Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Kontaktný formulár


Termín od:
Termín do:

Výber zdravotníckeho zariadenia, kde chcem absolvovať prax:

Vyplnením tohto dotazníka súhlasíte s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona 18/2018 Z.z. a Nariadenia (EU) 2016/679 . V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v dotazníku, prevádzkovateľom spoločnosťou AGEL SSC a.s. a dotknutým spoločnostiam patriacim do skupiny AGEL, ako samostatným prevádzkovateľom, špecifikovaným na webovom sídle (Zoznam spoločností | AGEL SK), ktoré som poskytol/la vyššie uvedenej spoločnosti za účelom uloženia do databázy študentov. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 6 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.