Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Spoločnosť AGEL SK a.s.

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. AGEL je NAJZAMESTNÁVATEĽ ROKA 2020, 2021, 2022. Na Slovensku spoločnosť AGEL pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje 16 nemocníc, 2 polikliniky, 6 špecializovaných zdravotníckych zariadení, 14 lekární, pracovnú zdravotnú službu, laboratóriá AGELLAB, dopravnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasťou skupiny je aj Nadácia AGEL. 

AGEL SK pokračuje na Slovensku vo svojom dlhodobom zámere, v poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti v ekonomicky stabilných zdravotníckych zariadeniach, ktoré prevádzkuje. Vo svojich nemocniciach, ktoré majú skôr regionálny charakter, buduje a prevádzkuje centrá excelentnosti s moderným medicínskym vybavením. Snahou je zabezpečenie ďalšieho rozvoja, ktorý sa prejaví rastom kvality zdravotníckych služieb  pre obyvateľov príslušného regiónu.  AGEL SK a.s. sa zameriava na rozvoj nemocníc nielen ako celku, ale tiež rozširovanie starostlivosti v jednotlivých odboroch medicíny.