Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce

Lekár absolvent

Miesto výkonu: Komárno, Levice, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Zlaté Moravce, Zvolen
Určené pre: lekárov - absolventov


Milí absolventi,

SKUPINA AGEL a.s. znamená vynikajúcu šancu na výber zo širokej škály zdravotníckych zariadení na Slovensku a v Čechách.

Projekt BEST PRACTICE dáva príležitosť učiť sa na našich najlepších pracoviskách v Čechách a na Slovensku a zdieľať tie najlepšie praktiky skupiny. V našich tímoch máte k dispozícii špičkových odborníkov, ktorí sú ochotní Vám pomôcť v úspešnej adaptácii a následne pri získaní špecializácie, ktorú si vyberiete. Nakoľko profesionalita, osobný prístup a pro-klientská komunikácia sú pre nás dôležité, realizujeme školenia komunikačných zručností a komunikačných štandardov v zdravotnej starostlivosti.  Čo bude pre Vás výnimočne dôležité je, že môžete čerpať z KNOW HOW silnej skupiny AGEL a.s. s 28 ročnou skúsenosťou v poskytovaní zdravotníckych služieb pre tisícky klientov v Čechách a na Slovensku

Kontakt pre absolventov lekárskych fakúlt:

e-mail: personalista@agel.sk 


Otvorené príležitosti pre absolventov LF 2020 v nemocniciach AGEL SK:


Nemocnica Komárno

Nemocnica s významnou perspektívou v oblasti poskytovania služieb modernej medicíny

Zaujme Vás:

 • komplexné ONKOCENTRUM pod vedením fundovaného primára MUDr. Pavla Demetera, MBA. Pacientom s onkologickými ochoreniami pomáha lineárny urýchľovač III. generácie.
 • nový internistický pavilón s moderným vybavením a maximálnym komfortom pre pacientov
 • vysoká kultúra dobre nastavených vzťahov a profesionálny prístup k pacientom
 • zahájenie projektu urgentného príjmu ponúka v roku 2022 pracovné príležitosti v špičkovom modernom prostredí v 3 nových operačných sálach,  pracovisko bude vybavené najmodernejšou prístrojovou technikou
 • nemocnica Komárno absolventom ponúka istotu odborného rastu, kariérny postup, prácu v príjemnom prostredí, skvelý tím primárov s ľudským prístupom a ochotou pomôcť

V Komárne uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • anesteziológie a intenzívnej medicíny, multiodborové oddelenie, zrekonštruované oddelenie s najmodernejšou prístrojovou technikou
 • radiačnej onkológie, kde slúži pacientom najlepší lineárny urýchľovač na svete, patrí k najproduktívnejším článkom nemocnice Komárno
 • oddelenie dlhodobo chorých pre následnú, rehabilitačnú a paliatívnu liečbu s plánom rozširovania lôžok
 • pediatrie, pre tých čo chcú liečiť tých najmenších pacientov, v príjemnom prostredí upravenom na podmienky detského pacienta
 • oddelenie neurológie – kde je veľa možností rásť a učiť od pani primárky MUDr. Hanáčkovej
 • priestor pre absolventov ponúkajú aj oddelenia: chirurgické, gynekologicko-pôrodnícke, fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Nemocnica Levice

Jedna z najväčších nemocníc v Nitrianskom kraji, nemocnica pre viac ako 160 000

obyvateľov s ambulanciami a modernizovanými lôžkovými oddeleniami. Je treťou najväčšou nemocnicou v skupine AGEL.

Zaujme Vás:

 • zrekonštruované interné, chirurgické a neurologické oddelenia
 • izby hotelového typu
 • moderná zdravotnícka technika vďaka pravidelnými investíciam
 • moderný urgentný príjem vo výstavbe
 • prístup ku skutočnej medicíne, ochota našich odborníkov učiť Vás
 • skúsený tím odborníkov

V Leviciach uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interného lekárstva, zrekonštruované príjemné prostredie tak pre pacientov, ako aj pre personál pod vedením primára MUDr. Maksyma Saienka s bohatými skúsenosťami z reálnej praxe na ARO vysokou odbornosťou a ľudským prístupom nielen k pacientom, ale aj ku kolegom
 • chirurgie s možnosťou naučiť sa zvládať všetky chirurgické výkony typické pre okresnú chirurgiu. Vízia pre rozvoj onko-chirurgie najmä orientácia na operácie prsníkov. Nová laparoskopická veža a vzduchotechnika.
 • rádiodiagnostiky
 • urgentný príjem, s krátkou perspektívou pracovať v špičkovom prostredí vybavenom najmodernejšou technikou
 • pediatrie, kde sme vytvorili priateľské prostredie s rozprávkovou atmosférou
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Kežmarok

Nemocnica rodinného typu v krásnom prostredí s výhľadom na Tatry a dôrazom na skutočne ľudský prístup a príjemnú atmosféru.

Zaujme Vás:

 • špičkové prístrojové vybavenie vďaka investíciam z eurofondov
 • moderná zdravotnícka technika
 • IT vybavenie
 • Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie s 1000 pôrodmi ročne trvale s najmenším počtom cisárskych rezov na Slovensku

V Kežmarku uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • pediatrie
 • gynekologicko-pôrodnícke
 • interné oddelenie
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • neonatológie

Nemocnica Levoča

Širokospektrálna, zmodernizovaná nemocnica pre región Spiš a okolie so zameraním na prevenciu, diagnostiku a kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť. Jediná nemocnica v skupine AGEL SK so psychiatrickým oddelením. Z oddelení vyniká najmä neurologické oddelenie, charakteristické svojim inovatívnym prístupom k liečeniu pacientov po cievnej mozgovej príhode za ktoré získalo medzinárodné ocenenie ANGELS AWARDS.

Zaujme Vás:

 • Moderné prístrojové vybavenie, ultrazvukové pracovisko, MR, CT, uroskop...
 • vysoko profesionálne vybavenie operačných sál
 • krásne prostredie detského oddelenia
 • profesionálny prístup, bohaté skúsenosti

V Levoči uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • urologické oddelenie
 • chirurgické oddelenie
 • psychiatrické oddelenie
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny  

Nemocnica Krompachy

Nemocnica pre 50 000 obyvateľov, ktorá poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť na 6 oddeleniach a v 12-tich ambulanciách. Nedávno prebehla rekonštrukcia chirurgického oddelenia a operačných sál

Zaujme Vás:

 • rodinné izby po pôrode
 • estetické prostredie VIP izieb
 • príjemná atmosféra a prístup personálu
 • investície do prístrojového vybavenia a izieb

V Krompachoch uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • anesteziológie a intenzívnej medicíny
 • chirurgické oddelenie
 • neonatologické oddelenie
 • pediatrické oddelenie

Nemocnica Zvolen

Moderná nemocnica s kvalitnou, profesionálnou úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti a ľudským prístupom k individuálnym potrebám pacientov.

Zaujme Vás:

 • moderná liečebno-diagnostická technika
 • nové príjemné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 • zameranie na následnú liečbu, jedno z najväčších oddelení geriatrie a starostlivosť o starých ľudí s plánovanými
 • investíciami na rozvoj
 • Dom sociálnych služieb Krupina
 • Zrekonštruovaná JIS
 • Neurologické oddelenie na ktorom pôsobí MUDr. Ján Necpál, ktorý je mentorom externých lektorov pre extrapyramídové odchorenia s hypokinetickou a hyperkinetickou poruchou.

Vo Zvolene uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • geriatria s možnosťou špecializácie interná a geriatria
 • chirurgické oddelenie
 • interné oddelenie
 • gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 • ortopedické oddelenie

Nemocnica Zlaté moravce

Nemocnica rodinného typu s viac ako 145 ročnou históriu, ukrytá v krásnej zeleni. Nemocnica pred časom vybudovala moderné oddelenie pre dlhodobo chorých s VIP izbami

V Zlatých Moravciach uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • geriatrické oddelenie
 • chirurgické oddelenie
 • anesteziologie a intenzívnej medicíny

Nemocnica Handlová

Sme nemocnicou rodinného typu, čo znamená, že najvyššou prioritou je pre nás rodina. Tejto filozofii sme prispôsobili celý chod našej nemocnice, návštevné hodiny, konzultačné hodiny, prístup lekárov, sestier a celého personálu. Jednotlivé oddelenia, ktoré v nemocnici Handlová nájdete, sú vybavené najkvalitnejšími diagnostickými prístrojmi. Náš personál je vysokokvalifikovaný, pripravený zvládnuť akýkoľvek problém.

V Handlovej uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • rádiodiagnostické oddelenie
 • oddelenie dlhodobo chorých

Nemocnica Bánovce

Nemocnica s významnou perspektívou v oblasti poskytovania služieb modernej medicíny. Poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom spádovej oblasti okresu Bánovce nad Bebravou s rozlohou 462 km2 a s počtom približne 38.385 obyvateľov.

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme: 

 • na 7 všeobecných ambulanciách
 • v 15 odboroch špecializovancej ambulantnej starostlivosti
 • na 4 oddeleniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
 • na 118 lôžkach akútnej lôžkovej starostlivosti v základných odboroch,
 • na 50 lôžkach klinickej starostlivosti oddelenia dlhodobo chorých.

V  Bánovciach uvítame nových kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • oddelenie dlhodobo chorých
 • oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • chirurgické oddelenie
 • rádiodiagnostické oddelenie
 • kardiologickú ambulanciu

späť na zoznam ponúk