Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kontakty

AGEL SK a.s.

Palisády 56,
811 06 Bratislava
Slovenská republika

tel: + 421 2 591 01 408
e-mail: agel@agel.sk