Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Zdravotnícka skupina AGEL hospodárila v roku 2019 so ziskom

19.7.2020

Konsolidovaný zisk zdravotníckej skupiny AGEL dosiahol za rok 2019 pred zdanením 31,6 milióna EUR. Skupina AGEL využíva synergiu, ktorú jej poskytuje široké zastúpenie v Českej republike a na Slovensku. U poskytovateľov zdravotných služieb v oboch republikách sa realizuje celý rad spoločných zdravotníckych projekotv ako je napríklad automatizácia laboratórií alebo plánované zaobstaranie nových prístrojov magnetickej rezonancie.

Dlhodobým strategickým cieľom skupiny AGEL je dosiahnuť stav, aby každá nemocnica mala v spektre svojich služieb unikátnu zdravotnú službu, ktorá bude charakteristická pre dané zdravotnícke zariadenie. V roku 2020 bude skupina AGEL naďalej navyšovať počty lôžok následnej a paliatívnej starostlivosti. Spoločnost plánuje rozsiahle invesície do nových nemocničných pavilónov a prístrojovej techniky.

Skupina AGEL zamestáva celkovo 13,5 tisíc zamestnancov. Vlani bolo v zdravotníckych  zariadeniach skupiny AGEL zrealizovaných 5,6 miliónov ambulantných ošetrení, uskutočnilo sa  232 tisíc hospitalizácií, 55 tisíc operácií a narodilo se tu spolu 13 tisíc detí. Tržby skupiny sa medziročne zvýšili z 449,7 miliónov EUR  na 494,7 milióna EUR.

Skupina AGEL prevádzkuje spolu 22 nemocníc (na Slovensku je to 12 nemocníc – Komárno, Zvolen a jeho vysunuté pracovisko Krupina, Levice, Zlaté Moravce, Bánovce, Handlová, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Košice-Šaca a špecializovaná AGEL Clinic Bratislava) ďalej sieť polikliník, lekární, laboratórií, distribučných spoločností, a ďalšie špecializované zdravotnícke zariadenia. Skupina zriaďuje AGEL Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL