Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Skleróza multiplex sa v začiatkoch tvári ako únava či prepracovanie Príznaky neignorujte a navštívte neurológa

26.5.2020

Sclerosis multiplex, po slovensky roztrúsená skleróza, je známa aj ako ochorenie tisícich tvárí. Jej príznaky sa vyskytujú už u mladých ľudí a vývoj je často nepredvídateľný. 27. máj je Svetovým dňom sklerózy multiplex, má za cieľ na toto závažné neurologické ochorenie upozorniť a zároveň o ňom zvyšovať informovanosť.

Roztrúsená skleróza  je zápalové ochorenie, ktoré napáda centrálny nervový systém, teda mozog, miechu a obaly očných nervov. ,,Príčinou ťažkostí je, že imunitný systém začne napádať svoje vlastné nervové bunky, respektíve ich obal , ktorý je okrem iného tvorený aj myelínom. Myelín za normálnych okolností chráni nervové vlákna a pomáha im šíriť elektrické vzruchy a tým riadiť funkcie celého nervového systému. Bez neho dochádza k výraznému spomaleniu vedenia vzruchov v nervovom tkanive, neskôr aj k ich odumretiu, až k zániku nervových buniek,“ vysvetľuje MUDr. Iveta Nikolová, neurologička z AGEL Clinic Bratislava, ktorá sa s touto diagnózou vo svojej ambulancii stretáva často.

Príznaky sklerózy multiplex sú rôzne, podľa toho, ktorá časť nervovej sústavy je zasiahnutá, a často sa zamieňajú s únavou, prepracovanosťou či unavenými očami. ,,Najčastejším prvým príznakom sú zrakové poruchy, a to v dôsledku napadnutia obalu zrakového nervu, takže môže dôjsť k výpadku v zornom poli, dvojitému videniu alebo zhoršeniu zrakovej ostrosti. Pacient môže mať bolesti oka pri pohľade do strán,“ opisuje neurologička MUDr. Iveta Nikolová. Podľa jej slov sú ďalšie prejavy  poruchy pohyblivosti, niekedy až známky ochrnutia končatín, tváre, ťažkosti s rovnováhou s následnými pádmi v neskoršom štádiu, poruchy artikulácie, poruchy močenia či sexuálnych funkcií, poruchy citlivosti tváre, končatín, od necitlivosti až po úporné bolesti. Pomerne časté sú aj psychické poruchy ako depresia, úzkosť a poruchy spánku, a to nielen v dôsledku zmien nervovej sústavy, ale aj ako reakcia na diagnózu.

Diagnostika tohto ochorenia patrí výlučne do pôsobnosti neurológa. Ako diagnostika prebieha, nám vysvetlila neurologička MUDr. Iveta Nikolová: ,,Veľmi dôležitá je anamnéza, nakoľko ochorenie sa prejavuje v mladom veku, prvé príznaky môžu byť interpretované len ako prepracovanie, unavené oči, únava a ťažkostiam sa nevenuje pozornosť. Neskôr sa už ochorenie prejaví neurologickými príznakmi, ktoré už vedú k správnej diagnóze. K základnému vyšetreniu patrí podrobné neurologické vyšetrenie, vyšetrenie magnetickou rezonanciou mozgu a miechy. Často pacienta odosielame na hospitalizáciu na neurologické oddelenie, a to na doplnenie vyšetrenia likvoru a ďalších vyšetrení, ktoré stanovia konečnú diagnózu.“   

Podľa slov MUDr. Nikolovej z AGEL Clinic počet pacientov v posledných rokoch významne stúpa. Čiastočne   je to aj v dôsledku väčšej informovanosti širokej verejnosti o príznakoch a prejavoch ochorenia s následnou návštevou špecialistu, ďalej sú to aj vírusové ochorenia, ktoré zabraňujú imunitnému systému normálne fungovať. Skleróza multiplex sa vyskytuje takmer výlučne v krajinách, kde je vysoký hygienický štandard. Rizikovým faktorom je často nedostatok vitamínu D, stres alebo zvýšená záťaž, pretože pôsobia cez hormonálny systém, ktorý potom ovplyvňuje riadenie imunitných a nervových funkcií.  ,,V súčasnosti ešte na roztrúsenú sklerózu neexistuje liek, ktorý by dokázal odstrániť všetky príznaky a ochorenie navždy vyliečiť. Ale sú k dispozícii lieky, ktoré dokážu pomôcť veľmi účinne v zastavení príznakov choroby, najmä pokiaľ sa začne s liečbou včas. V priebehu posledných 20 rokov sa počet liekov na liečbu roztrúsenej sklerózy rozšíril. Mnohé nové lieky sú aktuálne vo fáze registrácie alebo sa skúma ich účinok v klinických štúdiách. Tieto skutočnosti prinášajú významnú nádej pre veľkú časť pacientov, základom úspechu je ale dobrý vzťah a otvorená komunikácia medzi pacientom, lekárom a zdravotnou sestrou,“ dodáva na záver MUDr. Iveta Nikolová. 

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL