Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Neznalosť, alebo politické ambície za životy pacientov?

17.1.2024

O zaradení Kardiocentra AGEL do IV. úrovne nemocníc podmienečne rozhodlo MZ SR na základe odporúčaní Rady pre tvorbu siete kategorizovaných nemocníc s ohľadom na jeho jedinečnosti, špecifiká a prínos pre zdravotníctvo na Slovensku, čo zákon nezakazuje. Spoločnosti Kardiocentrum AGEL teda bolo zákonným postupom vydané právoplatné rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podmienečnom zaradení do siete vo IV. úrovni. Navyše, zdravotnícke zariadenie má dva roky na obhájenie svojho podmienečného zaradenia na základe splnenia zákonných kritérií pre danú úroveň kategorizácie, pričom štatút špecializovanej nemocnice zariadenie dostalo už v júli 2023.

Teatrálne vystúpenie a s ním spojený podnet politikov opozičných politických strán na Generálnu prokuratúru SR z dôvodu nezákonného zaradenia Kardiocentra AGEL v rámci kategorizácie nemocníc preto považujeme za neopodstatnený krok v rámci politického boja, na čo môžu v konečnom dôsledku doplatiť zdravím a životom najmä pacienti. Týmto konaním totiž opoziční politici nijako neprispievajú k zvyšovaniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Naopak, neopodstatnenými útokmi na zariadenie, ktoré posúva slovenské zdravotníctvo dopredu, len prispievajú k prehlbovaniu krízy, v  ktorej sa sektor nachádza a vytváraním negatívnej atmosféry v spoločnosti výrazne prispievajú k odlivu mladých talentov i skúseného personálu do zahraničia.

V dostupnosti špecializovanej kardiovaskulárnej starostlivosti je Slovensko  na chvoste krajín Európskej únie a v štatistikách úmrtnosti na odvrátiteľné  úmrtia  patríme k najhorším v Európe. Kardiocentrum AGEL vyhľadávajú pacienti zo všetkých kútov Slovenska a stará sa aj o tie najťažšie stavy aj z ostatných kardiocentier a špecializovaných ústavov srdcových a cievnych chorôb v krajine.

Kardiocentrum AGEL v Košiciach je špičkové zdravotnícke zariadenie s najmodernejším materiálno-technickým vybavením a s vyše 250 zamestnancami pre poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v oblasti kardiovaskulárnej medicíny, a to v rámci ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.  Za krátke obdobie existencie sa tu liečilo viac ako 16 000  pacientov a vykonalo  niekoľko tisíc úspešných intervenčných a operačných zákrokov pričom na niektoré z nich je už dnes čakacia doba aj niekoľko mesiacov a práve existencia nového Kardiocentra prispieva k ich skracovaniu v rámci SR.

Práve v Kardiocentre AGEL bola vykonaná prvá roboticky asistovaná operácia srdca na Slovensku pomocou prístroja Da Vinci a toto špičkové zariadenie má aj ďalšie medicínske unikátnosti, a to na medzinárodnej úrovni. Ako prvé pracovisko na Slovensku a ako jedno z mála v Strednej Európe začalo s programom orbitálnej aterektómie u pacientov so závažne kalcifikovanými stenózami koronárnych tepien. V Kardiocentre AGEL pracujú špičkoví domáci ale aj zahraniční odborníci, viacerí z nich pôsobia ako európski proktori vysoko-špecializovaných metodík a prebieha tu aj výuka študentov medicíny na Klinike srdcovej a cievnej chirurgie LF UPJŠ.

Medializované pochybnosti politikov o splnení materiálno-technických a personálnych kritérií preto možno vnímať len ako politickú neznalosť, alebo vedomé zavádzanie verejnosti.

Máme za to, že politický vplyv opozičných (aj koaličných strán) by sa mal prejavovať v skvalitňovaní zdravotníctva, nie v negovaní práce zdravotníckych kapacít a v zneisťovaní zdravotníckeho personálu v časoch jeho nedostatku. Vyzývame preto politikov, aby svoj čas vo funkcii investovali do nevyhnutnej reformy zdravotníctva a jeho zveľaďovania, nestrácali ho nezmyselnými politickými hrami a nesťažovali nám už aj tak náročnú a zodpovednú prácu ako je starostlivosť o pacientov a záchrana ľudských životov.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL