Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Kontakty

AGEL SSC a. s.
Palisády 56
811 06  Bratislava

Úsek riadenia ľudských zdrojov AGEL SSC a. s.


Mgr. Katarína Dovinová 
e-mail: katarina.dovinova@agel.sk 
tel.: +421 903 476 727    

Mgr. Lucia Hrindová
e-mail: lucia.hrindova@agel.sk
tel.: +421 910 461 896