Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce

Zubný lekár

Zubný lekár
Profesia: lekár

Náplň práce:

 • Samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu získaného vzdelania.
 • Realizuje preventívne, diagnostické a liečebné výkony v oblasti konzervatívnej, protetickej, chirurgickej stomatológie a parodontológie pre zachovanie funkčnosti stomatognátneho komplexu spôsobmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom vedy a s využitím moderných technologickým postupov a technického vybavenia.
 • Vykonáva pravidelné preventívne prehliadky, motivuje pacientov ku starostlivosti o chrup a hygienu ústnej dutiny u detí a dospelých.
 • V spolupráci so zubnými technikmi navrhuje riešenie defektov chrupu a vyhotovuje stomatoprotetické výrobky zodpovedá za ich kvalitu a správnosť indikácii.
 • V rámci patologických procesov tvrdých zubných tkanív indikuje a vyhotovuje intra RTG snímky, ktoré následne vyhodnocuje a archivuje, taktiež vyhotovuje a spracováva RTG snímky pomocou digitálnej rádiografie.
 • Aktívne monitoruje výskyt prekanceróznych stavov v oblasti ústnej dutiny, spolupracuje s lekármi špecialistami pri terapií dispenzarizovaných pacientov. Spolupracuje a konzultuje s lekármi z iných medicínskych odborov pri diagnostike a terapií niektorých systematických ochorení.
 • Zodpovedá za manažment prevádzky na ambulancii, koordinuje činnosť sestry, kontroluje stav materiálneho a prístrojového vybavenia ambulancie, zodpovedá za účtovanie a vykazovanie výkonov do zdravotných poisťovní.
 • Zodpovedá za hospodárnosť zubnej ambulancie, so špeciálnym zdravotníckym materiálom, objednáva dentálne materiály.
 • Zodpovedá za využívanie zdravotníckej techniky na ambulancii a za zverený majetok.
 • Spolupracuje s odborom ľudských zdrojov, s ostatnými zdravotníckymi oddeleniami a pracoviskami.
 • Ako člen SKZL sa pravidelne zúčastňuje školiacich akcií v rámci programu kontinuálneho vzdelávania, zapája sa do preventívnych programoch, navštevuje odborné kurzy na zvyšovanie kvalifikácie, aktívne sa podieľa na príprave a realizácie odborných seminárov.

Nástup:

 • ihneď

Ponúkané výhody:

 • Seriózne, ústretové a korektné interpersonálne vzťahy,
 • Podpora kontinuálnej edukácie a výskumu – publikačné činnosti,
 • Možnosť osobného rozvoja a odborného rastu,
 • Priateľské prostredie, s dôrazom na tímovú spoluprácu,
 • Práca v stabilnej spoločnosti,
 • Práca na plný alebo skrátený úväzok  (0,2 – 1,0) 
 • Príspevok na stravovanie,
 • Účasť na odborných seminároch, konferenciách a pod. s náhradou mzdy,
 • Výhodné ponuky mobilného operátora pre celú rodinu,
 • Príspevok na letný detský tábor

Požadované vzdelanie:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore zubné lekárstvo

Všeobecné spôsobilosti:

 • samostatnosť, spoľahlivosť
 • zodpovednosť

Základná mzda:

 • základná zložka mzdy vo výške 1.956,- € + možnosť osobného príplatku
V prípade záujmu o túto pracovnú ponuku nás prosím kontaktujte:
e-mail: kariera@agel.sk