Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Spoločnosť AGEL SK a.s.

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. V súčasnosti prevádzkuje v Českej republike nemocnice, polikliniky, sieť lekární, laboratórií, distribučných spoločností a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia.

Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje dvanásť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

AGEL SK pokračuje na Slovensku vo svojom dlhodobom zámere, v poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti v ekonomicky stabilných zdravotníckych zariadeniach, ktoré prevádzkuje. Snahou je zaistenie ich ďalšieho rozvoja, ktorý sa prejaví rastom kvality zdravotníckych služieb  pre obyvateľov príslušného regiónu.  AGEL SK a.s. sa zameriava na rozvoj nemocníc nielen ako celku, ale tiež rozširovanie starostlivosti v jednotlivých odboroch medicíny.

AGEL zamestnáva takmer 13 000 zamestnancov, na Slovensku je to  takmer 4 500 zamestnancov.

Pacient je pre nás na prvom mieste. Zamestnávame množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponujeme moderným prístrojovým vybavením. Vytvárame priaznivé prostredie pre zamestnancov a podporujeme profesijný a osobnostný rozvoj prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít.

Prioritou spoločnosti je kvalita, bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť. Mimoriadny dôraz kladieme na osvetu v prevencii. Kontinuita liečby je pre nás dôležitým prvkom na ceste k uzdraveniu. Podporujeme vedu, výskum, vzdelávanie, intenzívne spolupracujeme so školami a univerzitami.

Prostredníctvom NADÁCIE AGEL pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú, hendikepovaným, ľuďom v ťažkej životnej situácii, nadaným deťom, viacdetným rodinám, podporujeme humánnosť. Charitatívne akcie v jednotlivých regiónoch s participáciou nemocníc si získali dôveru medzi ľuďmi a sú príkladom spoločenskej zodpovednosti. 

Vo vybraných zariadeniach AGEL SK si poistenci Union môžu vybrať z množstva výhod.