Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Odborná verejnosť

Klinické skúšanie

Skupina AGEL ponúka spoluprácu v oblasti klinického skúšania liekov a zdravotných pomôcok. V našich zdravotníckych zariadeniach disponujeme skúsenými študijnými centrami, moderným vybavením a zázemím pre úspešnú realizáciu klinického skúšania liekov a zdravotných pomôcok. Klinické skúšania sú vykonávané v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, národnými a medzinárodnými odporúčaniami a pokynmi príslušných orgánov štátnej správy týkajúce sa klinického hodnotenia v súlade s etickými princípmi.

V prípade záujmu o realizáciu klinického skúšania v našich zdravotníckych zariadeniach smerujte všetky Vaše otázky na kontaktnú osobu:

PhDr. RNDr. Andrej Kováč, PhD. MPH
Manažér sekcie klinických štúdií
Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL n. o.
Palisády 56, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: andrej.kovac@agel.sk
tel.: +421 910 700 669

Informácie pre sponzorov/zadávateľov klinického skúšania

Feasibilita

V prípade Vášho záujmu o realizáciu klinického skúšania kontaktujte Manažéra sekcie  klinických štúdií, pomôžeme vám nájsť vhodného lekára  a pracovisko v rámci našej siete zdravotníckych zariadení.

Príprava klinického skúšania

Zabezpečíme potrebnú dokumentáciu pre podanie  klinického skúšania na EK/ ŠÚKL ako čestné vyhlásenia, povolenia na prevádzku, certifikáty a pod.

Iné služby

V prípadne že potrebujete realizáciu MRI/PET/CT/RTG pre skúšanie ktoré sa priamo nevykonáva v zdravotníckych zariadeniach našej sieti, ponúkame Vám možnosť zazmluvniť si len naše pracoviská v nemocniciach pre výkon MRI/PET/CT/RTG.

Zmluvy

Sekcia klinických štúdií koordinuje vyjednávanie zmlúv a rozpočtu. Po skončení procesu vyjednávania zabezpečíme podpisy zmlúv v našich zdravotníckych zariadeniach.

K začatiu vyjednávacieho procesu zmluvy prosím predložte:

  • Návrh zmluvy o vykonaní klinického skúšania (akceptujeme dvojstranné zmluvy medzi zadávateľom či ním oficiálne oprávnenou CRO a zdravotníckym zariadením, prípadne trojstranné zmluvy medzi zadávateľom, či ním oficiálne oprávnenou CRO, skúšajúcim a zdravotníckym zariadením) a prípadné ďalšie zmluvy súvisiace s vykonávaním daného klinického hodnotenia
  • Plnú moc (v prípade, že zmluvu podpisuje napr. CRO v zastúpení sponzora)
  • Návrh rozpočtu
  • Protokol klinického skúšania a jeho zhrnutie (Protocol Synopsis) v slovenskom jazyku.
  • Súhlasné stanovisko MEK/ LEK/ ŠÚKL
  • Vzor informovaného súhlasu subjektu.
  • Poistný certifikát

Registrácia v OMS systéme

Všetky naše zdravotnícke zariadenia, v ktorých ponúkame možnosť realizovať klinické skúšanie sú zaregistrované v OMS systéme (Organisation Management Services) Európskej liekovej agentúry, pre realizáciiu klinických skúšaní v CTIS (Clinical Trials Information System).

Názov spoločnosti ID v OMS
AGEL Clinic s. r. o. ORG-100046926
AGEL Mammacentrum sv. Agáty a. s. ORG-100047797
AGEL Rádiológia s.r.o. ORG-100046944
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. ORG-100046947
Kardiocentrum AGEL a.s. ORG-100046929
Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. ORG-100046934
Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. ORG-100046931
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. ORG-100046945
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. ORG-100041779
Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. ORG-100046955
Nemocnica AGEL Levice s.r.o. ORG-100046905
Nemocnica AGEL Levoča a.s. ORG-100046954
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. ORG-100046920
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. ORG-100046884
Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. ORG-100047787
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. ORG-100047108

Etické komisie

Všetky naše ústavné zdravotnícke zariadenia majú zriadenú vlastnú etickú komisiu. Kontaktné údaje na etické komisie jednotlivých nemocníc:

Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
Koreszkova 7, 909 82 Skalica

predseda EK: MUDr. Katarína Naďová PhD., MPH 
katarina.nadova@nsi.agel.sk

Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o.
Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

predseda EK: PhDr. MUDr. Mina Bobocká, MBA, MPH  
mina.bobocka@nbn.agel.sk

Nemocnica AGEL Handlová s.r.o.
Ulica SNP 26, 972 51 Handlová

predseda EK: MUDr. Lucia Radvanská
tajomník EK: Michaela Matiašková
michaela.matiaskova@nha.agel.sk

Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
Mederčská 39, 945 05 Komárno

predseda EK: MUDr. Eva Hanáčková
tajomník EK: Katarína Baloghová  
katarina.baloghova@nko.agel.sk

Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice - Šaca

predseda EK: MUDr. Pavol Rusnák, MBA
tajomník EK: Mgr. Mária Petríková
etickakomisia@nke.agel.sk

Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.
Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy

predseda EK: MUDr. Miroslav Kraus
tajomník EK: PhDr. Lenka Gajdošová, PhD.
lenka.gajdosova@agel.sk

Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
SNP 19, 934 01 Levice

predseda EK: MUDr. Zuzana Kopanicová
tajomník EK: MUDr. Adrián Horváth
zuzana.kopanicova@nlv.agel.sk

Nemocnica AGEL Levoča a.s.
Probstnerova cesta 2/3082, 054 01 Levoča

predseda EK: MUDr. Renáta Bičanovská
veronika.kristoforyova@nle.agel.sk

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s.
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce

predseda EK: MUDr. Milan Rebek
milan.rebek@nzm.agel.sk
sekretariat@nzm.agel.sk

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 01 Zvolen

predseda EK: MUDr. Ján Haško
tajomník EK: Bc. Marcela Pintérová
marcela.pinterova@nzv.agel.sk

Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n. o.
Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

predseda EK: MUDr. Darina Jochová
tajomník EK: MUDr. Peter Bárta
                       Mgr. Alžbeta Pokrivčáková
peter.barta@nemocnicakezmarok.sk
alzbeta.pokrivcakova@nemocnicakezmarok.sk


Prehľad spoločností a zdravotníckych zariadení skupiny AGEL nájdete tu: