Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Kariéra

Ponuka práce

Lekár absolvent

Miesto výkonu: Komárno, Levice, Kežmarok, Krompachy, Levoča, Zlaté Moravce, Zvolen
Určené pre: lékaře (i absolventy)


Otvorené príležitosti pre absolventov LF 2019 v nemocniciach AGEL SK:

V prípade vášho záujmu o prácu v niektorej z nižšie uvedených nemocníc, kontaktujte:

Ing. Zuzana Cyprichová
Business Development Director
zuzana.cyprichova@agelssc.sk
+421 908 928 314


Nemcnica Komárno

Nemocnica s významnou perspektívou a jedinečným zameraním na juhu Slovenska.

Zaujme Vás:

 • komplexné ONKOCENTRUM pod vedením fundovaného primára MUDr. Pavla Demetera, MBA a najmodernejšou technikou pre liečbu onkologických pacientov
 • nový internistický pavilón s moderným vybavením a maximálnym komfortom pre pacientov
 • vysoká kultúra dobre nastavených vzťahov a profesionálny prístup k pacientom  
 • Nemocnica Komárno absolventom ponúka istotu odborného rastu, kariérny postup, prácu v príjemnom prostredí, skvelý tím primárov s ľudským prístupom a ochotou pomôcť

V Komárne uvítame kolegov na oddelenia:

 • anesteziológie a intenzívnej medicíny, multiodborové oddelenie, zrekonštruované oddelenie s najmodernejšou prístrojovou technikou
 • radiačnej onkológie, kde slúži pacientom najlepší lineárny urýchľovač na svete, patrí k najproduktívnejším článkom nemocnice Komárno
 • oddelenie dlhodobo chorých pre následnú, rehabilitačnú a paliatívnu liečbu s plánom rozširovania lôžok
 • pediatrie, pre tých čo chcú liečiť tých najmenších pacientov, v príjemnom prostredí upravenom na podmienky detského pacienta
 • atestovaní na oddelenie gynekológie a interné

Nemocnica Levice

Jedna z najväčších nemocníc v Nitrianskom kraji, nemocnica pre viac ako 160 000 obyvateľov s ambulanciami a modernizovanými lôžkovými oddeleniami.

Zaujme Vás:

 • zrekonštruované oddelenia
 • moderná zdravotnícka technika vďaka pravidelnými investíciam
 • prístup ku skutočnej medicíne
 • skúsený tím odborníkov, od ktorých sa veľa naučíte

V Leviciach uvítame kolegov na oddelenia:

 • interného lekárstva, zrekonštruované príjemné prostredie tak pre pacientov, ako aj pre personál pod vedením primára MUDr. Maksyma Saienka s bohatými skúsenosťami z reálnej praxe na ARO a vysokou odbornosťou
 • chirurgie s možnosťou naučiť sa zvládať všetky chirurgické výkony typické pre okresnú chirurgiu. Vízia pre rozvoj onko-chirurgie najmä orientácia na operácie prsníkov. Nová laparoskopická veža a vzduchotechnika.
 • rádiodiagnostika
 • urgentný príjem
 • primár pediatrie, chirurgie

Nemocnica Kežmarok

Nemocnica rodinného typu v krásnom prostredí s výhľadom na Tatry a dôrazom na skutočne ľudský prístup a príjemnú atmosféru.

Zaujme Vás:

 • špičkové prístrojové vybavenie vďaka investíciam z eurofondov
 • moderná zdravotnícka technika
 • IT vybavenie

V Kežmarku uvítame kolegov na oddelenia:

 • pediatrie
 • gynekológie
 • interné oddelenie

Pre tieto oddelenia sú naplánované investície vo výške 3.8 mil. EUR v najbližšom období


Nemocnica Levoča

Širokospektrálna, vybudovaná nemocnica pre región Spiš a okolie so zameraním na prevenciu,diagnostiku a kvalitnú zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť.

Zaujme Vás:

 • Moderné prístrojové vybavenie, ultrazvukové pracovisko, MR, CT, uroskop...
 • vysoko profesionálne vybavenie operačných sál
 • krásne prostredie detského oddelenia
 • profesionálny prístup, bohaté skúsenosti

V Levoči uvítame kolegov na oddelenia:

 • interné oddelenie
 • urológia
 • chirurgia
 • psychiatria

Nemocnica Krompachy

Nemocnica pre 50 000 obyvateľov, ktorá poskytuje zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť na 6 oddeleniach a v 12-tich ambulanciách.

Zaujme Vás:

 • rodinné izby po pôrode
 • estetické prostredie VIP izieb
 • príjemná atmosféra a prístup personálu
 • investície do prístrojového vybavenia a izieb

V Krompachoch uvítame kolegov na oddelenia:

 • interné aj primára INT
 • chirurgické

Nemocnica Zvolen

Moderná nemocnica s kvalitnou, profesionálnou úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti a ľudským prístupom k individuálnym potrebám pacientov.

Zaujme Vás:

 • moderná liečebno-diagnostická technika
 • nové príjemné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
 • zameranie na následnú liečbu, jedno z najväčších oddelení geriatrie a starostlivosť o starých ľudí s plánovanými
 • investíciami na rozvoj
 • Dom sociálnych služieb Krupina
 • Zrekonštruovaná JIS

Vo Zvolene uvítame kolegov na oddelenia:

 • geriatria s možnosťou špecializácie INT a geriatria

späť na zoznam ponúk