Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Sedem sestier AGELu získal najvyššie rezortné ocenenie. Biele srdce ocenilo dobré srdcia našich sestier

22.5.2023

Pre niekoho bežný deň, pre sestry, ktoré bez ohľadu na to, či je deň, či noc, bežný deň alebo sviatok pracujú s plným nasadením, viac než výnimočný. Piatok 19. mája patril v Senci slávnostnému galavečeru a odovzdávaniu prestížneho ocenenia Biele srdce, ktoré sa konalo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Až sedem ocenení získali sestry, ktoré pôsobia v zdravotníckych zariadeniach Skupiny AGEL.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zorganizovala už po 16.  krát výnimočné podujatie, ktoré bolo o sestrách a pre sestry. Všetky tie obetavé mamy, manželky, sestry, priateľky, jednoducho nezastupiteľné a mimoriadne dôležité nežné predstaviteľky zdravotníctva, prvé a posledné osoby, s ktorými sa pacient v nemocnici stretáva sa stretli, aby si v mene všetkých svojich kolegýň prevzali ocenenia. Nevyhnutnou súčasťou zdravotníctva sú od nepamäti, no posledné roky ukázali, prečo sa na ich prácu pozeráme s ešte väčším rešpektom. Uznanie a obdiv za svoje nasadenie, trpezlivosť, obetavosť a nezlomnú vôľu pomáhať za každých okolností pacientom si preto právom zaslúžia.

,,V prvom rade patrí poďakovanie SKSaPA za organizáciu tohto slávnostného galavečera. ,,Biele srdce je definované ako ocenenie,  vyjadrujúce charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Rada by som všetkým sestrám a pôrodným asistentkám poďakovala za  silu, odhodlanie, námahu, profesionalitu a trpezlivosť, ktorú vkladajú do každodennej práce, za entuziazmus a vôľu, s ktorými zvládajú často veľmi náročné situácie. A tiež za veľké srdce,  ktoré riadi prácu Vašich rúk. Sme to my, ktoré sme s pacientom a jeho ťažkými životnými situáciami tvárou v tvár, neraz dni aj týždne. Sestry sú prítomné v tých najcennejších a neraz aj najtragickejších chvíľach v živote. Denne pri našej práci vidíme nádej a odvahu, radosť a zúfalstvo, bolesť a utrpenie, život i jeho koniec. A to je nesmierne vyčerpávajúce,“ uviedla PhDr. Jana Ondrišová, MPH, riaditeľka Odboru kvality a ošetrovateľskej starostlivosti AGEL SK.

Ocenené sestry AGELu

PhDr. Andrea Kusá  - Nemocnica AGEL Bánovce

Prácu sestry vykonávam už 27 rokov. Znie to možno ako klišé, ale je pre mňa nielen povolaním, ale aj poslaním. Neviem si predstaviť robiť niečo iné. V dnešnej uponáhľanej dobe, dobe moderných technológií máme častokrát málo času na pacienta, na rozhovor s ním. Preto sa snažím o individuálny prístup ku každému pacientovi, o jeho vypočutie a riešenie problémov k jeho najväčšej spokojnosti. Práve komunikáciu považujem za kľúčovú nielen pri pacientoch, ale vieme ňou vyriešiť veľa problémov,  nedorozumení či sporov aj na pracovisku, medzi kolegami, ktoré nemusia prispievať k pozitívnej atmosfére a komplikujú výkon našej práce, najmä vo vzťahu k pacientovi.  Ocenenie Biele srdce je pre mňa veľkým vyznamenaním, utvrdzuje ma v poznaní, že idem správnym smerom a verím, že ma bude posúvať v mojej práci dopredu. Ktosi mi raz povedal: máš iba to, čo dáš.... ,a presne tak to v živote aj funguje.

Katarína Baranová -  sestra oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica AGEL Levoča

Spomínam si, že keď bola malé dievčatko a moja teta pracovala v nemocnici, tak som tam chodievala. Vždy som sa obzerala za zdravotnými sestrami a veľmi sa mi to páčilo. Ocenenie Biele srdce je pre mňa ako odmena za celoživotnú prácu. Som večný optimista a rada sa smejem. Keď mi kolegyňa Magdaléna Lesňáková povedala, že som nominovaná na toto ocenenie, tak som sa jej len do telefónu chichúňala a vravela: „To nemyslíš vážne, že sestru z Levoče vezmú na oceňovanie do Bratislavy a Senca.“ Keď mi prišla správa, že som toto ocenenie získala, skutočne ma to prekvapilo. Moje deti mi na to povedali. „Ale mami, ty si to zaslúžiš.“ S malým odstupom času som to s hrdosťou prijala. Stále však tomu nemôžem uveriť a moja emócia sa nedá opísať ani slovami. Je to pre mňa nádherný mesiac, pretože sa mi 15. mája narodila aj piata vnučka. Je to pre mňa šťastie a radosť. Napĺňa ma moja rodina a práca, a to napriek tomu, že už rok v dôchodkovom veku. Do práce chodím stále veľmi rada a skutočne ma to baví.

Mária Danielčáková - sociálna sestra oddelenia dlhodobo chorých Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok

Som veľmi dojatá z tohto prestížneho  ocenenia, ktoré je pre mňa mimoriadnou udalosťou a hlboko si to vážim. Vnímam to ako ocenenie a uznanie mojej práce. Je to silne emotívne. Ďakujem regionálnej komore sestier a pôrodných asistentiek v Kežmarku a vedeniu nemocnice, námestníčke pre ošetrovateľstvo Mgr. Veronike Nadžadyovej a vedúcej sestre ODCH Mgr. Simone Pavlíkovej, ktoré ma nominovali.  Som v pozícií odmenenej, a to ma zaväzuje naďalej ľudsky a profesionálne pristupovať k práci sestry. Byť dobrou sestrou je dar, ktorý nedostane každý a zároveň sa nedá nadobudnúť titulmi. Vychádza z hĺbky duše a citu.

Mária Rostášová – sestra oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnice AGEL Košice-Šaca

Ocenenie pre mňa znamená veľmi veľa. Nikdy by som si ani nepomyslela, že také ocenenie dosiahnem a že ma vôbec nominujú, pretože každý ma pozná tak, že, čo si myslím, to aj poviem. Práca sestry pre mňa znamená všetko, neviem si ani predstaviť, že by som robila niečo iné. Už aj naše motto na pozdrave zo školy znelo takto: Človek nemôže žiť iba pre seba, pretože by potom pod hlušinou vecí stratil v sebe človeka (A. Schweitzner),“ vyjadrila sa Mária Rostášová.

Eva Pacalajová – manažérka dennej smeny oddelenia dlhodobo chorých Nemocnica AGEL Zlaté Moravce

Vzorom pre výber povolania zdravotnej sestry bola pre mňa moja mama, ktorá pracovala ako ambulantná detská sestra a posledné roky pred odchodom na zaslúžený dôchodok aj ako sestra oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici. Jej prácu som ako dieťa obdivovala. Zbožňovala som jej profesionalitu, autoritu ale i vďačnosť, ktorú jej prejavovali pacienti. Bola mi vzorom. Počas mojej 32 ročnej pracovnej kariéry som prechádzala rôznym pracovným prostredím. Pracovala som v jasliach, pri lôžku pacienta v nemocnici, ale aj v ambulancii, či v teréne. Starostlivosť o detičky, dospelého pacienta alebo o „krehkého“ pacienta v seniorskom veku mi dávala možnosť všestranne rozvíjať svoje sesterské srdce. Kontakt s ľuďmi a možnosť odovzdávať ďalej moje odborné vedomosti iným ma napĺňa pocitom radosti a zadosťučinenia. Na tomto povolaní sa mi páči aj to, že nepoznám stereotyp. Každý deň je iný. Prinesie nové situácie, rozpovie príbeh pacienta či pripraví nečakané pracovné a osobné výzvy.

PhDr. Marta Hríbiková – vedúca sestra neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Zvolen

„V Nemocnici AGEL Zvolen na neurologickom oddelení pracujem od skončenia strednej zdravotníckej školy, doteraz necelých 37 rokov. Celý svoj pracovný život som strávila na jednom oddelení, na rôznych pozíciách. To, čo som vo svojom živote dosiahla, je určite vďaka rodine, kolegom a nadriadeným, ktorí mi to umožnili a podporovali ma. Rozhodnutie stať sa sestrou som nikdy neoľutovala. Svoju prácu vnímam nielen ako povolanie, ale aj ako poslanie. Mojím hlavným krédom jeposkytnúť pacientovi takú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá vedie k jeho skorému uzdraveniu a návratu medzi svojich blízkych. Vidieť v každom pacientovi svojho najbližšieho sa snažím vštepovať všetkým mojim kolegyniam. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Získanie ocenenia si nesmierne vážim, prijímam ho s pokorou a veľkou vďakou. Znamená pre mňa zadosťučinenie za dlhoročnú prácu a aj výzvu do ďalších rokov.“

 

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL