Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Zdravotnícke zariadenia siete AGEL na Slovensku pokračujú v mimoriadnych opatreniach

16.3.2020

Dvanásť zdravotníckych zariadení siete AGEL na Slovensku pokračuje v prijímaní opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 a od dnešného dňa, t.j. od 16. marca 2020 budú pracovať v mimoriadnom režime. Vzhľadom na nariadenie Vlády SR zo dňa 15. marca 2020, krízový štáb COVID-19 AGEL SK na svojom mimoriadnom zasadnutí 16. marca 2020 schválil kroky a opatrenia platné pre zdravotnícke zariadenia skupiny AGEL SK - Nemocnicu Komárno, Nemocnicu Levice, Nemocnicu Zvolen, Nemocnicu Krupina, Nemocnicu Zlaté Moravce, Nemocnicu Handlová, Nemocnicu Bánovce, Nemocnicu Kežmarok, Nemocnicu Levoča, Nemocnicu Krompachy, Nemocnicu Košice – Šaca a AGEL CLINIC Bratislava.

1. Obmedzenie plánovanej zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícke zariadenia utlmia činnosti v oblasti plánovaných výkonov postupne v priebehu týždňa. Obmedzenie, prípadné pozastavenie plánovaných operačných zdravotných výkonov, plánovaných hospitalizácií alebo odkladných diagnostických výkonov sa týka tých pacientov, ktorí  nevyžadujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Je to v záujme zníženia prevádzkového, materiálneho a personálneho zaťaženia zdravotníckeho zariadenia, ktoré by mohlo obmedziť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

2. Obmedzenie a regulácia vstupu verejnosti do priestorov zdravotníckych zariadení

Všetky Zdravotnícke zariadenia uzavrú areál nemocnice tak, aby vstup do areálu bol možný len cez jeden prístupový bod. Na tieto vymedzené vstupné miesta budú pridelení zdravotníci, ktorí budú všetkým prichádzajúcim merať teplotu, zisťovať cestovateľskú anamnézu, podľa toho smerovať nerizikových pacientov na jednotlivé oddelenia, ambulancie, v prípade podozrenia na COVID-19 nasmerovať pacienta na príslušné infekčné pracovisko. Pri vstupoch budú vytvorené izolačné miestnosti, kam sa podozrivý pacient prípadne zamestnanec uzavrie.

3. Poučenie pri vstupe do areálu/budovy a  Prehlásenie pacienta o negatívnej epidemiologickej anamnéze

Prichádzajúci, ktorí budú vpustení do areálu, alebo budov nemocnice budú daným pracovníkom poučení o dopustení sa priestupku pri zatajení podstatných informácií. Podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti je podpísané Prehlásenie pacienta o negatívnej epidemiologickej anamnéze.

4. Zákaz návštev v nemocniciach

Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach siete AGEL platí prísny zákaz návštev na všetkých oddeleniach. Výnimku tvorí možná prítomnosť otca pri pôrode, ktorá je riešená individuálne.


Naďalej zostávajú v platnosti už platné nariadenia:

Spoločnosť vykonáva všetky odporúčané kroky a usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva. Pripravenosť  12 zdravotníckych zariadení je systémovo riadená predstavenstvom AGEL SK  a najmä medicínskym riaditeľom a vedúcimi lekármi východného a západného klastra. Na dennej báze je riadená komunikácia  s jednotlivými zdravotnickými zariadeniami, analýza aktuálneho stavu, kontrola situácie v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach.

Prioritou je aktívne vyhľadávanie pacientov s možným podozrením na infekčné ochorenia, v jednotlivých nemocniciach boli zriadené izolačné miestnosti, na LCD monitoroch v nemocniciach  bol nasadený informačný videospot pre pacientov o základných preventívnych opatreniach ku koronavírusu.

Zároveň intenzívne chránime personál našich zdravotníckych zariadení, všetci boli poučení o preventívnych opatreniach a ochrane zdravia.  Personál našich ZZ má preventívny zákaz zúčastňovať sa na poradách, zhromaždeniach a zasadnutiach väčšieho rozsahu aj v rámci svojich pracovísk, denne sa kontroluje stav  a nakladanie s osobnými ochrannými pomôckami a dezinfekciou. Samozrejmosťou je zvýšenie frekvencie dezinfikovania plôch a priestorov našich pracovísk.

Zdravotnícke zariadenia siete AGEL nateraz disponujú primeraným množstvom osobných ochranných pomôcok, a to ako na oddeleniach, tak v ambulanciách. Celkový stav zásob, ako aj aktuálny stav na jednotlivých pracoviskách je priebežne kontrolovaný, sleduje sa racionálne nakladanie s týmito pomôckami. Vďaka tomu, že spoločnosť AGEL má rozsiahlu sieť zdravotníckych zariadení, tieto si v prípade potreby vedia operatívne riešiť vzájomnú pomoc. 

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL