Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Spoločnosť AGEL žiadala v Pláne obnovy financie pre tri nemocnice

7.3.2023

Spoločnosť AGEL sa uchádza v rámci výzvy na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti pre tri nemocnice v celkovej hodnote 118,142 milióna EUR s DPH vrátane spolufinancovania. V rámci projektov sa v Nemocnici AGEL Zvolen, vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica a v Nemocnici AGEL Levice výrazne zvýši kvalita a dostupnosť modernej zdravotnej starostlivosti, ako aj počet lôžok pre pacientov v danom regióne. Výber projektov sa realizoval na základe jasne definovaného výberového konania podľa stanovených podmienok Ministerstvom zdravotníctva SR. Žiadatelia museli splniť všetky podmienky stanovené vládou SR, ktorá na svojom zasadnutí v septembri 2022 schválila metodiku prioritizácie projektov tejto výzvy. Dané projekty výrazne navýšia a zveľadia majetok vo vlastníctve príslušných krajov. Z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti je pre krajské a regionálne nemocnice alokovaných 212 miliónov EUR. ,,Z pohľadu spoločnosti AGEL ide o strategické, rozvojové projekty do majetku príslušných krajov, ktoré svojim objemom, rozsahom a kvalitou znamenajú významný posun v rozvoji moderného zdravotníctva na Slovensku, čo má šancu pocítiť predovšetkým samotný pacient a zdravotnícky personál v danom regióne,“ vysvetlil Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M., predseda predstavenstva AGEL a. s.

 

  1. Nemocnica AGEL Zvolen, a. s. – 34,335 milióna EUR s DPH

V Nemocnici AGEL Zvolen sa postaví úplne nový, moderný, 5 podlažný pavilón chirurgických disciplín, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria po stránke stavebnej, prevádzkovej a logistickej. Pôjde o moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky a manažmentu pacienta. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou a kvalitami služieb na úrovni 3. tisícročia, porovnateľný s najmodernejšími zariadeniami v Európe. Pre pacientov projekt, okrem vynikajúcej kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 úplne nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. Úplnou novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.  Samozrejmosťou bude úplne nová zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jej priblíženie obyvateľom spádovej oblasti.

,,Pre Nemocnicu AGEL Zvolen a. s. takáto investícia znamená možnosť ďalšieho rozvoja našich nosných chirurgických oddelení: chirurgie, gynekológie a pôrodníctva, úrazovej chirurgie a ortopédie. Zvýšenie počtu lôžok nám umožní naplniť všetky požiadavky kladené na nemocnicu II. úrovne, zabezpečenie starostlivosti rozšírenému spádu nemocnice  a moderná dispozícia prinesie viac komfortu pacientom, zvýšenie štandardu hotelovej zložky hospitalizácie a čerstvým rodičom možnosť pobytu rodinného príslušníka počas celej doby hospitalizácie mamičky po pôrode,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ing. Ľudmila Veselá MBA.

  1. Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s. – 27,227 milióna EUR s DPH

Fakultná nemocnica AGEL Skalica, ktorá sa stala súčasťou portfólia AGEL len v decembri 2020, by na základe schválenej žiadosti mala v regióne výrazne postúpiť v kvalite poskytovaných služieb a ašpirovať na jednotku v regióne. Či už v celkovom manažmente pacienta, jeho komfortu pri príchode, pobyte v nemocnici, ako aj pri pravidelných návštevách. Nemocnica pripravuje výstavbu nového, moderného lôžkového pavilónu internistických disciplín. Znamená to, že pacient dostane komplexnú starostlivosť na jednom mieste. Nový, štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta, najvyšší možný komfort v rámci prístrojového vybavenia, ale aj obsluhy a starostlivosti a prístupu zdravotníckeho personálu. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavným pavilónom, čím vznikne moderná monobloková nemocnica 21. storočia.

,,Skalická nemocnica má jedinečnú príležitosť výrazne posunúť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom historickej šance cez realizáciu projektu v Pláne obnovy a odolnosti. Ide o výraznú investíciu, jednu z najväčších v regióne s presahom do všetkých oblastí života na Záhorí. Realizáciou projektu je šanca posilniť postavenie mesta, zabezpečiť istotu a kvalitu pracovných príležitostí a obmedziť odliv kvalitných ľudí za hranice,“ uviedol predseda predstavenstva Fakultnej nemocnice AGEL Skalica Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.   

     3.      Nemocnica AGEL Levice s. r. o.  – 56,580 milióna EUR s DPH

Levická nemocnica za posledné tri roky pre pacientov zrealizovala výrazné zmeny – nový urgentný príjem, nové oddelenia, ambulancie, nové vybavenie a výrazné rozšírenie spektra zdravotnej starostlivosti. Z Plánu obnovy a odolnosti má ambíciu asi najväčšiu a najzásadnejšiu – komplexnú rekonštrukciu 6 podlažnej budovy lôžkového pavilónu s následnou centralizáciou všetkých oddelení do tzv. monobloku a vybudovanie priestorov Hot floor - centrálneho pracoviska operačných sál a intenzívnej medicíny. Pre pacientov, ktorí poznali nemocnicu v jej doterajšej podobe sa zmení takmer všetko – celá organizácia každej návštevy v nemocnici. Prepoja sa  doterajšie nové pracoviská – urgentný príjem, operačné sály so všetkými nosnými oddeleniami nemocnice. Pacient bude pod jednou strechou v starostlivosti všetkých odborníkov, s patričným vybavením,  starostlivosťou, najmodernejšími metódami diagnostiky a liečby. Rekonštrukciou prejde až 170 lôžok, pacienti, ktorí budú v nemocnici hospitalizovaní, budú mať k dispozícii najmodernejšie vybavenie. Realizáciou predmetného projektu vznikne de facto nová moderná nemocnica monoblokového typu, ktorá nebude mať obdobu v danom regióne.

,,Výsledkom tejto historicky najväčšej rekonštrukcie  nemocnice bude  zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skrátenie priemernej doby hospitalizácie na akútnych oddeleniach. Rekonštrukcia ďalej umožní zlepšenie materiálno-technického vybavenia, reorganizáciu ústavnej starostlivosti, zmenu logistiky poskytovaných diagnostických a liečebných výkonov. Umožní nemocnici zvládnuť zvýšený počet pacientov, ktorí budú smerovať do nemocnice za poskytnutím akútnej zdravotnej starostlivosti z okolitých komunitných nemocníc nachádzajúcich sa v regionálnom dosahu Nemocnice AGEL Levice,“ uviedol riaditeľ Nemocnice AGEL Levice MUDr. Ján Belanský, MPH.

Skupina AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Skupina prevádzkuje v Čechách a na Slovensku sieť 32 nemocníc, celkovo sa v jej portfóliu nachádza takmer stovka spoločností a zamestnáva cca 15 000 zamestnancov, z toho na Slovensku približne 6 000 zamestnancov.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL