Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Referencie

Dobrý deň,

v piatok 30.10. prebehlo v televízii JOJ na Brečtanovej ulici testovanie zamestnancov televízie, ktoré zabezpečovala Vaša spoločnosť AGEL Clinic. Testovanie prebehlo bez akýchkoľvek problémov, bolo plynulé a keby nešlo o testovanie, ktoré prináša aj trochu nepohodlia pre testovaných, napísali by sme, že aj príjemné.

Vaši pracovníci nám poskytli počas celého testovania odbornú pomoc a naozaj milý a podporujúci prístup. Prijmite teda naše ocenenie a vrelé poďakovanie za prácu, ktorú pri testovaní odviedli. Sme vďační a považujeme za šťastie, že testovanie realizovali práve oni.


Spoločnosť AGEL SK sa podieľala na organizácii ESET Science Award, ktorý organizuje Nadácia ESET. Pri vstupe do priestorov podujatia bolo vykonané testovanie certifikovanými antigénovými rýchlotestami spoločnosťou AGEL SK, ktorá zabezpečila aj odber vzoriek biologického materiálu pre testovanie účastníkov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2:

,,Chceme Vám veľmi pekne poďakovať, za celú túto neštandardnú komunikáciu, ráno či večer, víkend či sviatok. Ďakujeme, že ste sa snažili nám vyhovieť a že sme to úspešne dotiahli do konca.

Verím, že sa stretneme i pri jednoduchších spoluprácach :-) Ďakujeme i sestričkám, prosím odkážte.“

Leopard Production, s.r.o.


Dobrý deň,

dovoľte mi, aby som sa Vám aj touto cestou v mene spoločnosti ROCO – SLOVAKIA, spol. s r.o., ako i v mene svojom, veľmi pekne poďakoval za Vašu ústretovosť, promptnosť a profesionalitu pri zabezpečení plošného otestovania našich zamestnancov na ochorenie COVID-19, celá akcia bola veľmi dobre naplánovaná, pripravená a preto nakoniec aj veľmi úspešne zvládnutá.

Ešte raz Vám týmto ďakujem za úspešne uskutočnené a organizačne kvalitne zabezpečené pretestovanie našich zamestnancov.