Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

AGEL Clinic začína opätovne realizovať plánované operácie

4.5.2020

AGEL Clinic, centrum pohybovej medicíny, ktoré patrí do siete AGEL, začína od 4. mája 2020 opätovne realizovať plánované operácie. Tie boli odložené v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID-19 nariadením Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR, operácie sa na klinike nevykonávali od 11.3.2020.

"Realizovať budeme všetky operácie, ktoré patria medzi neodkladné, resp. ich odkladnosť je maximálne po dobu 3 mesiacov od stanovenia indikácie k operácii,“ vysvetľuje riaditeľ kliniky MUDr. Oto Lobodáš, MPH.

Aj pre plánovanú operatívu však platia isté obmedzenia. Aby pacient mohol byť operovaný v rámci plánovaného zákroku, musí, vzhľadom na pandémiu koronavírusu, splniť viaceré podmienky. Všetky operácie vykonávané počas pandémie COVID-19 vychádzajú z nariadení hlavného hygienika SR (momentálne zo 7. aktualizácie). Pre pacientov sú  pripravené formuláre, ktoré vychádzajú z týchto dokumentov. Každý pacient je povinný sa s nimi oboznámiť pred nástupom do nemocnice. Základnou podmienkou pre pacienta, ktorý má absolvovať plánovanú operáciu je tiež negatívny PCR test a nemá byť starší ako dva pracovné dni pred plánovanou hospitalizáciou. Povinnosťou pacienta je tiež deklarovať čestným prehlásením, že dodržal domácu karanténu 14 dní pred nástupom na hospitalizáciu  a že mu nebola nariadená karanténa zo strany regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prípadne jeho všeobecným lekárom v čase trvania hospitalizácie. Stále platí, že každý pacient, ktorý prichádza na kliniku, musí prejsť triážou.

V AGEL Clinic naďalej platia skrátené otváracie hodiny, tá je momentálne otvorená každý pracovný deň do 15,30 hod. "Aj napriek skráteným otváracím hodinám sme fungovali v štandardnom režime. Zdravotnú starostlivosť aj naďalej poskytujeme v špecializovaných ambulanciách a vo všeobecnej ambulancii, prebiehajú aj rehabilitačné procedúry a cvičenia s fyzioterapeutmi a röntgenové vyšetrenia. Nezatvorili sme žiadne ambulancie a objednávanie prebieha aj naďalej v nezmenenom režime, a to prostredníctvom klientskeho centra. Od pondelka 11. mája sa vrátime k pôvodným otváracím hodinám,“ vysvetľuje riaditeľ AGEL Clinic MUDr. Oto Lobodáš, MPH.

Klinika sa venuje aj športovej medicíne, keďže športovci naďalej trénujú individuálne a venujú sa svojmu zdravotnému stavu priebežne, na AGEL Clinic nezaznamenali znížený ani zvýšený počet ich vyšetrení. V AGEL Clinic je možné aj komerčné testovanie na koronavírus COVID-19 pre samoplatcov, ktoré prebieha každý štvrtok v ranných hodinách a cena testu je 65 €.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL