Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Nadácia AGEL zhromaždila vďaka Vianočnej zbierke 1,2 tony odevov

9.12.2016

Nadácia AGEL, ktorá je súčasťou skupiny AGEL, v týchto dňoch odovzdala Krízovému centru v Košiciach 1,2 tony odevov, zimných doplnkov a obliečok. Do Vianočnej zbierky Nadácie AGEL, ktorá prebiehala v Nemocnici Košice-Šaca počas celého novembra 2016, sa zapojili zamestnanci nemocnice, pacienti a dobrovoľníci. Odevy, ktoré boli pobalené do 99 vriec, pomôžu stovkám ľudí bez strechy nad hlavou či ich v momentálnej životnej situácii.

Veľký záujem o Vianočnú zbierku bol zo strany zamestnancov Nemocnice Košice-Šaca a taktiež širokej verejnosti, čo je jasným dôkazom toho, že súdržnosť a chuť pomáhať v ľuďoch stále pretrváva. „Touto cestou by som sa rada poďakovala všetkým zamestnancom v skupine, pacientom a dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do zbierky a spoločne pomohli stovkám osôb, ktoré sa nachádzajú v krízovom centre,“ povedala manažérka Nadácie AGEL Bc. Viktória Sládková.

Obrovskú odozvu mala zbierka aj na sociálnych sieťach Nemocnice Košice-Šaca, kde mal príspevok s informáciami o čase konania a mieste zberu šatstva dosah viac ako 10 000 ľudí a zdieľalo ho viac ako 100 fanúšikov FB stránky nemocnice. "Sme veľmi milo prekvapení krásnym výsledkom zbierky, do ktorej sa zapojila okrem početného množstva zamestnancov nemocnice aj široká verejnosť. Veríme, že v budúcnosti sa nám podarí podobnú akciu pre ľudí v núdzi zopakovať,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Košice-Šaca MUDr. Ján Slávik, MBA.

„Krízové centrum bolo zriadené v roku 2003 Arcidiecéznou charitou Košice. Ide o kombinované zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby  formou  útulku pre rodiny s dieťaťom, jednotlivcov s dieťaťom alebo jednotlivcov, najmä pre mladých ľudí po ukončení ústavnej výchovy a osamelé ženy bez prístrešia  a formou nocľahárne. Cieľom sociálnych pracovníkov je viesť svojich klientov k zodpovednosti, učiť ich k pracovným návykom, pomôcť im opätovne sa zaradiť do bežného života a uplatniť sa v ňom,“ vysvetlil riaditeľ centra Mgr. Miroslav Firda s tým, že veľmi pekne ďakuje Nadácii AGEL, ktorá svojou Vianočnou zbierkou pomohla tým, ktorí to najviac potrebujú. 

NADACE AGEL, ktorá pôsobí v Českej republike päť rokov je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora humanitárnych aktivít v nadväznosti na sféru zdravotníctva. Prispieva hlavne na nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok, zaistenie asistenčnej služby, pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadeniach, rozvoj zdravotnej starostlivosti, či diagnostických a liečebných metód alebo tiež na vybavenie zdravotníckych a neziskových organizácií. Aktivity NADACE AGEL zahrňujú i plejádu dobročinných akcií typu búrz, charitatívnych golfových turnajov či benefičných futbalových stretnutí. „Do Vianočnej zbierky sa zapojili aj ďalšie zdravotnícke zariadenia a spoločnosti skupiny AGEL na Slovensku, ktorá bude v nasledujúcich dňoch venovaná Domu charity sv. Rafaela v Nitre,“ uzavrela Viktória Sládková.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL