Logo

Skupina AGEL je najúspešnejším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Testovanie zamestnancov na infekčné respiračné ochorenie COVID-19

skupinovetestovanie@agel.sk

Ponúkame vám preventívne testovanie zamestnancov

AGEL SK ponúka možnosť zabezpečenia vyšetrenia preventívneho testovania zamestnancov na infekčné respiračné ochorenie COVID-19, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

  • testovanie priamo na Vašej prevádzke (skupinové testovanie)
  • testovanie na odberových miestach ZZ skupiny AGEL SK

Testovanie priamo na prevádzke klienta

Testovanie zamestnancov na infekčné respiračné ochorenie COVID-19

Testovanie zamestnancov zabezpečujeme priamo na prevádzke klienta formou výjazdu mobilného tímu vo vopred dohodnutom čase s klientom. Výsledky sú doručené do 48 hodín od odberu. Odber vzorky u zamestnancov prebieha rýchlo (2  minúty na zamestnanca alebo 10 minút pri počte päť osôb  pri odbere na PCR a antigénové testovanie, 5 minút na zamestnanca pri odbere krvi na vyšetrenie protilátok ) podľa vopred stanoveného harmonogramu.

Testovanie na odberových miestach zdravotníckych zariadení skupiny AGEL SK

Testovanie zamestnancov na infekčné respiračné ochorenie COVID-19

Testovanie zamestnancov a odber vzorky zabezpečujeme priamo na našich pracoviskách: AGEL Clinic Bratislava, Nemocnica AGEL Komárno, Nemocnica AGEL  Levice, Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, Nemocnica AGEL Handlová, Nemocnica AGEL Bánovce nad Bebravou, Nemocnica AGEL  Zvolen, Nemocnica AGEL Levoča, Nemocnica AGEL Košice - Šaca.a Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok.

V našich laboratóriách vykonávame :

  • Priamu diagnostiku ochorenia COVID-19 špecifickou  a citlivou metódou RT-PCR. Dokazuje sa prítomnosť ribonukleovej kyseliny vírusu s cieleným vyhľadávaním génov špecifických pre SARS CoV-2
  • Nepriamu diagnostiku – stanovenie protilátok IgG a IgM proti vírusu SARS CoV-2 vo vzorke krvi
  • Antigénové testovanie

Kontakt na zasielanie požiadaviek:

skupinovetestovanie@agel.sk