Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Služby AGEL SK

AGEL Dopravná zdravotná služba

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

ČO JE DZS AGEL Merea?

DZS AGEL Merea je najväčším poskytovateľom a jednotkou v segmente dopravnej zdravotnej služby na Slovensku. Je neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti  v kontexte dobre zorganizovanej siete nemocníc.

ČO DZS AGEL Merea ZABEZPEČUJE?

Zabezpečuje prepravu pacientov ambulanciami dopravnej zdravotnej služby,  u ktorých sa nevyžaduje urgentný prevoz (RZP, RLP).

Prevoz dopravnou zdravotnou službou býva väčšinou realizovaný na základe indikácie ošetrujúceho lekára, v tom prípade je hradený z verejného zdravotného poistenia. Služby DZS môže využiť aj pacient ako samoplatca.

Prevažne ide o prevoz mobilných aj imobilných pacientov zo zdravotníckych zariadení do iných zdravotníckych zariadení (hlavne v spádovej oblasti prevádzok), prevoz dialyzovaných pacientov, infekčných pacientov ako aj prevoz BIO materiálov a krvných derivátov.  

DSZ AGEL Merea DISPONUJE:

 • 24 strediskami po celom území Slovenskej republiky
 • 174 ambulanciami DZS vrátane 23 špeciálnych osobných vozidiel určených na prevoz krvi
  • profesionálnymi a pravidelne zdravotnícky školenými vodičmi DZS
 • v každom vozidle AED (Automatický externý defibrilátor) prístrojom 
 • 70 % obnoveným vozovým parkom (do 18 mesiacov všetky vozidlá) 
 • prevažnou časťou vozidiel s klimatizáciou a nezávislým kúrením

NA PREVOZ MÁ PACIENT NÁROK AK:

 • potrebuje odviezť do/zo zdravotníckeho
 • potrebuje odviezť na vyšetrenie do odborných ambulancií
 • potrebuje ísť na dialýzu
 • potrebuje previezť medzi zdravotníckymi zariadeniami
 • potrebuje odviezť domov po hospitalizácii

AKO SI PREVOZ DZS OBJEDNAŤ?

 1. Požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o prevoz sanitkou
  (Prevoz je plne hradený zo zdravotného poistenia. Požiadajte svojho ošetrujúceho lekára o vystavenie Príkazu na prepravu zo zdravotných dôvodov)
 2. Objednajte si prevoz sanitkou 24 hodín dopredu
  Sanitku si máte možnosť objednať vďaka NONSTOP dispečingu na telefónnom čísle 0650 555 111. (preklik na vytáčanie)
  Pripravte si údaje z Príkazu na prepravu, ktoré budete potrebovať k objednaniu.
 3. Sanitka DZS AGEL Merea vás vyzdvihne
  Podľa objednania vás vyzdvihneme na presne dohodnutom mieste.

NON STOP DISPEČING 0650 555 111
www.merea.agel.sk