Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce

Lekár absolvent

Miesto výkonu: Komárno, Levice, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Zlaté Moravce, Zvolen
Určené pre: lekárov - absolventov


Milí absolventi,

SKUPINA AGEL a.s. znamená vynikajúcu šancu na výber zo širokej škály zdravotníckych zariadení na Slovensku a v Čechách.

Projekt BEST PRACTICE dáva príležitosť učiť sa na našich najlepších pracoviskách v Čechách a na Slovensku a zdieľať tie najlepšie praktiky skupiny. V našich tímoch máte k dispozícii špičkových odborníkov, ktorí sú ochotní Vám pomôcť v úspešnej adaptácii a následne pri získaní špecializácie, ktorú si vyberiete. Nakoľko profesionalita, osobný prístup a pro-klientská komunikácia sú pre nás dôležité, realizujeme školenia komunikačných zručností a komunikačných štandardov v zdravotnej starostlivosti.  Čo bude pre Vás výnimočne dôležité je, že môžete čerpať z KNOW HOW silnej skupiny AGEL a.s. s 28 ročnou skúsenosťou v poskytovaní zdravotníckych služieb pre tisícky klientov v Čechách a na Slovensku

Kontaktná osoba pre absolventov lekárskych fakúlt:

Ing. Zuzana Cyprichová
HR Director
zuzana.cyprichova@agel.sk
+421 910 700 924


Otvorené príležitosti pre absolventov LF 2020 v nemocniciach AGEL SK:


Nemocnica Komárno

Nemocnica s významnou perspektívou v oblasti poskytovania služieb modernej medicíny

Zaujme Vás:

 • komplexné ONKOCENTRUM pod vedením fundovaného primára MUDr. Pavla Demetera, MBA. Pacientom s onkologickými ochoreniami pomáha lineárny urýchľovač III. generácie.
 • nový internistický pavilón s moderným vybavením a maximálnym komfortom pre pacientov
 • vysoká kultúra dobre nastavených vzťahov a profesionálny prístup k pacientom
 • zahájenie projektu urgentného príjmu ponúka v roku 2022 pracovné príležitosti v špičkovom modernom prostredí v 3 nových operačných sálach,  pracovisko bude vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou
 • nemocnica Komárno absolventom ponúka istotu odborného rastu, kariérny postup, prácu v príjemnom prostredí, skvelý tím primárov s ľudským prístupom a ochotou pomôcť

V Komárne uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • anesteziológie a intenzívnej medicíny, multiodborové oddelenie, zrekonštruované oddelenie s najmodernejšou prístrojovou technikou
 • radiačnej onkológie, kde slúži pacientom najlepší lineárny urýchľovač na svete, patrí k najproduktívnejším článkom nemocnice Komárno
 • oddelenie dlhodobo chorých pre následnú, rehabilitačnú a paliatívnu liečbu s plánom rozširovania lôžok
 • pediatrie, pre tých čo chcú liečiť tých najmenších pacientov, v príjemnom prostredí upravenom na podmienky detského pacienta
 • oddelenie neurológie – kde je veľa možností rásť a učiť od pani primárky MUDr. Hanáčkovej
 • priestor pre absolventov ponúkajú aj oddelenia: chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Nemocnica Levice

Jedna z najväčších nemocníc v Nitrianskom kraji, nemocnica pre viac ako 160 000

obyvateľov s ambulanciami a modernizovanými lôžkovými oddeleniami. Je treťou najväčšou nemocnicou v skupine AGEL.

Zaujme Vás:

 • zrekonštruované interné, chirurgické a neurologické oddelenia
 • izby hotelového typu
 • moderná zdravotnícka technika vďaka pravidelnými investíciam
 • moderný urgentný príjem vo výstavbe
 • prístup ku skutočnej medicíne, ochota našich odborníkov učiť Vás
 • skúsený tím odborníkov

V Leviciach uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interného lekárstva, zrekonštruované príjemné prostredie tak pre pacientov, ako aj pre personál pod vedením primára MUDr. Maksyma Saienka s bohatými skúsenosťami z reálnej praxe na ARO vysokou odbornosťou a ľudským prístupom nielen k pacientom, ale aj ku kolegom
 • chirurgie s možnosťou naučiť sa zvládať všetky chirurgické výkony typické pre okresnú chirurgiu. Vízia pre rozvoj onko-chirurgie najmä orientácia na operácie prsníkov. Nová laparoskopická veža a vzduchotechnika.
 • rádiodiagnostiky
 • urgentný príjem, s krátkou perspektívou pracovať v špičkovom prostredí vybavenom najmodernejšou technikou
 • pediatrie, kde sme vytvorili priateľské prostredie s rozprávkovou atmosférou
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Kežmarok

Nemocnica rodinného typu v krásnom prostredí s výhľadom na Tatry a dôrazom na skutočne ľudský prístup a príjemnú atmosféru.

Zaujme Vás:

 • špičkové prístrojové vybavenie vďaka investíciam z eurofondov
 • moderná zdravotnícka technika
 • IT vybavenie
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie s 1000 pôrodmi ročne trvale s najmenším počtom cisárskych rezov na Slovensku

V Kežmarku uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • pediatrie
 • gynekologicko-pôrodnícke
 • interné oddelenie
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • neonatológie

Nemocnica Levoča

Širokospektrálna, zmodernizovaná nemocnica pre región Spiš a okolie so zameraním na prevenciu, diagnostiku a kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Jediná nemocnica v skupine AGEL SK so psychiatrickým oddelením. Z oddelení vyniká najmä neurologické oddelenie, charakteristické svojim inovatívnym prístupom k liečeniu pacientov po cievnej mozgovej príhode za ktoré získalo medzinárodné ocenenie ANGELS AWARDS.

Zaujme Vás:

 • Moderné prístrojové vybavenie, ultrazvukové pracovisko, MR, CT, uroskop...
 • vysoko profesionálne vybavenie operačných sál
 • krásne prostredie detského oddelenia
 • profesionálny prístup, bohaté skúsenosti

V Levoči uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • urologické oddelenie
 • chirurgické oddelenie
 • psychiatrické oddelenie
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny  

Nemocnica Krompachy

Nemocnica pre 50 000 obyvateľov, ktorá poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť na 6 oddeleniach a v 12-tich ambulanciách. Nedávno prebehla rekonštrukcia chirurgického oddelenia a operačných sál

Zaujme Vás:

 • rodinné izby po pôrode
 • estetické prostredie VIP izieb
 • príjemná atmosféra a prístup personálu
 • investície do prístrojového vybavenia a izieb

V Krompachoch uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • chirurgické oddelenie
 • neonatologické oddelenie
 • pediatrické oddelenie

Nemocnica Zvolen

Moderná nemocnica s kvalitnou, profesionálnou úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti a ľudským prístupom k individuálnym potrebám pacientov.

Zaujme Vás:

 • moderná liečebno-diagnostická technika
 • nové príjemné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 • zameranie na následnú liečbu, jedno z najväčších oddelení geriatrie a starostlivosť o starých ľudí s plánovanými
 • investíciami na rozvoj
 • Dom sociálnych služieb Krupina
 • Zrekonštruovaná JIS
 • Neurologické oddelenie na ktorom pôsobí MUDr. Ján Necpál, ktorý je mentorom externých lektorov pre extrapyramídové odchorenia s hypokinetickou a hyperkinetickou poruchou.

Vo Zvolene uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • geriatria s možnosťou špecializácie interná a geriatria
 • chirurgické oddelenie
 • interné oddelenie
 • gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 • ortopedické oddelenie

Nemocnica Zlaté moravce

Nemocnica rodinného typu s viac ako 145 ročnou históriu, ukrytá v krásnej zeleni. Nemocnica pred časom vybudovala moderné oddelenie pre dlhodobo chorých s VIP izbami

V Zlatých Moravciach uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • geriatrické oddelenie
 • chirurgické oddelenie
 • anesteziologie a intenzívnej medicíny

späť na zoznam ponúk