Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Nová Nadácia AGEL zorganizovala prvý ročník charitatívneho golfového turnaja

23.9.2016

Nová Nadácia AGEL, ktorá je súčasťou skupiny AGEL, včera 22. septembra 2016 zorganizovala prvý ročník charitatívneho golfového turnaja v Malej Ide. Výťažok z charitatívneho podujatia bude použitý pre tých, ktorí to najviac potrebujú. NADACE AGEL, ktorá pôsobí v Českej republike päť rokov je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora humanitárnych aktivít v nadväznosti na sféru zdravotníctva.

Golfový turnaj novej Nadácie AGEL spája charitu, golf a príjemne strávený čas pod šírim nebom. Štartovnú listinu turnaja na deväťjamkovom ihrisku zaplnilo 35 hráčov, ktorí prišli podporiť novú nadáciu, aby mohla začať pomáhať osobám i združeniam, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii. AGEL SK na Slovensku kontroluje a riadi spoločnosti, ktoré pôsobí v rôznych regiónoch republiky. „Našim cieľom je poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pri ktorej sú realizované synergické efekty v oblasti riadenia a ekonomiky celej skupiny. Ich výsledkom je efektivita a stály rozvoj poskytovanej zdravotnej starostlivosti, z čoho profitujú predovšetkým naši pacienti. Veľmi ma teší, že cestou novo založenej  Nadácie AGEL môže naša spoločnosť poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí ju zo všetkých najviac potrebujú,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti AGEL SK a.s. MUDr. Milan Leckéši.

NADACE AGEL, sídli od roku 2011 v Prostejove. Prispieva hlavne na nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok, zaistenie asistenčnej služby, pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadeniach, rozvoj zdravotnej starostlivosti, či diagnostických a liečebných metód alebo tiež na vybavenie zdravotníckych a neziskových organizácií. „Nadácia za dobu svojej existencie nadácia prevzala 654 žiadostí, podporila konkrétne 379 žiadateľov čiastkou 10 634 366 českých korún,“ povedala predsedkyňa Správnej rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA s tým, že aktivity NADACE AGEL zahrňujú i plejádu dobročinných akcií typu búrz, charitatívnych golfových turnajov či benefičných futbalových stretnutí.

AGEL, ktorý pôsobí v zdravotníctve od roku 1990 je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Zdravotnícke zariadenia skupiny sa svojimi výsledkami radia medzi špičkové pracoviská v poskytovaní kvalitnej liečebnej a ošetrovateľskej starostlivosti. Zamestnáva veľa skúsených odborníkov a špecialistov, disponuje moderným prístrojovým vybavením a sieťou špecializovaných pracovísk. Prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, neziskové organizácie a pod skupinu spadá aj sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku. AGEL zamestnáva viac ako 11 000 zamestnancov. Investuje do technológií – za posledných 5 rokov spoločnosť investovala viac ako 3 miliardy korún. Dcérska spoločnosť AGEL SK pôsobí na Slovensku od roku 2006. Za rok ambulantne ošetrí cez 1,5 milióna pacientov, hospitalizuje viac ako 73 tisíc pacientov, v pôrodniciach sa narodí okolo 4 000 detí. Investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii.

zpět na novinky

Kontakt pre médiá

E-mail: hovorca@agelsk.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL