Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

AGEL Clinic spustila sérologické testovanie na prítomnosť protilátok na COVID-19

22.5.2020

V AGEL Clinic Bratislava, ktorá je členom skupiny AGEL, vyšetria od zdravotníci prítomnosť protilátok ochorenia COVID-19 v krvi aj samoplatcom. Svoj záujem o vyšetrenie je nutné nahlásiť na telefónne číslo 02/482 52 300 a samoplatca zaplatí za vyšetrenie 35 EUR (základný panel) alebo 48 EUR (rozšírený panel) po vykonaní odberu priamo na recepcii kliniky. Odber sa robí aj deťom od 10 rokov.

Sérologické vyšetrenie na základe prítomnosti protilátok IgM a IgG špecifických pre 2019-nCoV ukáže, či sa testovaný v minulosti s vírusom stretol, prípadne je ním aktuálne infikovaný, hoci  nemusí mať žiadne príznaky. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi a  jeho senzitivita u osôb so symptómami je v priemere 90 %. V rôznych fázach ochorenia COVID-19 nie je účinnosť detekcie nukleových kyselín a protilátok rovnaká. Metóda RT PCR a  vyšetrenie protilátok  sa používajú synergicky, aby sa vzájomne dopĺňali, zlepšovali účinnosť diagnostiky a monitorovali postupnosť rozvoja choroby.

,,Odbery v AGEL Clinic sa realizujú od pondelka do štvrtka v ranných hodinách, od 7,00 hod. do 9,00 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať a výsledky dostane pacient do 48 hodín,“ vysvetľuje riaditeľ kliniky MUDr. Oto Lobodáš, MPH.

Ochorenie COVID-19 je možné prekonať a pritom o tom ani nevedieť. Ide o tzv. bezpríznakový priebeh ochorenia. Stanovenie protilátok je vhodné na zistenie percenta populácie, ktoré s vírusom prišlo do kontaktu. Test môže potenciálne naznačovať či osoba už bola infikovaná a či sa u nej vytvorila imunitná odpoveď voči danému vírusu. 

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL