Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Zdravotnícka sieť AGEL novým vlastníkom spoločnosti MEREA. AGEL sa stal najväčším poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby na Slovensku

3.4.2023

Spoločnosť AGEL významným spôsobom posilňuje svoje pôsobenie na Slovensku v oblasti poskytovania zdravotníckych služieb. Do jej portfólia už patrí aj spoločnosť MEREA a.s., ktorá už funguje pod novým názvom AGEL Merea. Zlúčením oboch spoločností sa AGEL stal najväčším poskytovateľom a jednotkou v segmente dopravnej zdravotnej služby na Slovensku.

Spoločnosť Merea a. s. vznikla v roku 2009 pod názvom „Záchranná zdravotná služba SR“. Aktívna však začala byť až v roku 2013 po zmene akcionárskej štruktúry. „Osobne som veľmi rád, že sa podarilo fúziu úspešne zrealizovať. Spoločnosť AGEL vnímam vysoko pozitívne. Vďaka svojej profesionalite má obrovský potenciál v segmente zdravotnej starostlivosti. Rovnako v nej pracuje veľa kolegov, s ktorými sa kontinuálne stretávame roky. Všade vo svete je DZS neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti, hlavne v kontexte dobre zorganizovanej siete nemocníc. Spojením spoločností vzniká nový líder na poli DZS – AGEL Merea a. s. Zároveň všetky projekty realizované spoločnosťou Merea a.s. sa po zlúčení spoločnosti posúvajú na úplne inú úroveň. Možnosti, ktoré sa naskytajú sú nekonečné,“ uviedol generálny riaditeľ Merea a. s. Ernest Caban.

,,Spoločnosť AGEL od roku 2022 významne  expanduje vo viacerých oblastiach zdravotníctva. Keďže prevádzkujeme sieť zdravotníckych zariadení po celom Slovensku, je logickým krokom pre poskytovanie vysokej kvality zdravotnej starostlivosti pre pacienta postarať sa aj o jeho dopravu z a do našich zdravotníckych zariadení, či riešiť vzdelávanie laickej aj odbornej verejnosti. Práve z dôvodu komplexnosti služieb sme sa rozhodli prevziať spoločnosť Merea a. s.,“ uviedol predseda predstavenstva AGEL a. s. Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.

„Core businessom“ spoločnosti je dopravná zdravotná služba, do prevzatia AGELom bola Merea druhým najväčším poskytovateľom v segmente dopravnej zdravotnej služby.

Ďalšou významnou činnosťou našej spoločnosti je vzdelávanie laickej a odbornej verejnosti. Edukačné a tréningové centrum sa venuje sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov formou študijného programu ,,Neodkladná podpora životných funkcií pre odbornú verejnosť“ a tiež kurzov prvej pomoci pre odbornú a laickú verejnosť. Viac ako 20 členný tím zložený z regionálnych manažérov a profesionálne vyškolených inštruktorov odovzdáva svoje vedomosti zdravotníckym pracovníkom rôznych zdravotníckych zariadení na území celého Slovenska. ,,Od založenia Edukačného tréningového centra sme preškolili za rok 2021/2022 viac ako 6 600 ľudí. Hlavným inštruktorom je BC. Miroslav Nagy, dipl. z.z., ktorý patrí medzi špičku vo svojom odbore na Slovensku,“ hovorí generálny riaditeľ E. Caban.

Súčasťou aktivít spoločnosti Merea je aj úspešný projekt individuálnych súkromných prevozov pacientov.  Tie dávajú klientovi možnosť zabezpečiť si prevoz prevažne do alebo zo zdravotníckeho zariadenia súkromne. Táto služba, napriek tomu, že je platená z vlastných zdrojov, si získala veľmi veľkú pozitívnu spätnú väzbu. Klient má teda na výber - prevoz hradený poisťovňou alebo individuálny súkromný prevoz s vyšším štandardom.

Spoločnosť Merea rozvíja aj medzinárodné aktivity. Minulý rok spustila medzinárodný projekt (výjazdová ambulancia) pomoci utečencom. ,,Našou úlohou je zabezpečovať výjazdovú zdravotnú starostlivosť pre vojnových utečencov. K dnešnému dátumu sme poskytli pomoc niekoľko tisícom utečencom. Vďaka našej spolupráci sa nám podarilo zabezpečiť systémovú pomoc pre ľudí, ktorí boli nútení pre vojnový konflikt opustiť svoju krajinu,“ vysvetľuje skúsený odborník.

Merea sa venuje aj zabezpečovaniu zdravotníckych asistencií. Aj napriek pandémii koronavírusu v roku  2022 zabezpečili službu zdravotníckej asistencie na viac ako 50 väčších podujatí. ,,Unikátom v roku 2022 bolo bezproblémové zvládnutie zdravotníckej dozoru na najväčšom športovom podujatí medzinárodného charakteru – Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2022, kde sme v priebehu jedného týždňa efektívne riadili 46 posádok RZP (rýchlej zdravotnej pomoci) a 22 posádok RLP (rýchlej lekárskej pomoci),“ hovorí E. Caban.

„Personal care“ je najmladším projektom spoločnosti Merea. Ide o sprostredkovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti na komerčnej báze. K dispozícii je pre klientov niekoľko programov – od jednorazových až po komplexnú celoročnú starostlivosť 24/7, kde je klientovi k dispozícii prostredníctvom dispečingu zdravotnícky pracovník. ,,Tento projekt má veľkú budúcnosť a fúzia spoločností je pre tento projekt obrovským prínosom,“ uviedol generálny riaditeľ.

 

Merea v roku 2022 v číslach

Počet stredísk dopravnej zdravotnej služby  -  13 (na území celého SR)

Počet ambulancií - vozový park   - viac ako 100 ambulantných vozidiel

Počet prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov cez dispečing  - 199 665

Počet prepráv mobilných a imobilných pacientov za rok 2022  - 189 000

Počet individuálnych súkromných prevozov - viac ako 370

 

Edukačné tréningové centrum

Počet preškolených ľudí  - viac ako  3 500

Počet zdravotníckych asistencií na podujatiach - viac ako 50  + podujatie EYOF

Počet očkovaných proti ochoreniu COVID-19 - od vypuknutia pandémie viac ako 30 000 ľudí         

Počet testovaných na ochorenie COVID – 19 - od vypuknutia pandémie viac ako  106 000 ľudí

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL