Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

AGEL sa stal členom prestížnej zahraničnej obchodnej komory AmCham

7.12.2022

Spoločnosť AGEL sa ako najúspešnejší súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v strednej Európe stal v novembri 2022 novým členom AmCham Slovakia. Ide o prestížnu, najaktívnejšiu zahraničnú obchodnú komoru a obchodnú komunitu na Slovensku.

AmCham Slovakia je na trhu od roku 1993. Združuje viac ako 330 spoločností všetkých veľkostí a sektorov. To predstavuje silný a rešpektovaný hlas podnikateľskej komunity. Prostredníctvom ich výborov, pracovných skupín a iných snáh má člen AmCham možnosť ovplyvniť zásady, ktoré ovplyvňujú podnikanie. Široké portfólio podujatí AmCham slúži ako ideálna príležitosť stretnúť sa so zaujímavými ľuďmi z biznisu či verejnej sféry, nadviazať nové kontakty, podeliť sa o osvedčené postupy, šíriť informácie o svojom podnikaní a nájsť nových obchodných partnerov. V rámci členstva informujú o najnovšom vývoji, trendoch alebo zmenách politík, ktoré môžu ovplyvniť podnikanie, prostredníctvom našich rôznych publikácií, ako aj konferencií, obchodných raňajok alebo workshopov s odbornými prednášajúcimi.

Hlavné ciele AmCham:

  • Podporovať pravidelný dialóg s kľúčovými osobami s rozhodovacou právomocou (ministerstvo školstva a úrad vlády; univerzity, výskumné inštitúcie, stredné školy);
  • Prispieť k lepším podmienkam pre výskum a vývoj, inovácie a transfer technológií;
  • Poskytovať platformu na zdieľanie osvedčených postupov medzi členmi AmCham;
  • Dlhodobá podpora podnikania pre zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska;
  • Prispieť k lepšiemu odbornému vzdelávaniu a tým prispieť k príprave kvalifikovaných odborníkov.

,,Skupina AGEL v roku 2022 mohutne expanduje, do nášho portfólia už patrí v rámci Čiech a Slovenska takmer 100 spoločností, zamestnávame cca 15 000 ľudí. Členstvo v AmCham je logickým krokom v rámci rozvoja našich aktivít, je to príležitosť na výmenu skúseností, ale aj vplyv na vývoj v spoločnosti,“ uviedol riaditeľ Vzdelávacieho, vedeckého a výskumného inštitútu AGEL MUDr. Jozef PRIBULA, PhD., MBA.
 

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL