Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Služby AGEL SK

AGEL Dopravná zdravotná služba

AGEL DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

DZS LICENCIOU A CELOŠTÁTNYM PÔSOBENÍM

ČO JE AGEL DZS­?

AGEL Dopravná Zdravotná Služba zabezpečuje prepravu pacientov ambulanciami DZS,  u ktorých sa nevyžaduje urgentný prevoz (RZP, RLP).

AGEL DZS ZABEZPEČUJE:

 • prevoz mobilných aj imobilných pacientov zo zdravotníckych zariadení do iných zdravotníckych zariadení, hlavne v spádovej oblasti prevádzok
 • prevoz dialyzovaných pacientov 
 • prevoz infekčných pacientov
 • prevoz BIO materiálov a krvných derivátov
 • prevoz v súčinnosti s KOS v prípade hromadných nešťastí a mimoriadnych udalostí

AGEL DZS DISPONUJE:

 • 34 ambulanciami DZS vrátane špeciálnych mikrobusov a špeciálnych osobných vozidiel, na ktoré má vydanú licenciu MZ
 • profesionálnymi a zdravotnícky zaškolenými vodičmi
 • v každom vozidle AED (Automatický externý defibrilátor)
 • 70 % obnoveným vozovým parkom (do 18 mesiacov všetky vozidlá)
 • prevažnou časťou vozidiel s klimatizáciou a nezávislým kúrením 
 • ročne najazdíme 1,5 mil. km 

AKO OBJEDNAŤ PREVOZ SANITKOU?

 • vyžiadajte si príkaz na dopravu od svojho lekára
 • zadajte na príkaz telefonický kontakt (pre rýchlejšiu komunikáciu)
 • zavolajte na náš najbližší, prípadne centrálny dispečing
 • prosíme dodržať časovú rezervu pri objednávaní
 • sanitka vás vyzdvihne na uvedenej adrese 

KONTAKT NA NON-STOP DISPEČINGY:

Centrálny dispečing

KEŽMAROK +421 52/45 12 100

Prevádzka

LEVICE +421 36/63 79 120
LEVOČA  +421 53/33 32 430