Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

AGEL Clinic spustila sérologické testovanie na prítomnosť protilátok na COVID-19

22.5.2020

V AGEL Clinic Bratislava, ktorá je členom skupiny AGEL, vyšetria od zdravotníci prítomnosť protilátok ochorenia COVID-19 v krvi aj samoplatcom. Svoj záujem o vyšetrenie je nutné nahlásiť na telefónne číslo 02/482 52 300 a samoplatca zaplatí za vyšetrenie 20 EUR po vykonaní odberu priamo na recepcii kliniky.

Sérologické vyšetrenie na základe prítomnosti protilátok IgM a IgG špecifických pre 2019-nCoV ukáže, či sa testovaný v minulosti s vírusom stretol, prípadne je ním aktuálne infikovaný, hoci  nemusí mať žiadne príznaky. Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi a  jeho senzitivita u osôb so symptómami je v priemere 90 %. V rôznych fázach ochorenia COVID-19 nie je účinnosť detekcie nukleových kyselín a protilátok rovnaká. Metóda RT PCR a  vyšetrenie protilátok  sa používajú synergicky, aby sa vzájomne dopĺňali, zlepšovali účinnosť diagnostiky a monitorovali postupnosť rozvoja choroby.

,,Odbery v AGEL Clinic sa realizujú od pondelka do štvrtka v ranných hodinách, od 7,00 hod. do 9,00 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať a výsledky dostane pacient do 48 hodín,“ vysvetľuje riaditeľ kliniky MUDr. Oto Lobodáš, MPH.

Ochorenie COVID-19 je možné prekonať a pritom o tom ani nevedieť. Ide o tzv. bezpríznakový priebeh ochorenia. Stanovenie protilátok je vhodné na zistenie percenta populácie, ktoré s vírusom prišlo do kontaktu. Test môže potenciálne naznačovať či osoba už bola infikovaná a či sa u nej vytvorila imunitná odpoveď voči danému vírusu. 

zpět na novinky

Kontakt pre média

Mgr. Martina Pavliková
Tlačový hovorca
tel: +421 0911 169 377
e-mail: hovorca@agelsk.sk