Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Kuchyne v nemocniciach siete AGEL dodržiavajú prísny režim, pacienti aj zamestnanci majú stravu naďalej zabezpečenú

20.4.2020

V čase šíriaceho sa koronavírusu COVID-19 ovplyvnili prijaté opatrenia všetky nemocnice siete AGEL SK nielen v zdravotníckych profesiách, ale aj v tých, ktoré primárne nesúvisia so zdravotnou starostlivosťou, napríklad kuchyne či jedálne. V zdravotníckych zariadeniach siete AGEL SK sa aj napriek sprísneným opatreniam naďalej pripravuje a distribuuje strava pre pacientov a zamestnancov.

Prísne opatrenia v čase epidemiologickej hrozby koronavírusom COVID-19 neobišli ani jedálne a kuchyne, ktoré denne pripravujú pacientom čerstvú stravu.  Aj v minulosti museli byť dodržané všetky protiepidemiologické zásady určené zákonmi, nariadeniami a hygienickými opatreniami pri príprave stravy, či sa to týka technologickej prípravy alebo hygienického režimu. ,,Zamestnanci oddelenia liečebnej výživy Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča majú k dispozícii ochranné rúška, inak pracujú v štandardnom hygienickom režime, teda používajú predpísané osobné ochranné pracovné pomôcky. Patrí sem pracovný odev, pokrytie hlavy, jednorazové rukavice, prísne dodržiavanie hygieny rúk a tela,“ vysvetľuje Mária Košťálová, vedúca diétna sestra levočskej nemocnice, v ktorej okrem pacientov a zamestnancov pripravujú stravu aj pre dôchodcov. Z dôvodu minimalizácie kumulácie zamestnancov sa obedy nekonzumujú v jedálni, ale vydávajú sa do obedárov. Samozrejmosťou je zvýšená dezinfekcia v kuchyniach všetkých zdravotníckych zariadení.

V rámci prísnych opatrení sa ako spôsob zamedzenia združovania personálu zatvorili jedálne. Každé zdravotnícke zariadenie má ale zriadené vlastné podmienky na výdaj stravy. ,,Obedy sa u nás vydávajú podľa harmonogramu, ktorý bol vypracovaný pre jednotlivé oddelenia. Pred jedlom majú zamestnanci možnosť si umyť a dezinfikovať ruky,“ popisuje aktuálnu situáciu Marta Kontrošová, vedúca diétna sestra z Nemocnice Krompachy. V Nemocnici Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku sa tiež jedlo vydáva podľa harmonogramu, avšak za celé oddelenie preberá stravu do obedárov iba jeden zamestnanec. Mgr. Magdaléna Kožiková, vedúca stravovacej prevádzky tejto nemocnice, zároveň dodáva, že tieto opatrenia neovplyvnili počet vydaných obedov. Inak je tomu v Nemocnici Zlaté Moravce, kde sa počet obedov znížil. ,,Aktuálne varíme pre menej pacientov. Je to spôsobené aj tým, že oddelenia poskytujú iba akútnu zdravotnú starostlivosť a oddelenia a ambulancie, ktoré poskytujú odkladnú zdravotnú starostlivosť, pracujú v upravenom pracovnom režime či hodinách. Naďalej ale varíme všetky druhy diét, ktorých je celkovo 22,“ vysvetľuje vedúca úseku liečebnej výživy a stravovania Mgr. Veronika Lepišová zo zlatomoraveckej  a levickej nemocnice. Kuchyňa Nemocnice Zlaté Moravce varí stravu aj pre zariadenie opatrovateľskej služby patriace pod mesto, podávajú im celodennú stravu.  Počet obedov ovplyvnila táto situácia aj v Nemocnici Levice, kde ich je menej. Jedáleň je tiež zatvorená, zamestnanci si chodia pre obed  do jedálne a zamestnancom, ktorí pracujú na oddeleniach, zabezpečujú dovoz stravy priamo na oddelenie. 

Suroviny a tovar sú do kuchýň jednotlivých zdravotníckych zariadení dovážané v štandardom režime, avšak aj dodávatelia sú povinní dodržiavať všetky nariadenia a opatrenia, aby sa riziko šírenia nákazy znížilo na minimum.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL