Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Štipendijný program

Štipendijný program AGEL SK je zameraný na finančnú podporu študentov zdravotníckych odborov. 

Štipendium je poskytované pre lekárske aj nelekárske odbory a jeho výška závisí od aktuálne navštevovaného ročníka.

Registráciu do štipendijného programu, podmienky poskytnutia štipendia a všetky dôležité informácie nájdete tu:

Štipendijný program - Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL