Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

Stretnutie projektového tímu ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM AGEL SK SO ZÁSTUPCAMI UNIVERZÍT

25.9.2019

Prvý ročník Štipendijného programu AGEL SK a.s. v akademickom roku 2018/2019 sa stretol s pozitívnym ohlasom a oslovil viac než 350 študentov všeobecného lekárstva, zubného lekárstva a ošetrovateľstva. V novom akademickom roku plánujeme opäť vstúpiť na pôdu univerzít a ponúknuť študentom ďalšie zaujímavé možnosti. Táto myšlienka bola hlavným motívom stretnutia zástupcov projektového tímu ŠP a univerzít v Trenčíne a zároveň príležitosťou poďakovať sa za spoluprácu pri organizácii nášho turné. Potešilo nás, že pozvanie prijali zástupcovia LF UPJŠ v Košiciach, Jesseniovej LF UK v Martine, UKF v Nitre a LF UK v Bratislave.

Po úvodnom vyhodnotení štipendijného programu vedúcou projektu Ing. Zuzanou Cyprichovou nasledovala interaktívna diskusia zameraná na priblíženie sa požiadavkám študentov s cieľom urobiť Štipendijný program ešte atraktívnejším. V nej sa pozvaní hostia podelili o svoje skúsenosti s programom a načrtli smer, ktorým by sa Štipendijný program mal v nasledujúcom období uberať.

Oficiálnu časť stretnutia vystriedala večera v priateľskej atmosfére, na ktorej nám zástupcovia univerzít – budúci lekári prezradili svoje medicínske plány a pochválili sa svojimi voľnočasovými aktivitami dobrovoľníckeho charakteru. Člen projektového tímu MUDr. Kamil Kopčík, lekár ortopedického oddelenia Nemocnice Košice – Šaca, zhodnotil toto stretnutie ako veľmi produktívne. „Teším sa zo záujmu mojich budúcich kolegov, ktorých nápaditosť a zanietenosť má pre nás veľkú hodnotu a motivuje nás do ďalšej práce.“ Členom tímu Štipendijného programu bude aj v jeho druhom ročníku a teší sa na ďalšie podnetné stretnutia na akademickej pôde i na odborných konferenciách.

Rovnako pozitívne vníma prvý ročník i jeho zhodnotenie aj študent 5.ročníka LF UPJŠ v Košiciach a predseda Spolku medikov mesta Košice Adam Nedoroščík, ktorý víta iniciatívu spoločnosti AGEL pomôcť študentom pri získavaní praktických skúseností spojených s finančnou podporou počas štúdia a istotou pracovného miesta po jeho skončení. „Teší ma možnosť zapojenia sa do prípravy Štipendijného programu. Rovnako pozitívne hodnotím záujem členov projektového tímu o názor študentov, ktorí tak majú možnosť podieľať sa na tvorbe podmienok pre seba i svojich budúcich kolegov.“

Turné po slovenských univerzitách v rámci druhého ročníka Štipendijného programu odštartuje v druhej polovici februára 2020. Termíny návštev jednotlivých univerzít, ako i ďalšie informácie nájdete na www.viemakoakde.sk .

zpět na novinky

Kontakt pre média

KONTAKT PRE MÉDIÁ

Mgr.Martina Pavliková
Email: hovorca@agelsk.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností skupiny AGEL