooperačná starostlivosť, komunikácia či pána doktora, sestier alebo personálu na oddelení je v súčasnej dobe taká, akú asi všetci očakávame a z ktorej máme dobrý pocit. No dá sa povedať, že na Slovensku stále nadštandardná. Som nesmierne vďačná, že som tretiu operáciu kolena absolvovala práce v tejto nemocnici (mala som skúsenosť aj z iných nemocníc). Určite Vás budem každému odporúčať a veľmi Vám želám, aby ste si tento štandard zachovali a nepoľavili v požiadavkách na Vašich zamestnancov a spolupracovníkov. Zuzana.


Poďakovanie oddeleniu vnútorného lekárstva

22.2.2022 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Veľmi pekne ďakujeme za príkladnú starostlivosť o ocina na Vašom oddelení, za trpezlivosť, profesionalitu a ľudskosť. Menovite pani primárke MUDr. Končalovej, MUDr. Eliášovej, MUDr. Badinkovej a všetky sestričkám. Rodinný príslušník pacienta


Poďakovanie vakcinačnému miestu

25.1.2022 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň, veľmi pekne chcem poďakovať za pomoc, ochotu a profesionálny prístup pani sestričke a pani doktorke pri očkovaní môjho syna. Pani Zuzana


Poďakovanie COVID oddeleniu

24.1.2022 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Chcem sa poďakovať covid oddeleniu za príkladnú starostlivosť o pacientov liečených na covid - 19. Bol som liečený cez Vianoce a Nový rok a videl som obrovskú obetavosť lekárov a celého personálu, čo sa o nás starali, že to nemajú ľahké a aj únavu z tých skafandrov. Napriek únave sa o nás dokázali postarať, za čo im patrí VELKÁ VĎAKA z celého srdca. Veľmi ich obdivujem za obetavosť a ľudskosť, aj za to, ako sa nás pacientov snažili rozveseliť, čo bolo nad rámec povinností. Dúfam že budú patrične ohodnotení zo strany štátu a vedenia nemocníc. Ešte raz ďakujem za všetko.  Eduard V.


Poďakovanie vakcinačnému miestu

9.12.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň, v mene môjho ocina, ktorý dnes absolvoval očkovanie III.dávkou, sa vám chcem veľmi pekne poďakovať. Chválim výbornú organizáciu a najmä ochotu, trpezlivosť a pomoc pani sestričky Barátovej pri vypisovaní povinných dokumentov, aj pri poučení. Ďakujeme  pani Zuzana s otcom


Poďakovania vakcinačnému miestu

7.12.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň, chcem sa poďakovať za absolútnu profesionalitu zdravotníkov vo vakcinačnom mieste, pani primárke Dekrétovej a p. Barátovej. Pvé dávky som mal v inom mieste a to sa nedá porovnať. Ďakujem ešte raz a veľa zdravia prajem. anonym Veľmi pekne ďakujem, perfektná organizácia, rýchle vybavenie, veľmi milý a odborný personál, aj vojaci. Horváthová Dobrý deň, chcem sa veľmi pekne poďakovať očkovaciemu tímu, perfektný prístup, ochota zodpovedať na všetky otázky, záujem o pacienta a vysoká úroveň. Ďakujem veľmi pekne. spokojný občan  


Poďakovanie ODCH

6.12.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Rada by som sa chcela poďakovať celému personálu oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici. Starostlivosť, akú som u vás dostala, som ešte nikde nezažila. Sú tu ku mne vždy ústretoví, ochotní pomôcť aj poradiť. Strava je tiež úžasná, vynikajúco varia. Moje veľké ĎAKUJEM patrí sestričkám, doktorom, pani primárke, kuchárkam aj ostatnému personálu, čo sa stará o čistotu izieb. Peťa


Poďakovanie COVID oddeleniu

27.11.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dňa 11.11.2021 som bola na vaše covid oddelenie privezená doslova polomŕtva, nevedela som dýchať, ani chodiť. Ihneď mi bola nasadená kyslíková liečba, lieky, infúzie. Hospitalizácia však nebola iba o liekoch, ale o ľudskosti, milých slovách, povzbudzovaní a úsmeve vo vašich unavených očiach. Celému personálu, sanitárov a sanitárky nevynímajúc, sa chcem poďakovať za ľudský prístup, pohladenie. Okrem toho ďakujem za výborné jedlo. Zo srdca vám ešte raz ďakujem, cmuk. Ďakujem, že ste! Darina T., Levice


Poďakovanie vakcinačnému miestu

26.11.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Touto cestou by som sa chcela poďakovať celému očkovaciemu tímu pod vedením MUDr. Dekrétovej za ich ľudský prístup a profesionalitu. Super zorganizované, žiadne dlhé čakanie v radoch. Ivana H. Veľmi pekne ďakujem v mene maminy, ktorá bola veľmi spokojná s prístupom personálu vakcinačného miesta na očkovaní už po tretíkrát, predovšetkým sestričke Barátovej a p. primárke Dekrétovej. Prajeme celému kolektívu pevné nervy. Sú to odborníci s ľudským prístupom a trpezlivosťou. Rodinný príslušník pacienta


Poďakovanie chirurgickému oddeleniu

30.8.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň, chcem sa poďakovať za príkladnú starostlivosť počas môjho pobytu v nemocnici celému chirurgickému oddeleniu. Zvlášť patrí veľká vďaka obetavým sestrám a to Mgr. Ivete T. a Marte Č. Ďakujem Miroslav D.  


Poďakovanie kolektívu oddelenia vnútorného lekárstva

25.8.2021 / Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Dobrý deň, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pracujú na internom oddelení, za starostlivosť o moju maminu Annu I. Patrí Vám veľké ĎAKUJEM. Ivana C.


Poďakovanie pre interné oddelenie

28.9.2020 / Nemocnica AGEL Krupina

Srdečne ďakujeme pánovi primárovi Interného oddelenia MUDr. Júliusovi Balážovi, jeho kolegom a ošetrujúcim sestrám za mimoriadne ľudský a citlivý prístup, obetavú a príkladnú starostlivosť a ústretovosť počas pobytu našej drahej mamy a starkej A. M. v nemocničnom zariadení v Krupine v jej ťažkej chorobe a v posledných chvíľach jej života. Pán primár je človek s veľkým srdcom. A. K.


Poďakovanie pre JZS

20.7.2020 / Nemocnica AGEL Bánovce

Dobrý deň, v stredu 15.7. som bola hospitalizovaná vo Vašej nemocnici s následnou operáciou pruhu. Touto cestou by som chcela z celého srdca poďakovať pani doktorke Tisovej + celému tímu na operačnej sále za skvele odvedenú prácu a celému personálu oddelenia JZS za ich skvelý prístup počas môjho pobytu. Išla som k Vám s veľmi malou dušičkou a s panickým strachom z nemocníc. Ešte na operačnom stole sa so mnou všetko triaslo z neskutočného stresu, ale Vaši ľudia ku mne pristupovali s pokojom a s úsmevom na ubezpečovali, že bude všetko v maximálnom poriadku. Po operácii mi bola venovaná veľká pozornosť, každú chvíľu sa ma niekto prišiel spýtať, ako sa cítim a či niečo nepotrebujem, ak som niečo potrebovala, s ochotou mi bola poskytnutá pomoc. Osobne ma veľmi prekvapila aj čistota na celom oddelení a dostupnosť hygienických potrieb. Včera ráno ma prepustili domov a ja som odchádzala pozitívne naladená s veľkým úsmevom. To, čo som zažila, sa nedá porovnávať so štátnou nemocnicou. Vidno, že Vás práca baví. Ak by sa, nedajbože, v budúcnosti niečo prihodilo, viem, kam sa mám obrátiť. ĎAKUJEM veľmi pekne ešte raz, želám veľa zdravia a veľa spokojných pacientov! ❤️ Veronika Vavrincová


Poďakovanie pre JZS

6.4.2018 / Nemocnica AGEL Bánovce

Dobrý deň, chcel by som sa len poďakovať. Dňa 6.3. som bol na plánovanej operácii žlčníka. Mala to byť kvázi banálna laparoskopická operácia pri ktorej sa zistilo, že môj žlčník je v dosť komplikovanom zapálenom a zahnisanom stave. No vďaka skúseným chirurgom bánovskej nemocnice operácia skončila s veľmi dobrým výsledkom. Chcem sa poďakovať celému oddeleniu jednodňovej chirurgie, za odborný a profesionálny prístup doktorov a rovnako ochotné super sestričky. Ešte raz ĎAKUJEM Karol Š. 


Poďakovanie za starostlivosť na Oddelení dlhodobo chorých

12.2.2018 / Nemocnica AGEL Handlová

Mne, babke Marte Lenhartovej, trvale bytom Lipník, bolo dopriate preliečiť a rozbehať ľavú nohu, po operácii kĺbu. Vďaka Vám pani primárka Kvostková za prijatie na vaše lôžkové oddelenie. Pomohli mi vaši dobrí a starali sa o mňa s láskou a trpezlivosťou vaše „šikovné pracantky“. Vidím vo dne i v noci ako pribiehajú, obracajú a moc pomáhajú. Partia správnych ľudí na správnych miestach. Majú i super parťáka, je všade na pomoc, „dobrý šikulo“. Obdivujem aj vaše „mladé dve Majky“. Tie sú všade a hneď, akoby sa už na túto prácu narodili. Starajú sa o nás ako o bábätká. Cítia s našimi bolesťami. To je na mladých nezvyčajné a láskavé. Poďakovať chcem i pani rehabilitačnej. Krásne, s úsmevom ma rozhýbala, nohy zdvihnem, pevne na barlách stojím. Prajem veľa zdravia, šťastia Vám tu pomáhajúcim! Trpezlivé ručičky a srdiečka, tak ako doteraz si opatrujte, lebo nás boľavých stále a veľa pribúda! Lenhartová Marta 


Poďakovanie kolektívu FRO

24.11.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

  Vážený pán riaditeľ, touto cestou sa chcem veľmi pekne poďakovať za príkladnú starostlivosť, snahu a ochotu celému kolektívu oddelenia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v Nemocnici Handlová. Moja srdečná vďaka patrí osobitne primárovi oddelenia MUDr. Júliusovi Káderovi a dipl. fyzioterapeutke Andrei Gašpierikovej za ich ochotu, ľudskosť a profesionálny prístup. Všetkým prajem veľa trpezlivosti a zdravia. Ešte raz srdečná vďaka. Mgr. Tatiana Schniererová, pacientka po operácii ramena


Poďakovanie pre ODCH

24.11.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Vrúcna vďaka za starostlivosť o mamku a všetkých ťažko chorých pacientov. Veľa Božieho požehnania pre Vás a Vaše rodiny. Požehnaj ich ruky, zdravé ruky – aké je to veľké bohatstvo. Pane ďakujeme Ti za ne, daj nech každý človek, ktorý sa dostane do ich rúk, vyjde z nich krajší a bohatší. Nech mu pomáhajú odkrývať jeho skutočnú hodnotu. Ďakujeme                                                                                                         rodina Ďurčeková


Ďakujeme za všetko

15.3.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážená pani primárka, MUDr. Kvostková,    dovoľte mi, aby som sa Vám aspoň touto cestou poďakovala za Váš ľudský prístup a pomoc pri riešení ťažkej životnej situácie pani Ľubky Mikulovej. Pomohli ste jej v čase keď  mala veľmi vážne existečné i zdravotné problémy a tým ste jej pomohli preklenúť určitý úsek jej životnej cesty. Veľmi pekne ďakujeme  za starostlivosť na Vašom oddelení všetkým sestričkám, sanitárkam i vrchnej sestre pani Molnárovej. Ľubku ste postavili na nohy - odchádza z Vášho oddelenia stabilizovaná, dúfame, že schopná ďalšej operácie.  Snažíme sa vybaviť jej umiestnenie v DSS, je to  veľmi ťažké a nevieme, či sa nám to podarí v čase, ktorý pani Ľubka potrebuje.     Svoju prácu vykonávate s láskou  a to sa nedá naučiť, ani pretvarovať sa. Ďakujeme za všetko.     S úctou Marta Ferenčíková   


Poďakovanie

23.2.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Poďakovanie   Ďakujeme nemocnici Handlová, oddeleniu ODCH pod vedením primárky MUDr. Miriam Kvostkovej. Všetkým, ktorí ste spríjemnili posledné dni života v ťažkej chorobe pani Terézii Vaňovej. Za Vašu  trpezlivú a oddanú prácu Vám patri veľké ĎAKUJEME.   manžel Vojtech Váňa a dcéry s rodinami


ĎAKUJEME

22.2.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Poďakovanie     Ak už nezvládate svoju chorobu, ak nemáte pri sebe svojich blízkych a chcete si dať pomôcť, ostáva jediným riešením - nemocnica. Všetci sa toho bojíme a zároveň dúfame, že je to v poradí to posledné, kde nám môžu pomôcť. Ostáva nám veriť, že stretneme láskavého lekára, sestričky – ktoré sa postarajú o nás aj v tých najhorších a najnepríjemnejších prípadoch, že nás – ak to bude treba – nielen nakŕmia, ale aj očistia, aby sme si aspoň v duchu zachovali aj posledné zvyšky ľudskej dôstojnosti. Stretnúť sa dnes s ochotou a ľudským prístupom v starostlivosti o pacienta je naozaj šťastie. Tu – v nemocnici v Handlovej – na ODCH II. sú lekári a sestry, ktorí svoje povolanie vykonávajú naozaj ako poslanie. Tu sa ešte nezabudlo a stále platí, že sú tu pre nás. Verím, že mám právo takto hovoriť. Bola som tu už štvrtý krát. Vážená pani primárka, sestričky i ostatný personál – želám Vám veľa duševných i fyzických síl vo Vašej ťažkej práci.   Eva Krausková


Poďakovanie pre oddelenie ODCH

12.2.2017 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážená pani primárka Kvostková,   dovoľte mi  veľmi úprimne sa Vám poďakovať za  úžasnú starostlivosť  celého Vášho zdravotníckeho kolektívu o moju sestru Mgr. Ľubicu Ondrášovú. Moja sestra sa už vďaka tejto starostlivosti na Vašom ODCH prebrala z bdelej kómy, prijíma stravu ústami, a my tak veľmi dúfame v jej ďalšie pokroky. Ošetrujúci personál, vrchná sestra p. Mgr. Píšová a lekár p. MUDr. Lakatoš sú skvelí ľudia, odborne zdatní, ochotní a empatickí. Sme im naozaj veľmi vďační. Vážená pani primárka, spoločne so synom p. Ondrášovej podnikáme všetky potrebné kroky na príchod mojej sestry do následného domáceho liečenia. Spolu so synom p. Ondrášovej nikdy nezabudneme na všetku pomoc, ktorú ste jej i nám poskytli Vašou láskavosťou a odbornosťou a budeme Vám za to navždy zaviazaní.  Veľmi pekne Vám za Vašu láskavosť vopred ďakujeme.   S úctou   Ing. Marta Sýkorová, sestra p. Ľubice Ondrášovej


Poďakovanie za rýchly zásah a odbornú starostlivosť

7.2.2017 / Nemocnica AGEL Krupina

Dobrý deň, chcela by som sa touto cestou poďakovať za rýchly zásah a odbornú starostlivosť. Dňa 19.01.2017 moja maminka p. PE odpadla u kaderníčky v Krupine, kde jej poskytol prvú pomoc p. Oružinský, ktorý aj následne zavolal RZS. Jedná sa o rýchlu záchrannú službu, ktorú dňa 19.1.2017 vykonával MUDr. Anton Louda, p. Matys a p. Parila. Chcela by som im v mene mojom a mojej maminky poďakovať za rýchlu pomoc a veľký odborný prístup. Ďalej chcem poďakovať za veľmi profesionálny prístup p. MUDr. Balážovi a sestričke p. Hambacherovej. Škoda, že v Krupinskej nemocnici musí pracovať p. MUDr. Baláž na viacerých miestach, aby poskytol každému rýchlu zdravotnú a profesionálnu pomoc. Veľká vďaka za takýchto ľudí, že ich máme v našom zdravotníctve. Ešte raz ďakujem. S pozdravom EV


Poďakovanie

20.12.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážený pán riaditeľ!   Prepáčte, že si dovoľujem Vám napísať pár riadkov – poďakovanie. Môj manžel Ing. Mikuláš Šimšík bytom vo Zvolene, bol vo Vašej nemocnici doliečovaný na ODCH. Za poskytnutú liečbu a za starostlivosť na ODCH vyslovujem aj s rodinou vďaku najmä pani primárke MUDr. Kvostkovej, ktorá nás vždy milo prijala a ochotne oboznamovala s jeho zdravotným stavom. Vďaka patrí aj sestričkám a ostatnému personálu. Ešte raz všetkým patrí veľká vďaka. Zároveň Vám aj všetkým pracovníkom na ODCH prajem aj s rodinou príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia a úspechov v novom roku.                                                                                                                     Šimšíková rodinou zo Zvolena


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

16.11.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Poďakovanie   Úprimne ďakujem doktorovi, všetkým sestričkám, no hlavne pani vrchnej a ostatnému personálu za príkladnú starostlivosť pri mojom liečení.                                                                                                                     Viera Borková, pacientka


Poďakovanie kolektívu ODCH-III. Nemocnice Handlová

1.11.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážená pani hlavná sestrička a celý kolektív sestričiek a aj Jožko!   Chcem Vám všetkým touto cestou poďakovať za všetku starostlivosť a opateru, ktorú ste venovali mne aj ostatným pacientom. Prajem Vám všetkým aj do budúcnosti veľa lásky, trpezlivosti a tiež pevné zdravie pri výkone Vášho povolania. S láskou na Vás spomína a všetkých pozdravuje     Žiar nad Hronom 25. 10. 2016                                                                   Mária Valušková


Poďakovanie celému zdravotníckemu kolektívu DSS

15.5.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Od prvého dňa ako som nastúpila na ODCH v Krupine, stretla som sa s milým, ústretovým kolektívom, s ľudským prístupom a ohľaduplnosťou. Za každodennú starostlivosť, milý úsmev, slovo celému zdravotníckemu kolektívu, p. primárovi MUDr. Melichovi, sestričkám, sanitárom, upratovačkám patrí veľká vďaka a veľa krásnych slnečných dní v každodennom živote. RP z Novej Bane. R.P.


Poďakovať celému zdravotnému personálu ODCH

11.5.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Na ukončenie môjho pobytu v ODCH v Krupine chcem sa poďakovať celému zdravotnému personálu tohto zariadenia na čele s pánom primárom MUDr. Melichom za obrovskú starostlivosť a nádherný prístup k nám, pacientom. Čas, ktorý som strávil tu od 21.4.2016 do 12.5.2016 bude vyvolávať aj po návrate domov len tie najkrajšie spomienky na zdravotný kolektív. JĽ


Poďakovanie celému zdravotnému personálu na čele s pánom primárom MUDr. Melichom ODCH v Krupine

11.5.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Z celého srdca musím vysloviť srdečnú vďaku celému zdravotnému personálu na čele s pánom primárom MUDr. Melichom ODCH v Krupine. Za ich obetavú prácu a prístup k pacientom. Ešte som sa s takou obetavou prácou nestretla v žiadnej nemocnici. Ešte raz veľká vďaka vám.  AD, Dobrá Niva


Poďakovanie personálu na oddelení ODCH

3.5.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Touto cestou chcem vysloviť úprimné poďakovanie všetkým lekárom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu na oddelení ODCH v Handlovej za ich vysoko odbornú a profesionálnu starostlivosť a zároveň za ich ochotu a milý prístup, ktorý mi bol preukázaný počas mojej hospitalizácie. Tiež ďakujem za vynikajúcu a chutnú stravu a za všetku ostatnú starostlivosť. Prajem personálu veľa síl a chute do ich ďalšej namáhavej práce! S úctou a vďakou, Ľ.S.


Vyslovujem veľmi pekné poďakovanie za profesionálny prístup, dobrú starostlivosť a ochotu

20.4.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Vyslovujem veľmi pekné poďakovanie za profesionálny prístup, dobrú starostlivosť a ochotu. Moje poďakovanie patrí pánu primárovi MUDr. Melichovi, vrchnej sestre Zdenke Sujovej, všetkým sestričkám, sanitárkam aj upratovačkám. Vo Vašom liečebnom zariadení som sa cítila veľmi dobre. Moje osobitné poďakovanie patrí aj rehabilitačným sestrám v Krupine. AK.


Poďakovanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH

12.4.2016 / Nemocnica AGEL Handlová

Vážený pán riaditeľ, Touto cestou by sme chceli vyjadriť našu vďaku a uznanie za starostlivosť poskytnutú nášmu otcovi, ktorý bol nedávno hospitalizovaný na ODCH Vašej nemocnice. Veľké ďakujem adresujeme najmä pani primárke MUDr. Miriam Kvostkovej, celému personálu ODCH, ako i oddeleniu rehabilitácie s pánom primárom MUDr. Júliusom Káderom. Zásluhou ich profesionálneho a zároveň ľudského prístupu prežil svoje posledné dni dôstojne a v takej opatere, akú by sme mu doma napriek všetkej snahe nedokázali zabezpečiť. Pri každodenných návštevách sme videli, že o nášho otca bolo dobre postarané, vždy sme sa stretli s veľkou ústretovosťou, ochotou a pochopením, odchádzali sme spokojní. Pán riaditeľ, môžete byť hrdý na svojich zamestnancov, pretože do svojej práce dávajú aj kus srdca, čo je v dnešnej dobe veľmi vzácne. Prajeme im všetko dobré, veľa úspechov a iba spokojných klientov.


Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení v Krupine

22.2.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Naše milé a dobré sestričky, ako aj ostatný personál na internom oddelení. Ste ako na nebi hviezdičky. Stále sa na nás usmievate a z vašich sŕdc a duší nám radosť rozdávate. Nech vaša aktivita trvá a Pán Boh vám silu dáva a neustále ju požehnáva. Ďakujem všetkému personálu na internom oddelení od A po Z v Krupine za obetavú, odbornú a najmä ľudskú starostlivosť. Veľa trpezlivosti a vytrvalosti do budúcna praje vďačný pacient K. Krupina.


Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina

4.1.2016 / Nemocnica AGEL Krupina

Prajem všetkým pracovníkom interného oddelenia Nemocnice Krupina do nového roku veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. Aby pokračovali vo svojej práci s takým nasadením a prístupom k pacientom ako doteraz. Som na oddelení týždeň, ale som veľmi spokojná s prácou ošetrujúcich lekárov a sestier. Strava, hoci je diétna, je veľmi chutná. Nech pokračujú v takomto nasadení a spokojných pacientov bude pribúdať. Pacientka B.