Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Sieť AGEL SK poskytuje zdravotníkom v prvej línii psychosociálnu pomoc

24.4.2020

V období šírenia pandémie COVID-19 je dôležitá nielen starostlivosť o pacientov, ale aj o zdravotnícky personál, ktorý stojí v prvej línii a denne zabezpečuje plynulý chod nemocníc a nasadzuje pri tom vlastné zdravie. Sieť zdravotníckych zariadení AGEL SK spustila práve pre nich program psychosociálnej pomoci, ktorý im pomáha vyrovnať sa so vzniknutou situáciou a s náporom stresu.

V období, keď sú zdravotníci kvôli šíriacej sa nákaze koronavírusom COVID-19 pod mimoriadnym tlakom, vznikla myšlienka vytvoriť formu psychosociálnej pomoci. Ministerstvo zdravotníctva SR má v rámci Národného krízového a kritického tímu za cieľ pomáhať zdravotníckym zariadeniam zvládnuť náročnú epidemiologickú situáciu, jeho súčasťou je aj práve takáto pomoc. Sieť zdravotníckych zariadení AGEL SK sa preto rozhodla, že vytvorí vlastný psychosociálny tím, ktorý bude poskytovať podporu personálu v našich zdravotníckych zariadeniach. Tento tím koordinuje  Ing. Zuzana Cyprichová, riaditeľka odboru AGEL SK. Tím má 14 členov, prevažne klinických psychológov.

Jedným z dôvodov vzniku psychosociálnej pomoci je predpoklad, že záťaž zdravotníkov bude dlhá a intenzívna a výraznejšia, na akú je bežný organizmus nastavený. ,,Vychádzame zo zahraničných výskumov, ktoré hovoria o tom, že každý tretí až piaty zdravotník vykazuje po extrémne dlhodobej záťaži symptómy posttraumatickej stresovej poruchy, podobnej tej, ktorú zažívajú vojaci nasadení v prvej línii, alebo človek po traumatickom zážitku. Dôležité je v tejto chvíli vytvoriť preventívne opatrenia, čo sa psychiky týka a naučiť zdravotníkov zvládať vlastnú emocionalitu v záťažovej situácii, aby si udržali svoju funkčnosť pri starostlivosti o pacienta. Novým typom záťaže  pre zdravotníkov je už len  samotné používanie osobných ochranných pracovných pomôcok v červených zónach, či odlúčenie od blízkych v prípade karantény z dôvodu kontaktu s pozitívnym pacientom,“ vysvetľuje  Ing. Zuzana Cyprichová.

Psychosociálny tím okrem iného dáva jednotlivým zdravotníckym zariadeniam rôzne preventívne odporúčania, napríklad dĺžky časov, ktoré zamestnanec môže stráviť nepretržite v červenej zóne, systém prijímania tekutín, vytvorenie relaxačných zón a v nich podmienky na  ticho, teplo, tekutiny ako aj diskrétne telefonovanie na linku pomoci či príbuzným. ,,Tiež vďaka výcviku MZ SR máme pripravené stabilizačné techniky na prinavrátenie zdravotníka do aktivity v krátkom čase, ako napríklad Jacobsonova progresívna relaxácia, technika 4 polí, orientácia cez rozhovor na „TU a TERAZ“ a rôzne ďalšie techniky,“ vysvetľuje Ing. Zuzana Cyprichová. Našim cieľom je zamerať sa na to, ako človeka v záťaži preladiť z emocionálnych reakcií do racionality a pomôcť mu zvládnuť  vlastné emócie.   Ku krízovej intervencii patrí aj podporný kolegiálny rozhovor, ktorý má svoju pevnú štruktúru, a tá bola tiež predmetom výcviku členov psychosociálneho tímu. ,,Počas webinárov pre našich zdravotníkov sa snažíme apelovať na to, aby sme všetci spolu zotrvali v prvej línii a zabránili tak pandémie. Vydržíme, len keď každý budeme tam, kde je naše miesto a krok za krokom budeme robiť to, čo je aktuálne potrebné. Našim chrámom je teraz naša nemocnica a našim poslaním je služba chorým. Byť zdravotníkom nadobúda v tomto čase svoj pravý význam, teraz je potrebné vrátiť sa a spomenúť si, prečo sa rozhodli byť lekári lekármi a sestry sestrami,“ vysvetľuje Ing. Zuzana Cyprichová.

Nervozita a stres sa najviac prejavujú na vstupných filtroch, takzvaných triážach. Tu je personál najviac preťažený. Pomohla by väčšia súčinnosť pacientov na vstupných filtroch a ich uvedomenie, že to, čo robíme, je najmä pre ich bezpečnosť. Členovia psychosociálneho tímu sa venujú aj takýmto situáciám. ,,Naši členovia tímu si boli pozrieť aj tzv. COVID oddelenia pripravené pre pacientov pozitívnych na koronavírus, kde prišli s rôznymi návrhmi na úpravu, ktoré lekári ocenili. Kolegovia, zdravotníci v sieti AGEL prijali našu pomoc veľmi pozitívne a aktuálne pre nich pripravujeme videá a edukačné pomôcky,“ dodáva na záver Ing. Zuzana Cyprichová.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL