Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Odborníci na sympóziu AGEL: ,,Zásadná zmena zdravotníctva je nevyhnutná“

2.10.2019

Významné, 30. výročie začiatku zásadných politicko-ekonomických zmien v na Slovensku a v Čechách sa stalo hlavnou témou 13. ročníka odborného sympózia AGEL, na ktorom sa v Olomouci zišli poprední predstavitelia zdravotníctva z celej Českej a Slovenskej republiky. Diskusia sa týkala horúcich tém, predovšetkým objemu financií určených pre rezort zdravotníctva. Odborníci sa zhodli, že pokiaľ nedôjde k zásadnej zmene financovania zdravotnej starostlivosti, je udržanie súčasnej kvality zdravotnej starostlivosti neudržateľné.

„Spoločnosť AGEL má najviac skúseností s prevádzkovaním súkromného zdravotníctva, v Českej a Slovenskej republike prevádzkujeme aktuálne 22 nemocníc, sieť polikliník a ďalšie špecializované zariadenia. Vďaka bohatým skúsenostiam, ktoré sme za roky úspešného podnikania získali, sme sa rozhodli začať verejnú debatu na témy, ktoré súčasné zdravotníctvo trápi“, uviedol predseda predstavenstva spoločnosti AGEL Aleš Herman.

Podľa Michala Pišoju, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa AGEL SK ,,je zdravotníctvo  v súčasnosti na Slovensku témou číslo jedna a my si to plne uvedomujeme. Bez ohľadu na to, kto je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, na prvom mieste by mal byť pacient, dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť. Špecifikom Slovenska sú obrovské regionálne rozdiely, spoločnosť AGEL SK má jednu zo svojich strategických priorít, aby v každom regióne, kde pôsobí naše zdravotnícke zariadenie, bolo na popredných priečkach a prípadne top poskytovateľom v konkrétnej špecializácii vzhľadom na potreby obyvateľov v danom regióne. Tomu sme prispôsobili aj naše rozvojové projekty, s využitím vlastných, ako aj európskych investícií. Dôležitá je pre nás spolupráca so samosprávami a všetkými subjektmi, ktoré majú záujem na zvýšení úrovne medicínskych služieb pre pacientov. Naše motto, že pacient je na prvom mieste, je pre nás najlepším filtrom, či naše kroky sú a budú zmysluplné.“

,,Stále platí, že sa nepozeráme na správne riešenia a správne ciele. To, ako dlho a zdravo budeme žiť, nezáleží od toho, koľko peňazí do zdravotníctva dáme. Kvalitná starostlivosť musí byť vždy lacnejšia a musí jej byť vždy menej. Je to trošku hyperbola, ale mali by sme sa zameriavať na to, aby sa pacient podľa možností pacientom nestal,“ uviedol generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Ing. Martin Kultan.

V panelovej diskusii, ktorá bola venovaná viaczdrojovému financovaniu zdravotníctva, vystúpila aj Predsedníčka predstavenstva a generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne PhDr. Ľubica Hlinková, MPH. Podľa jej vyjadrenia má na Slovensku každý občan nárok na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a poisťovňa ju musí uhradiť. ,,Ak nemáme dostatok týchto financií, potom je na mieste otázka viaczdrojového financovania. Okrem toho by sme si mali položiť otázku, ktorá sa týka správania samotného pacienta. Či dodržuje liečebný režim, či zodpovedne pristupuje k svojmu zdraviu. Veľkú časť zodpovednosti za svoje zdravie máme stále my sami“, uviedla generálna riaditeľka s tým, že je veľmi dôležité zadefinovať, čo je štandard a čo nadštandard, pretože predstavy  pacientov a poisťovní sa môžu líšiť. Či sú občania Slovenska  pripravení na doplatky, to je ďalšia veľká téma.

Ing. Miriama Letovanec, riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády SR potvrdila, že ,,na Slovensku nemáme zadefinované, čo je nárok pacienta, resp. štandard a bude treba ho zadefinovať. Výsledky sa nám zhoršujú. Neznižujeme odvrátiteľnú úmrtnosť, štátne nemocnice sa viac zadlžujú. U nás je viac návštev u lekára, väčšia spotreba liekov ako v krajinách OECD. Jedna vec je, čo financujeme a druhá, čo spotrebujeme. Európska únia aj všetci analytici chápeme, že súčasný systém financovania je neudržateľný“, uviedla M. Letovanec a  upozornila tiež na neefektivitu vynaložených financií v rezorte.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

E-mail: hovorca@agelsk.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL