Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Odborná prax študentov

V našich nemocniciach umožňujeme študentom zdravotníckych odborov absolvovať povinnú odbornú prax, na ktorej získajú odborné zručnosti a prehľad o fungovaní oddelenia a nemocnici. Naši kolegovia v nemocniciach AGEL sú pripravení študentom odovzdať svoje skúsenosti a zodpovedať na všetky otázky.

V prípade záujmu o prax vyplnte Kontaktný formulár

Okrem povinnej odbornej praxe, majú študenti možnosť v našich zdravotníckych zariadeniach absolvovať dobrovoľnú odbornú prax na pracovisku, ktoré si sami zvolia. Táto prax im umožní získať viac informácií, ktoré im pomôž pri rozhodovaní v ich ďalšom kariérnom smerovaní.