Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Sponzori

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Spoločnosť Lidl poskytla našim ZZ spoločnosti AGEL SK zdravotnícku techniku – 6 krát sadu prístrojov NEO I v celkovej hodnote 45.000,-EUR


život zachraňujúce prístroje pre novorodencov – 7.500,-EUR

život zachraňujúce prístroje pre novorodencov – 7.500,-EUR

život zachraňujúce prístroje pre novorodencov – 7.500,-EUR

život zachraňujúce prístroje pre novorodencov – 7.500,-EUR

život zachraňujúce prístroje pre novorodencov – 7.500,-EUR

život zachraňujúce prístroje pre novorodencov – 7.500,-EUR