Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Médiá

V Tatrách sa stretli riaditelia nemocníc AGEL SK s najvyšším vedením, aby otvorene komunikovali o problémoch a spoločne hľadali riešenia

14.6.2019

Jarný zraz AGEL - jedinečný typ podujatia, prvý v histórii spoločnosti AGEL SK. Odborní riaditelia a zástupcovia vedenia nemocníc, ktoré patria do skupiny AGEL SK, sa stretli s vedením spoločnosti – predsedom predstavenstva AGEL SK a.s. Ing. Michalom Pišojom, MPH; podpredsedom predstavenstva AGEL SK a.s. MUDr. Jánom Slávikom, MBA; a členmi predstavenstva Mgr. Michalom Zakarovským, ACCA; Ing. Reném Janoschom - na Jarnom zraze v Tatrách.

JARNÝ ZRAZ AGEL je jedinečný typ podujatia, prvý v histórii spoločnosti AGEL SK, ktorý si dal za cieľ definovať kľúčové kroky AGEL SK do budúcnosti, podporiť tímovosť, spoluprácu medzi nemocnicami, otvorenú komunikáciu a zdieľanie nápadov pre vyššiu kvalitu služby našim klientom a naplnenie vlastného poslania. 

Jarný zraz sa konal v Tatrách, v termíne 10. - 11. júna, kedy prebiehali paralelne 2 workshopy: 

1. Workhop PREDSTAVENSTVA AGEL SK s odbornými riaditeľmi a zástupcami vedenia nemocníc, kde sa riešili konkrétne problémy jednotlivých nemocníc a spoločne sa hľadali východiská s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti. 

2. Workshop s Ing. Zuzanou Cyprichovou, Business Development Director, ktorého zámerom bolo prepojiť tím odborných riaditeľov a zástupcov vedenia nemocníc na hlbšej úrovni, viesť synergické rozhovory s cieľom zdieľať tie najlepšie praktiky skupiny, poslniť vzťahy a hľadať oblasti vzájomnej kooperácie. Nadstavbovou tému bolo nastavenie internej komunikácie, ako kľúčovej platformy firemnej kultúry. Spoločne sa definovali silné a slabé stránky pre túto oblasť a nastavili sa kľúčové ciele na rozvoj s uvedomením celého riadiaceho tímu,  že kvalitná interná komunikácia je východiskom profesionálnej proklientskej komunikácie, ktorú rozvíjame v skupine AGEL SK cez rozbiehajúce sa školenia pre zdravotnícky personál. 

Príjemným spestrením programu bola ochutnávka vín a čokolády rodinného vinárstva so 400 ročnou tradíciou výroby kvalitných vín "Vinárstvo CSERNUS" a spoločný večerný neformálny program. Podujatie pokračovalo druhý deň Lekárskou a Ošetrovateľskou radou. 

Prvý JARNÝ ZRAZ AGEL sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom celého zúčastneného tímu. Preto sa vedenie spoločnosti rozhodlo zaviesť tradíciu ZRAZOV na pravidelnej báze dva krát ročne. Potešujúce je, že termín JESENNÉHO ZRAZU v Tatrách je už naplánovaný a bude sa konať v novembri tohto roka. 

zpět na novinky

Kontakt pre média

Mgr. Martina Pavliková
Tlačový hovorca
tel: +421 911 169 377
e-mail: hovorca@agelsk.sk